Naar hoofdinhoud Naar footer

Downloads

Publicatie Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Gepubliceerd op: 22-03-2013

Casemanagement betreft een systematische werkwijze die niet gekoppeld is aan een bepaalde persoon of functie. Casemanagement biedt een meerwaarde voor de cliënt door de zorgvraag en behoefte centraal te stellen en continuïteit te bieden voor de cliënt en het cliëntsysteem.

De doelen van casemanagement kunnen worden bereikt door middel van het:

  • Vergroten van de regelcapaciteit.
  •  Verkleinen van de complexiteit door
    •  Goede organisatie (verminderen complexiteit organisatie van zorg);
    • Optimale zorg (verminderen complexiteit van zorgzwaarte).

Hulpmiddel daarbij is een individueel zorgleefplan, dat samen met de cliënt en diens naasten en in afstemming met overige zorgverleners wordt opgesteld. 

Meer informatie over casemanagement staat in de publicatie Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij (pdf, zie downloads).

Downloads

Deel deze pagina via:

Downloads

Soort

Rapport