Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Cijfers: hoe vaak komt NAH voor?

Jaarlijks krijgen naar schatting 130.000 mensen te maken met een vorm van hersenletsel door bijvoorbeeld een ongeluk, een herseninfarct, een tumor, een hartstilstand of een hersenbloeding. In Nederland leven naar schatting 500.000 mensen met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Dit is ongeveer 3 procent van de Nederlandse bevolking.

CVA: herseninfarcten en hersenbloedingen

Een CVA wordt onderverdeeld in herseninfarcten en hersenbloedingen. Herseninfarcten (85%) komen meer voor dan hersenbloedingen (15%). Jaarlijks lopen naar schatting 40.000 mensen in Nederland een CVA op en 20.000 een TIA. In de huisartsenpraktijk lopen per jaar ruim 2 per 1.000 patiënten een CVA op. Onder 65 plussers is dat 14 per 1.000 per jaar. Gezien de vergrijzing valt een toename van deze aantallen te verwachten. Schattingen van het totaal aantal patiënten met een CVA in Nederland lopen nogal uiteen; voor 2007 werd dit aantal geschat op 200.000 (exclusief TIA).

Traumatisch hersenletsel

Jaarlijks lopen naar schatting 85.000 mensen in Nederland traumatisch hersenletsel op. Ongeveer de helft van hen bezoekt de spoedeisende hulp en/of wordt opgenomen in het ziekenhuis.

Ouderen vanaf 65 jaar vormen een belangrijke risicogroep als het gaat om behandelingen op de spoedeisende hulp (SEH) en ziekenhuisopnamen. Privé-ongevallen, zoals een val van hoogte, zijn voor ouderen de belangrijkste oorzaak van traumatisch hersenletsel.

Valongevallen bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem. In 2014 belandden 88.000 ouderen na een val op de spoedeisende hulp. 40.000 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis en een kleine 3.000 ouderen overleden ten gevolge van een val. Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat een val steeds meer ouderen fataal wordt. Het aantal dodelijke slachtoffers is met 37% gestegen tussen 2007-2012. Na correctie voor de vergrijzing is dit 16%. Een forse toename. Opvallend is dat deze stijging vooral wordt veroorzaakt door fataal hersenletsel na een val. Veel ouderen gebruiken bloedverdunners en dit verhoogt de kans op een hersenbloeding na een val.

VeiligheidNL en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) willen dat ouderen die deze medicijnen gebruiken gescreend worden op valrisico en dat er zo nodig maatregelen worden genomen. Lees meer hierover op de website van VeiligheidNL.

Ouderen zijn ook een risicogroep voor ernstige verkeersongevallen. Voor ouderen van 75 jaar en ouder wordt dit hogere risico vooral veroorzaakt door hun verhoogde lichamelijke kwetsbaarheid en functiestoornissen.