Naar hoofdinhoud Naar footer

Contactpersonen

Deel deze pagina via:

Dementienetwerken: indicatoren

Om de ontwikkeling van dementienetwerken in kaart te brengen zijn indicatoren opgesteld. Hiermee kan de omvang van de zorgvraag en het aanbod van de dementiezorggemeten worden.

Indicatoren kunnen helpen om inzicht te krijgen in een dementie netwerk. Denk bijvoorbeeld aan inzichten als:  waar staan de netwerken dementie in hun ontwikkeling? Hebben zij inzicht in de omvang en (zorg)vraag van de doelgroep? Welke zorgkosten worden er in de regio gemaakt? Wat hebben zij aan aanbod voor mensen met dementie en hun naasten?

Kwaliteitsindicatoren dementie

De kwaliteitsindicatoren zijn bedoeld voor het leren en verbeteren binnen regionale netwerken die zorg en ondersteuning leveren aan personen met dementie en mantelzorgers. De kwaliteitsindicatoren zijn richtinggevend voor de manier waarop netwerken op systematische wijze inzicht kunnen krijgen in de kwaliteit van dementiezorg en -ondersteuning. Het gaat hierbij om de kwaliteit van de integrale zorg en ondersteuning die door het netwerk als geheel wordt aangeboden

In hoofdstuk 4 van de Zorgstandaard Dementie kun je meer lezen over de indicatoren. 

(Uitkomsten)sturing van netwerken

Er is veel verschil in organisatievorm van bestaande dementienetwerken zonder dat helder is of dit invloed heeft op de kwaliteit van de zorg. Het project ‘Samen op Weg’ van Zorgverzekeraars Nederland is in het leven geroepen om twee doelen te bereiken:

  1. Inzicht krijgen in slaag- en faalfactoren van samenwerkingsmodellen
  2. Beschikken over bouwstenen voor inkoop van dementiezorg

In dit project is als kapstok gebruikgemaakt van vijf sleutelfactoren: structuur, spelregels, inhoud, ontwikkelingsperspectief en financiering. Meer informatie over uitkomstensturing van netwerken voor dementiezorg op de website van Deltaplan Dementie of in het onderstaand filmpje (duur 10 minuten):

YouTube video thumbnail

Bekijk meer instrumenten die je als netwerk meer inzicht kunnen geven op de pagina  Hoe organiseer je dementiezorg?

Zorggebruik indicatoren dementienetwerken

Er zijn grote verschillen tussen dementienetwerken in het zorggebruik van mensen met dementie, blijkt uit onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Tips over indicatoren