Naar hoofdinhoud Naar footer

Contactpersonen

Deel deze pagina via:

Casemanagement dementie

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld voor iemand met dementie en zijn naasten. Een casemanager dementie of dementieverpleegkundige kan hierbij helpen.

In de Zorgstandaard Dementie (2020) wordt casemanagement dementie als volgt beschreven: 

 • Het systematisch aanbieden van gecoördineerde begeleiding, zorg en ondersteuning als deel van de behandeling door een vaste professional.
 • Deze professional maakt deel uit van een (multidisciplinair) samenwerkingsverband gericht op thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers.
 • De casemanager is betrokken vanaf de start van het diagnostisch traject, zo snel mogelijk als de persoon met dementie wil, zonder onnodige wachttijden of wachtlijsten.
 • Het streven is om casemanagement in te schakelen op geleide van de individuele behoefte van de mens met dementie en mantelzorger(s). Deze behoefte kan in tijd variëren.
 • Casemanagement dementie eindigt na opname in een woonvorm voor mensen met dementie (zoals een verpleeghuis) door middel van warme overdracht.
 • De casemanager biedt desgewenst nazorg aan de mantelzorger(s) na overlijden van de persoon met dementie.

Casemanagement valt onder de aanspraak ‘wijkverpleging’ binnen de ZVW. 

Varianten van casemanagement

Casemanagement wordt op verschillende manieren binnen Nederland uitgevoerd. Het verschil zit hem vooral in de persoon die het casemanagement dementie uitvoert. Bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige, casemanager dementie of een POH-er (praktijkondersteuner huisarts).

Uit het Actieplan casemanagement dementie bleek dat er in Nederland vier hoofdmodellen van casemanagement dementiezorg te onderscheiden zijn. Daarbij horen 14 verschillende subvarianten. Deze subvarianten ontstaan als verschillende soorten professionals het casemanagement doen. De varianten bestaan naast elkaar. Landelijk, maar ook binnen een keten of regio. 

Filmpjes over casemanagement dementie

 • Dementiezorg voor Elkaar heeft een podcastserie opgenomen over professionals in de dementiezorg. Aflevering 1 en 2 gaan over het casemanagement.
 • Alzheimer Nederland heeft een filmserie gemaakt over de rol van de casemanager. De filmpjes zijn via YouTube te bekijken.

Meer informatie

 • Informatie over casemanagement voor mantelzorgers en personen met dementie is te vinden op Dementie.nl.

Bronnen

 • Dementiezorg voor Elkaar
 • V&VN
 • BPSW