Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerking met vrijwilligers bij dementie

Vrijwilligers zijn inzetbaar voor het uitvoeren van tal van activiteiten die bijdragen aan het welbevinden van individuele of groepen mensen met dementie. Vrijwilligers in de zorg voeren onbetaald en onverplicht werkzaamheden uit. Zij zijn van grote waarde voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger die hierdoor wat tijd voor zichzelf heeft.

De ondersteuning die vrijwilligers kunnen bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers is maatwerk en per situatie verschillend. Er zijn bijvoorbeeld bezoekdiensten, maatjesprojecten en nachtvrijwilligers voor thuiswonende mensen met dementie. Over de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie is nog weinig bekend. Wel blijkt het dat mantelzorgers het erg lastig vinden om vrijwilligers in te zetten. Niemand kent de persoon met dementie immers zo goed als zijzelf.

Mantelzorgers vragen niet om vrijwilligers

Mantelzorgers zullen dan ook niet zo snel vragen om de inzet van een vrijwilliger. Zorgprofessionals hebben een belangrijke rol in het signaleren, bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger overbelast dreigt te raken. Een vrijwilliger kan dan zeker van toegevoegde waarde zijn. Als zorgverlener moet je weten welke vormen van vrijwilligerswerk er in jouw gemeente bekend zijn.

Samenwerken met vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is nog onduidelijk hoeveel vrijwilligers mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen in de thuissituatie. Als er vrijwilligers bij mensen met dementie thuiskomen dan is het belangrijk dat er ook met de verschillende professionals goed wordt afgestemd en samengewerkt. Bijvoorbeeld over de taakverdeling.

Inzet vrijwilligers bij woonvoorzieningen

Vrijwilligers inzetten bij woonvoorzieningen biedt belangrijke kansen om goede dementiezorg te realiseren. Maar ook tegen de inzet van vrijwilligers kijken woonvoorzieningen verschillend aan: sommige huizen hebben geen enkele moeite om vrijwilligers te werven en zetten hen op grote schaal in; in andere gevallen kost het grote moeite om vrijwilligers binnen te halen en zijn woonvoorzieningen terughoudend of zien zij inzet van vrijwilligers als een ‘extraatje’. Gezien de groeiende aandacht voor de bijdrage van informele zorgverleners, niet alleen mantelzorgers, maar ook vrijwilligers, zal de inzet van vrijwilligers in woonvoorzieningen waarschijnlijk verder toenemen. 

Vrijwilligersbeleid

Bijna iedere zorgorganisatie heeft een zogenaamd vrijwilligersbeleid. Voor een organisatie is dit beleid de basis wat haar visie is op vrijwilligers in relatie tot de zorg en ondersteuning die ze biedt. Meer informatie over hoe een vrijwilligersbeleid eruit kan zien vind je op deze pagina.

Bronnen

Praktijkvoorbeelden van samenwerken met vrijwilligers

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Contactpersonen

Deel deze pagina via: