Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Palliatieve Zorg

Multidisciplinaire samenwerking

De cliënt krijgt in de palliatieve fase te maken met verschillende klachten en problemen. Hiervoor zal hij dan ook te maken krijgen met verschillende zorgverleners, zoals een (huis)arts, fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of een geestelijk verzorger. Dit noemen we multidisciplinaire samenwerking.

Gezamenlijk maken de zorgverleners afspraken over wie welke zorg en ondersteuning biedt aan de cliënt. Dit gebeurt in een multidisciplinair overleg (MDO). De afspraken worden vastgelegd in het zorgplan van de cliënt, lees daarover op dit kennisplein.

Informele zorg

Ook naasten van de cliënt kunnen zorg leveren in de vorm van mantelzorg. Naast mantelzorgers kunnen ook vrijwilligers zorg en ondersteuning verlenen aan de cliënt. Mantelzorgers en vrijwilligers vormen samen de informele zorg.

Voor mensen in de palliatieve fase zijn er speciale vrijwilligers. Zij hebben een scholing gevolgd om mensen in de palliatieve fase en hun naasten te ondersteunen. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken.

Lees meer over wat vrijwilligers doen en waar ze actief zijn op de website van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland. Of neem een kijkje op de website van MantelzorgNL, de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.