Naar hoofdinhoud Naar footer

Ondersteun mantelzorgers

De zorgbehoeften van cliënten in de palliatieve fase is vaak groot en complex en vraagt veel van de mantelzorgers.

Ook krijgt de mantelzorger te maken met de confrontatie dat de cliënt gaat overlijden, met beslissingen die genomen moeten worden rondom het levenseinde, het afscheid nemen en gevoelens, zoals angst, verdriet en onzekerheid die daarbij horen. Hierdoor dreigt er voor mantelzorgers overbelasting. Omdat je als verzorgende of verpleegkundige regelmatig bij de cliënt bent, kun je goed signaleren of hier sprake van is en met het multidisciplinaire team actie nemen.

Aandachtspunten om overbelaste mantelzorgers te voorkomen:

 • Stimuleer tijdig dat mantelzorgers hun eigen behoeften serieus nemen.
 • Overleg met de potentiële mantelzorger over wat deze kan en wil doen om van daaruit te komen tot een plan van aanpak.
 • Ga na hoe patiënt en mantelzorger omgaan met de ruimte die zij elkaar geven, de verdeling van taken en het uitspreken van behoeften.
 • Ga na welke mogelijkheden andere externe mantelzorgers kunnen bieden en hoe daarvan gebruik kan worden gemaakt en bespreek de belemmeringen om deze hulp te vragen.
 • Organiseer een gesprek met alle betrokken mantelzorgers om tot afstemming te komen van de verschillende taken.
 • Wijs op de mogelijkheid van het inschakelen van professionele hulpbronnen en stem deze af op de behoefte van de mantelzorger (ook te veel hulp en met name te veel zorgverleners kunnen een belasting vormen).
 • Benut mogelijkheden van respijtzorg (de tijdelijke overname van zorg om de mantelzorger even vrijaf te geven) en de inzet van vrijwilligers palliatieve terminale zorg (VPTZ).

Behoeften van nabestaanden

Lees meer

 • Lees meer in De rol van de mantelzorger in dit thema.
 • Bekijk de toolkit over het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers (pdf).
 • Meer informatie over hoe je overbelasting van mantelzorgers kan signaleren en welke ondersteuning je kunt bieden, vind je op Pallialine.nl.
 • Lees hoe je speciale aandacht kan besteden aan mantelzorgondersteuning in de palliatieve stervensfase in de Factsheet Mantelzorg in de palliatief terminale fase (pdf) van Movisie.
 • Deze presentatie over interculturele palliatieve zorg besteedt ook aandacht aan de rol van familie. Bekijk de presentatie van Pharos op YouTube.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Filters

Deel deze pagina via: