Naar hoofdinhoud Naar footer

Maatregelen bij buikgriep (norovirus)

Het norovirus, in de volksmond ‘buikgriep’, veroorzaakt elk jaar weer grote problemen. Zo’n half miljoen mensen worden er jaarlijks mee besmet en krijgen vaak klachten. In zorginstellingen, zoals verpleeghuizen, is de kans op een uitbraak groter. Hoe voorkom je dat?

Het norovirus

Noro kan voorkomen in groente, fruit, rauwe schaal- en schelpdieren. Het virus is zeer besmettelijk. Klachten treden meestal vrij snel na besmetting op en variëren van misselijkheid tot heftig braken en diarree. Vaak gaan de symptomen vanzelf over na een aantal dagen. Je kunt ook besmet zijn (en besmettelijk zijn voor anderen) zonder dat je zelf klachten hebt.

Noro is relatief gemakkelijk overdraagbaar, zeker als je zelf ziek bent. Via braaksel en ontlasting wordt het virus door de lucht, maar ook door contact met de omgeving van de zieke makkelijk overgedragen. Zo kan een gebruikte tillift al een bron van noro zijn. Het probleem is daarbij ook dat er heel veel virusdeeltjes in braaksel en ontlasting zitten en dat je maar heel weinig virusdeeltjes nodig hebt om ziek te worden.

In zorginstellingen zitten relatief veel mensen dicht op elkaar en zij hebben vaak een verzwakt of aangetast immuunsysteem. Dit maakt de kans op uitbraak groter. Het kan zo zijn dat de helft van de bewoners en de helft van het personeel ziek is. Goede handhygiëne, goed reinigen en desinfecteren (denk aan gebruikte materialen, handcontactplekken, beddengoed) zijn belangrijk om verdere besmetting via braaksel of diarree te voorkomen.

Maatregelen

De richtlijn Norovirus is in juni 2016 verschenen en geschreven door de Werkgroep Infectie Preventie en het Landelijk Coördinatie Infectieziektenbestrijding. Deze richtlijn richt zich vooral op de verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. Hoewel de richtlijn niet voor thuiszorg is, kan ook de thuiszorg hier nuttige adviezen uit halen.

Video over uitbraak Norovirus

YouTube video thumbnail

Deze zeven minuten durende film van GGD Rotterdam-Rijnmond is bedoeld voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus. De film laat zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel het handen wassen.

9 praktische tips bij buikgriep (Norovirus)

Hoe loop je zo min mogelijk risico op het krijgen of verspreiden van buikgriep (norovirus) in de zorg? Charlotte Michels, deskundige infectiepreventie, deelt 9 praktische tips en tricks voor als je met het norovirus te maken krijgt.

Lees meer

YouTube video thumbnail