Naar hoofdinhoud Naar footer

Stel je vraag aan:

Deel deze pagina via:

Samenwerken met informele zorg bij dementie

Op basis van verschillende trends ligt het in de verwachting dat er steeds meer mantelzorgers nodig zullen zijn, maar het aantal mantelzorgers neemt in de toekomst waarschijnlijk juist af. Hierdoor neemt de druk op de mantelzorgers die er wel zijn verder toe. Dit vraagt een blijvende aandacht voor informele zorg. Om als zorgorganisatie deze mensen zo goed mogelijk te (blijven) ondersteunen, is samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers en een duidelijk beleid hierop belangrijk.

Wanneer ondersteuning nodig is, wordt allereerst gekeken naar het eigen, sociale netwerk en de financiële mogelijkheden van betrokkenen. Hulp wordt dichtbij georganiseerd. Deze ontwikkeling - in combinatie met het langer thuis wonen – zorgt er samen met de (verwachte) toename van het aantal mensen met dementie voor dat de inzet van meer mantelzorgers nodig is. Datzelfde geldt in verpleeghuizen. 

Cijfers inzet van informele zorg 

Uit het steekproefonderzoek (2019) van Verwey Jonker instituut blijkt dat huishoudens met dementie vooral worden  bijgestaan door beroepskrachten uit de zorg (41 procent) en door mantelzorgers die niet in huis wonen (47 procent). Ook blijkt dat er niet zo heel veel vrijwilligers actief zijn bij mensen met dementie thuis (7 procent). Tenminste niet zoveel mensen die zichzelf ‘vrijwilliger’ noemen. Buren, bezoekers en straatgenoten (12 procent) zijn belangrijker in de informele hulp aan dementie-huishoudens.

Samenwerking met informele zorg binnen de organisatie

Wanneer je binnen de organisatie aan de slag wilt met betere samenwerking tussen formele en informele (mantelzorgers, vrijwilligers, familie) zorg is het goed om na te denken over:

  • Richten: Wat is je visie en beleid, waarom wil je het en wat zijn je ambities? Denk hierbij ook aan het cultuur aspect.
  • Inrichten: hoe pak je het traject aan, welke werkwijzen zet je in? Hoe richt je het project in? 
  • Verrichten: hoe zorg je voor implementatie, borging en verspreiding? Hoe monitor je het proces? Hoe versterk, stimuleer en stuur je het proces?

Meer informatie over deze begrippen plus een stappenplan voor samenwerking met informele zorg (algemeen) vind je in het thema Informele zorg

Wet en regelgeving bij de inzet van informele zorg

Bij het opstellen van een beleid is kennis van wet- en regelgeving rondom de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers belangrijk. Algemene informatie hierover is te vinden voor op de pagina Grenzen aan mantelzorg en vrijwilligerswerk.

In de notitie Grenzen verleggen (2016) staan wettelijke en juridische aspecten van de betrokkenheid van mantelzorgers en de inzet van vrijwilligers in de zorg.

Bronnen

  • Zorg voor beter 
  • AlzheimerNL
  • Verwey Jonker
  • Nivel