Naar hoofdinhoud Naar footer

4 tips bij buikgriep uit richtlijn norovirus

Gepubliceerd op: 21-12-2022

De richtlijn Norovirus uit 2016 richt zich vooral op verpleeghuizen, woonzorgcentra en voorzieningen voor kleinschalig wonen voor ouderen. Hoewel de richtlijn niet voor thuiszorg is, kan ook de thuiszorg hier nuttige adviezen uit halen.

4 belangrijke punten uit de richtlijn Norovirus:

1. Start snel met maatregelen

Begin direct met infectiepreventiemaatregelen wanneer meerdere mensen tegelijkertijd in een groep symptomen hebben van diarree en/of braken. De infectiepreventiemaatregelen zijn het meest effectief als je snel start. Wacht niet totdat de diagnose norovirus met laboratoriumonderzoek is vastgesteld, er gaat dan kostbare tijd verloren. Lees hierover pagina 9 van de richtlijn. Houd wel in de gaten of het klachtenpatroon bij het norovirus blijft passen. Er kan een andere infectie doorheen gaan spelen.

2. Registreer nieuwe ziektegevallen

Registreer per dag per afdeling de cliënten én medewerkers met klachten van braken en/of diarree. Precies registreren van (nieuwe) ziektegevallen geeft overzicht en controle op de effectiviteit van de bestrijding. Door per afdeling daglijsten bij te houden van de personen met (nieuwe) klachten, wordt het verloop van de uitbraak zichtbaar. Dit helpt bij het bepalen van het moment waarop je weer kunt stoppen met de maatregelen. Zie pagina 11 van de richtlijn.

3. Handhygiëne!

Ga door met de methode van handhygiëne die voor jouw organisatie gebruikelijk is: handalcohol of wassen met water en zeep. Dus blijf wassen als dat bij jullie de standaard is en blijf juist desinfecteren als dat de standaard is. Eerder was het advies om bij noro handen te wassen en niet te desinfecteren; nu blijkt dat een aantal desinfectantia de hoeveelheid norovirus wel verlaagt. Het is wel goed om na te gaan of de handalcohol die jullie in de organisatie gebruiken dit ook doet. Handdesinfectans verlaagt daarnaast ook beter de hoeveelheid andere micro-organismen die mogelijk aanwezig zijn. Eisen voor handdesinfectants: bij voorkeur een bewezen effect op norovirus vind je op pagina 13 van de richtlijn.

4. Reinigen en desinfecteren: hoe en wat

Lees pagina 16, 17 en 18 van de richtlijn. Heel concreet en uitgebreid staat hier beschreven wat, wanneer, hoe vaak en waarmee gereinigd en gedesinfecteerd moet worden. Dus met welk doekje, welk schoonmaakmiddel of welk desinfectiemiddel en hoe vaak per dag. Vergeet deurkrukken en kranen niet. Beddengoed niet wapperen en geen lucht uit de waszakken duwen. Ga ook zorgvuldig om met het wasgoed van cliënten.

Deel deze pagina via: