Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Palliatieve Zorg

Goede voorbeelden voor organisaties

Dementie en palliatieve zorg

Omdat genezing van dementie niet mogelijk is, is het onvermijdelijk dat mensen met dementie aan deze ziekte, of in ieder geval met deze ziekte overlijden. De elementen van palliatieve zorg en dementiezorg vertonen dan ook veel overeenkomsten, maar zijn vaak onvoldoende op elkaar afgestemd. Samenwerking tussen dementiezorg en palliatieve zorg is een logische stap: het bundelen van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg. Voor een betere samenwerking kan op uitvoerend en organisatorisch niveau de verbinding worden gemaakt tussen de keten dementie en netwerken palliatieve zorg.

Verbeterprogramma Palliatieve Zorg

Het verbeterprogramma Palliatieve Zorg is in 2011 gestart door ZonMw. Van 3 maart tot 24 april 2014 kunnen zorgaanbieders die samenwerken met of verbonden zijn aan een netwerk palliatieve zorg, een subsidieaanvraag indienen bij ZonMw. Subsidie is beschikbaar voor projecten die een geselecteerd ‘Goed Voorbeeld’ implementeren in de eigen organisatie. Lees meer over het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg ZonMW. Hieronder volgen beschrijvingen van enkele goede voorbeelden.

Kennis en Kunde programma hospice (KeK)

Het KeK-programma  is een opleidingsprogramma voor vrijwilligers van (high care) hospices. Kleinschalige bijna-thuis-huizen en hospices kunnen dit opleidingsprogramma gebruiken voor het selecteren, inwerken, kwalificeren en behouden van (nieuwe) vrijwilligers en het op peil houden van hun kennis en vaardigheden. Het doel van dit lesprogramma is de kwaliteit van hospiceszorg verhogen en het optimaal benutten van vrijwilligers als belangrijke aanvulling op de zorg van verpleegkundigen, verzorgenden en medische staf.

Meer over het KeK-programma lees je op de website Palliaweb.

Palliatieve Thuiszorg (PaTz)

PaTz is een methodiek om kwaliteit, samenwerking en overdracht rond palliatieve zorg thuis te verbeteren. Het zorgt voor een goede basis samenwerking tussen huisartsen en wijkverpleegkundigen/thuiszorg waardoor de kwaliteit in de palliatieve thuiszorg toeneemt.

Zorgconsulent palliatieve zorg

Het doel van een zorgconsulent in de organisatie is om zorgteams te ondersteunen om de palliatieve zorg in de laatste levensfase voor de cliënt goed en bijtijds te plannen en te organiseren. Vaak ontbreekt het zorgverleners aan kennis en ervaring om palliatieve zorg optimaal uit te voeren. De zorgconsulent ondervangt dit. Verpleegkundigen (niveau 4-5) die werkzaam zijn binnen een organisatie kunnen de functie van zorgconsulent palliatieve zorg uitvoeren.

Lees meer over de zorgconsulent palliatieve fase op de website van Palliaweb.

Ga en blijf in gesprek

‘Het gaat om het goede gesprek,’ zegt verpleegkundige Amber van Kessel (foto) van zorginstelling Pieter van Foreest. Op locatie De Kreek wordt het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg meegenomen in de werkwijze van de afdeling. ‘Het Multidisciplinair Overleg verloopt nu anders. De verschillende disciplines sparren nu meer over wat er goed en wat er minder verloopt. Ook in het zorgleefplan is meer ruimte voor existentiële zorg: wat zijn uw normen en waarden, wat is echt belangrijk voor u? Andere documenten waar de afdeling baat bij heeft zijn de Vilans-protocollen, het Utrechts Symptoom Dagboek en voor de terminale fase het Zorgpad Stervensfase.’

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.