Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Een delier bij mensen met dementie

Een delier is een toestand van verwardheid, die vrij plotseling ontstaat. Deze toestand kan een paar uur, maar ook dagen duren. Een delier komt vooral voor bij oudere mensen en uit zich in gedragsveranderingen en psychische problemen. Dementie is een risicofactor voor het krijgen van een delier.

Door een delier kan iemand met dementie versneld achteruitgaan. Het kan lastig zijn om een delier te herkennen bij een persoon met dementie. Zeker als er sprake is van vergevorderde dementie is het lastig te onderscheiden welke verschijnselen veroorzaakt worden door een delier of door bestaande cognitieve stoornissen en symptomen van de dementie.  

Oorzaken delier

Een delier ontstaat dus acuut. Bij de volgende situaties is het belangrijk om extra alert te zijn, deze situaties kunnen namelijk een delier veroorzaken: 

  • Een operatie
  • Blaasontsteking of andere infectie
  • Verandering in (dosering van) mediatie 
  • Een ongeluk 

Kenmerken delier

Kenmerken van een delier kunnen zijn: onrustig, wantrouwig, verdrietig, hallucinaties, angst en nauwelijks reageren op prikkels. De verschijnselen kunnen in de loop van de dag veranderen. In de avond en nacht zie je dat de verschijnselen meestal erger worden. De kenmerken lijken op de kenmerken van onbegrepen gedrag. Het is belangrijk om vast te stellen of er sprake is van een delier, als er sprake is van onbegrepen gedrag.  

Behandeling van delier 

Het is belangrijk om te weten wat de oorzaak is van het delier. Afhankelijk van de oorzaak kan de passende behandeling gezocht worden. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Bij pijn krijgt iemand pijnstillers. 
  • Bij een ontsteking krijgt iemand antibiotica. 
  • Bij nieuwe medicatie krijgt iemand andere medicatie, of moet iemand stoppen met de medicatie. 
  • Bij een delier kan antipsychotica voorgeschreven worden, als iemand heel erg in de war of angstig is.

Website 'Wat doe je bij Delier?'

Website 'Wat doe je bij Delier?'