Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Auteur(s)

Valpreventie bij dementie

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Onderzoek laat zien dat valpreventieve beweegprogramma’s gericht op verbetering van spierkracht en balans bij zowel ouderen met cognitieve problemen als ouderen met dementie uitvoerbaar zijn en valrisico kunnen verlagen. Het bewijs voor de afzonderlijke programma’s is echter nog erg dun. Het is dus nog niet duidelijk welke oefeningen (kracht, balans, uithoudingsvermogen, flexibiliteit) en welke intensiteit het meest optimaal zijn om valrisico te verlagen bij deze doelgroep.

Verbeteren cognitief functioneren

Aan de andere kant kunnen beweegprogramma’s ook bijdragen aan het verlagen van het valrisico bij deze doelgroep door in te spelen op verbeteringen in cognitief functioneren. Daardoor verlagen de eerdergenoemde risicofactoren voor vallen. Ook het toevoegen van cognitieve training aan valpreventieve beweegprogramma’s kan op deze manier bijdragen aan het verlagen van valrisico bij ouderen met dementie. Als laatste lijken aanpassingen in en om huis ook goed te werken om de valkans bij deze doelgroep te verlagen.

Een gepersonaliseerde aanpak lijkt momenteel het beste te werken in de praktijk. Zeker omdat de risicofactoren sterk per persoon verschillen door onder andere grote verschillen in cognitief functioneren. De betrokkenheid van een mantelzorger is bij deze doelgroep essentieel voor een goede uitvoering, alsmede het aansluiten bij wensen en behoeften van de persoon en naaste omgeving. Begeleiding en ondersteuning wordt steeds belangrijker naarmate de cognitieve stoornissen toenemen.

Preventie van valincidenten bij ouderen

Als verpleegkundige of casemanager dementie heb je een belangrijke rol als het gaat over het signaleren en beperken van valrisico’s. Omdat uiteenlopende oorzaken kunnen leiden tot valproblematiek gebeurt dit bij voorkeur multidisciplinair. Maak hierbij gebruik van de multidisciplinaire richtlijn Preventie van valincidenten bij ouderen op richtlijnendatabase.nl.

Wat kun je als zorgverlener doen?

Uitleg geven en betrekken

De valkans vermindert alleen als een cliënt gemotiveerd is en het nut inziet van maatregelen. Als de cliënt het risico op vallen onderschat of ontkent kun je als wijkverpleegkundige of casemanager dementie uitleg geven om de cliënt inzicht te geven en de juiste keuzes te laten maken. Betrek de cliënt actief bij het vaststellen van de doelen en het kiezen van maatregelen. Lees meer over veiligheid en valpreventie bij dementie op Zorg voor Beter.

Cursussen en scholing valpreventie

Je kunt als professional werken aan je kennis en vaardigheden op het gebied van valpreventie. Bekijk de cursussen valpreventie ouderen. 

(Valpreventieve) beweegprogramma's bij dementie

Er bestaan bewezen, effectieve valpreventieve beweegprogramma’s gericht op het beperken van valangst en vallen zoals ‘Zicht op evenwicht’, ‘In Balans’ en ‘Vallen Verleden Tijd’. Ga na welke cursus in de buurt van jouw cliënt buurt beschikbaar is (sociale kaart). Ook heeft bewegen voordelige effecten op onderliggende risicofactoren van vallen bij ouderen met dementie.

Tips over valpreventie bij dementie

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van valpreventie bij dementie

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden