Naar hoofdinhoud Naar footer

Landelijke richtlijnen: hygiëne

Op deze pagina vind je een overzicht van richtlijnen en standaarden en rondom infectiepreventie. Deze helpen je bij het leveren van goede zorg en ondersteuning.

LCHV-richtlijn: verpleeghuizen en woonzorgcentra

De 'Hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen en woonzorgcentra' is een praktische leidraad met alle belangrijke onderwerpen rondom hygiëne. Lees meer over de LCHV-richtlijn.

WIP-richtlijnen

De Werkgroep Infectie Preventie  stelt landelijke richtlijnen voor de preventie van infectie in Nederlandse zorginstellingen. Lees meer over de Werkgroep Infectie Preventie.

Overzicht richtlijnen Antibioticaresistentie

Voor verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg: zie het overzicht aan richtlijnen en maatregelen op de pagina over antibioticaresistentie in de zorg.

Risico’s medewerkers

Werknemers in de zorg komen in aanraking met allerlei bacteriën, virussen en parasieten en kunnen hierdoor infecties oplopen en ziek worden. Organisaties moeten hun medewerkers beschermen. Lees de richtlijnen voor zorgorganisaties over inperken van risico's van medewerkers van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Richtlijn Lage Luchtweginfecties

Lees meer over de vernieuwde richtlijn (2018) voor Lage Luchtweginfecties op de pagina Richtlijn Lage Luchtweginfecties.

Richtlijnen infectiepreventie thuiszorg ontbreken

Weten waarom de thuiszorgrichtlijnen op het gebied van infectiepreventie steeds vaker ontbreken? Lees het op de pagina Richtlijnen infectiepreventie thuiszorg ontbreken.

LCI-richtlijnen

Vind meer informatie over de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding op de pagina LCI-richtlijnen.

Begrijpelijke vertaling van richtlijnen: Publiek ZIPnet​

De website PubliekZIPnet biedt begrijpelijke en praktische informatie over hygiënemaatregelen bij cliënten met een infectie of multiresistente bacteriën. Lees meer over PubliekZIPnet.

HACCP - voedselveiligheid

De HACCP is een voedselveiligheidssysteem. Lees meer over HACCP en de bijbehorende hygiënecodes op de pagina HACCP - voedselveiligheid.

Richtlijn urinelozing en stoelgang

Uitleg van de richtlijn urinelozing en stoelgang voor verpleeghuizen en kleinschalig wonen. Wat betekent deze richtlijn voor de praktijk?

Eigen protocollen zorgorganisaties

Van zorgorganisaties wordt verwacht dat ze eigen protocollen maken voor hygiënisch werken met ouderen. Lees hier meer over.