Naar hoofdinhoud Naar footer

Gezamenlijke besluitvorming

Bij palliatieve zorg staat kwaliteit van leven van de cliënt centraal. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt de regie over zijn eigen leven behoudt.

Eigen regie over het leven betekent dat de cliënt keuzes kan maken die het beste passen bij het leven dat hij wil leiden. Wat helpt in het vergroten van de regie over het eigen leven, is om de cliënt te betrekken en te ondersteunen bij (ingrijpende) beslissingen. Dit noemen we gezamenlijke besluitvorming, ofwel Shared Decision Making. Gezamenlijk het keuzeproces doorlopen helpt de cliënt zijn keuze weloverwogen te maken.

Afspraken maken

Ook afspraken maken is een onderdeel van de palliatieve zorg. De conditie van de cliënt zal afnemen en het kan zo zijn dat het nemen van beslissingen en het maken van keuzes in een later stadium van de ziekte niet meer mogelijk is. De omgeving van de cliënt zal dat moeten doen.

Advance Care Planning

Het proces waarbij de cliënt, in overleg met zorgprofessionals, familieleden en andere naasten, afspraken maakt over zorg en behandeling als de cliënt dit niet meer kan, heet Advance Care Planning. Besproken wordt wat de cliënt onder kwaliteit van leven verstaat, welke normen en waarden de cliënt heeft en wat zijn wensen zijn over levensverlengende behandelingen en palliatieve zorg. Dit helpt in het maken van keuzes door zorgverleners en naasten, wanneer de cliënt daar niet meer toe in staat is. Plannen en afspraken maken over de laatste levensfase zorgen ervoor dat de patiënt en zijn naasten minder stress, angst en depressie ervaren tijdens deze fase. Lees hier meer over de laatste levensfase bij dementie. 

Tools over gezamenlijke besluitvorming

Er zijn geen kennisproducten.

Tips over gezamenlijke besluitvorming

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van gezamenlijke besluitvorming

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden