Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Herstellen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

De zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) wordt gefaseerd, waarbij een (globale) indeling in tijd wordt gehanteerd.

De zorgfasen zijn gekoppeld aan het herstelproces dat een cliënt met NAH doorloopt, niet aan het zorgaanbod:

  1. van de eerste uren tot enkele weken na het ontstaan van het letsel, afhankelijk van de ernst en aard van het letsel. Doel van deze fase is medische stabilisatie.
  2. Revalidatiefase: loopt vanaf het moment van medische stabilisatie tot enkele maanden of meerdere jaren na het ontstaan van het letsel. De duur van deze fase hangt af van de ernst van het letsel en van persoonlijke en situationele factoren. De mate en duur van herstel en re-integratie verschillen sterk per persoon. Doel van de revalidatiefase is: het beperken van de gevolgen van het letsel voor het dagelijks leven, mogelijkheden benutten om weer de grootst mogelijke autonomie te bereiken, leren omgaan met verandering en verlies en het opnieuw vormgeven van het leven, inclusief de gevolgen van hersenletsel.
  3. Chronische fase: start vanaf het moment dat de focus van een cliënt en omgeving zich verplaatst van medisch herstel, revalidatie en re-integratie naar het ‘gewone’ dagelijkse leven. Doel van deze fase is optimale participatie met beperkingen en situationele factoren.

Zorgstandaarden

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel beschrijft vanuit patiëntenperspectief waar kwalitatief goede zorg aan mensen met traumatisch hersenletsel moet voldoen.