Naar hoofdinhoud Naar footer

Video's over infectiepreventie

Ontdek de essentiële principes van hygiënisch werken in korte instructievideo's. Leer over de juiste handhygiëne, het correct uittrekken van handschoenen, hygiënisch afvoeren van incontinentiemateriaal, het veilig afvoeren van wasgoed en het aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Ontdek ook hoe bacteriën zich snel verspreiden en waarom herhaling van hygiëneregels cruciaal is. Luister naar ervaringen van zorgverleners en leer hoe infectiepreventie de zorgkwaliteit verbetert.

How to-video's hygiënisch werken

Handhygiëne

Er zijn twee manieren: wassen met water en zeep of het gebruik van handalcohol. Beide manieren zijn goed en kunnen in de meeste gevallen worden toegepast. Het is afhankelijk van de situatie wat je het prettigst vindt. Om je weer even op te frissen twee instructievideo’s waarin kort en duidelijk wordt uitgelegd hoe je handhygiëne op de juiste manier toepast.

Hoe trek je handschoenen uit? 

Handschoenen draag je om jezelf en/of de cliënt te beschermen. Maar dan moet je handschoenen natuurlijk wel op het juiste moment en de juiste manier gebruiken. Pas handhygiëne toe voor en na gebruik. Want ook als je handschoenen op de juiste manier uittrekt, kunnen micro-organismen op je handen terecht komen. Wat is eigenlijk de juiste manier?

Afvoeren incontinentiemateriaal

Incontinentiemateriaal kan een belangrijke bron zijn van micro-organismen en het is daarom belangrijk dat je er hygiënisch mee omgaat. Gooi het in ieder geval nooit op de grond! Maar hoe voer je gebruikt incontinentiemateriaal dan veilig af als er geen afvalzakhouder of pedaalemmer aanwezig is op de kamer van de cliënt? Het blijkt een vraag waar veel zorgverleners mee worstelen. In deze video zie je het goede voorbeeld.

Wasgoed hygiënisch afvoeren

Wasgoed op een hygiënische manier afvoeren is belangrijk om overdracht van bacteriën tegen te gaan. Ook wanneer er geen sprake is van een noodsituatie moet je vuil wasgoed hygiënisch afvoeren. Hoe zorg je ervoor dat je dit op de juiste manier doet? Bekijk deze video voor het goede voorbeeld.

Persoonlijke beschermingsmiddelen aan- en uittrekken

Tijdens je werk loop je het risico dat je in contact komt met (resistente) bacteriën. Hoe voorkom je dan dat je (resistente) bacteriën overdraagt van de ene cliënt naar de andere cliënt? Met persoonlijke beschermingsmiddelen, handschoenen, mondneusmasker en een schort, bescherm je jezelf en de cliënt. De kans op het overdragen van deze organismen wordt hiermee kleiner. Hoe trek je deze persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier aan en uit? Bekijk de video voor het goede voorbeeld.

Pospoeler hygiënisch gebruiken

Als je cliënten helpt bij het toiletbezoek gebruik je meestal een po. Om jezelf en andere bewoners te beschermen is het belangrijk om de po goed en hygiënisch te gebruiken. Voor schoonmaken en desinfecteren van de po gebruik je een pospoeler. Maar hoe zorg je ervoor dat je de po op een hygiënische manier naar de pospoeler brengt? In deze video zie je het goede voorbeeld.

Hoe snel verspreiden bacteriën zich in het verpleeghuis?

Steeds vaker zijn bacteriën resistent voor antibiotica. Hierdoor zijn infecties, zoals een blaasontsteking, niet goed of slecht te behandelen. Deze bacteriën verspreiden zich ook nog eens heel snel. Bijvoorbeeld bij de zorg van een kwetsbare oudere of tijdens de koffieronde. Deze video laat alle momenten zien van verspreiding.

'We moeten hygiëneregels blijven herhalen, anders versloft het weer'

Antoinette Bosman is verzorgende bij IG WoonzorgCentrum Weideheem en was besmet met de MRSA-bacterie. Een half jaar lang mocht zij niet met cliënten werken omdat de antibiotica steeds niet aansloeg. Haar organisatie gaat nu beter om met hygiëne.

Wil je de video liever zonder ondertiteling bekijken? Kijk dan hier.

'Je biedt kwetsbare ouderen een veilig thuis'

In het begin stond bij Zorggroep Groningen gezelligheid en huiselijkheid centraal, maar gaandeweg kwamen ze er achter dat het toch anders is dan thuis. ‘Je biedt kwetsbare ouderen een thuis, maar bij thuis hoort ook veiligheid en veiligheid betekent dat je de hygiëne waarborgt’. Verzorgende Anke Stutvoet vertelt over haar ervaringen.

Wil je de video liever zonder ondertiteling bekijken? Kijk dan hier.

'Als de basis goed is, is de kans over overdracht niet zo groot'

Deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp wil het kennisniveau van zorgprofessionals en bestuurders verhogen, want als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot meer. 'Want dan heb je handschoenen of een schort aan op het juiste moment.' In deze video vertelt ze over haar werk en ervaringen.

Wil je de video liever zonder ondertiteling bekijken? Kijk dan hier.

Voor gedragsverandering heb je een lange adem nodig

Bij Zorggroep Almere hebben ze een vaste deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog. Er is dus altijd aan aanspreekpunt voor vragen over hygiëne. Specialist ouderengeneeskunde Carola van Teunenbroek en verpleegkundige Henk de Bont vertellen hoe zij huiselijkheid en hygiëne combineren. Gedragsverandering vraagt een lange adem, maar volhouden en ondersteunen zijn volgens hen de sleutel tot succes.

Wil je de video liever zonder ondertiteling bekijken? Kijk dan hier.

Meten van infectieziekten verbetert zorgkwaliteit

Specialist Ouderengeneeskunde Astrid Beckers bij Vivium Zorggroep vertelt in dit filmpje over het belang van infectiepreventie in een verpleeghuis en hoe zij bij Vivium Zorggroep te werk gaan op het gebied van hygiëne. Ook geeft ze praktische tips om op een laagdrempelige manier het hygiënebeleid te verbeteren.

Wil je de video liever zonder ondertiteling bekijken? Kijk dan hier.

Infectiepreventie verdient meer aandacht

Eliane Thewessen, bestuurder van verpleeghuis AxionContinu, spreekt in dit filmpje over het belang van infectiepreventie in verpleeghuizen, zeker nu met het oog op antibioticaresistentie. AxionContinu is een van de koplopers op dit gebied.

Wil je de video liever zonder ondertiteling bekijken? Kijk dan hier.

Video over uitbraak buikgriep (norovirus)

Deze zeven minuten durende film van GGD Rotterdam-Rijnmond is voor zorgmedewerkers in verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus. De film laat zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel het handen wassen.

Animatievideo over resistente bacteriën

Animatievideo van RIVM over voorkomen van verspreiding van bacteriën die resistent zijn voor antibiotica.

Hulpmiddelen bij wassen en baden

Voor hulpmiddelen bij bijvoorbeeld wassen en baden, zie de site Goedgebruik.nl.