Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Palliatieve Zorg

Goede voorbeelden palliatieve zorg

In de palliatieve zorg zijn allerlei methodes en instrumenten beschikbaar. Denk aan een hulpmiddel rondom signaleren voor verzorgenden of een goed voorbeeld over mantelzorgondersteuning. Bekijk deze goede voorbeelden die de kwaliteit van palliatieve zorg kunnen verbeteren.

Enkele goede voorbeelden voor verpleegkundigen en verzorgenden om de palliatieve zorg te verbeteren:

Signalering door verzorgenden

Het goed signaleren van verandering in conditie, ADL of gedrag van zorgvragers is belangrijk voor goede palliatieve zorg. De denk- en werkmethode Signalering in de palliatieve fase heeft hiervoor concrete handvatten. Gebruik van de Signaleringsbox:

 • maakt dat de zorg is afgestemd op wat de zorgvrager aangeeft en belangrijk vindt
 • ondersteunt de verzorgende in het proces van signaleren, in kaart brengen en verwoorden van zorgproblemen
 • draagt bij aan kennis van symptomen in de palliatieve fase
 • versterkt de samenwerking met collega’s

Meer informatie over de methode signalering in de palliatieve fase vind je op Palliaweb. In de webshop van het IKNL vind je een download en bestelbaar werkblok.

Terug naar boven

Palliatieve zorg en dementie

Dit goede voorbeeld gaat over de samenwerking tussen de keten dementie en een netwerk palliatieve zorg. Omdat genezing van dementie niet mogelijk is, is het onvermijdelijk dat mensen met dementie aan deze ziekte, of in ieder geval met deze ziekte overlijden. Het is dan ook logisch dat er samenwerking plaatsvindt tussen dementiezorg en palliatieve zorg. Het bundelen van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg.

Doel

Het doel van dit goede voorbeeld is het verbinden van een keten dementie met het netwerk palliatieve zorg op organisatorisch en uitvoerend vlak.

Subdoelen

 • Deskundigheidsbevordering van zorgmedewerkers op het gebied van palliatieve zorg bij mensen met dementie.
 • Er is een samenwerkingsafspraak tussen de keten dementie en het netwerk palliatieve zorg.
 • Het consultatieteam palliatieve zorg en het casemanagement dementie hebben afspraken over expertise-uitwisseling en bespreken van casuïstiek.
 • Consultfunctie van casemanagement dementie aan medewerkers van het hospice bij een opname van een bewoner met dementie.

Meer informatie over palliatieve zorg en dementie op Palliaweb.

Terug naar boven

GEPLUSD traject: Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrecht Symptoom Dagboek

Het GEPLUSD traject leert een team in een ziekenhuis, thuiszorgorganisatie,verpleeghuis of hospice om te werken met het monitoring instrument Utrecht Symptoom Dagboek (USD).

Het USD is een instrument waarmee je een diversiteit aan lichamelijke, psychische en existentiële klachten van de patiënt in de dagelijkse praktijk volgt. Daarbij gaat de aandacht uit naar enerzijds de kwaliteit van zorg en anderzijds de kwaliteit van communicatie en samenwerking. Het USD ondersteunt beide, wanneer je het gebruikt volgens het GEPLUSD traject.

Het pakket voor het GEPLUSD traject bevat handzame evaluatie-instrumenten voor de meting van het effect van interventies in de dagelijkse praktijk op een ziekenhuisafdeling, thuis of in een hospice.

Meer informatie over het GEPLUSD traject op Palliaweb.

Terug naar boven

Inspiratiecyclus STEM

De inspiratiecyclus STEM is een goed voorbeeld om je als zorgverlener meer te verdiepen in wat werken met mensen in hun laatste levensfase met jezelf en de ander doet. Het stelt zorgverleners in staat om met inzet van de eigen normen en waarden cliënten te ondersteunen bij het vinden en volgen van het laatste levenspad. Essentieel daarin is de ontdekking dat de ‘Eigen Manier en Regie van cliënten’ vele vormen kan aannemen.

Lees meer over het goede voorbeeld Inspiratiecyclus STEM op de website van Palliaweb.

Terug naar boven

Besluitvorming in de palliatieve fase

Deze methodiek helpt zorgverleners om adequaat te reageren op problemen die zich voordoen en houdt daarbij rekening met de levensverwachting, prioriteiten en wensen van de cliënt. Basis zijn de vier fasen van palliatief redeneren.

Lees meer over het goede voorbeeld Besluitvorming in de palliatieve fase op Palliaweb.

Terug naar boven

Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase is een hulpmiddel om de palliatieve zorg in de laatste levensdagen van een patiënt te verbeteren. De volledige en eenduidige manier van rapporteren en communiceren maakt de zorg overzichtelijk. Het draagt onder andere bij aan:

 • betere symptoomcontrole
 • betere samenwerking tussen verschillende zorgprofessionals
 • het inzichtelijk en toetsbaar maken van de zorg

Het gebruik van Zorgpad Stervensfase heeft ook een positief effect op de rouwverwerking bij nabestaanden.

Het is een zorgdossier – checklist en evaluatie-instrument in één. Dit hulpmiddel is geschikt voor de verschillende settings waar de cliënt verblijft, zoals een ziekenhuis, verpleeghuis, hospice of thuis. Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet als is vastgesteld dat de laatste dagen van de cliënt zijn aangebroken.

Het Zorgpad Stervensfase is een werkwijze. De keuze om volgens deze methode te werken heeft effect op alle betrokken disciplines. Een goede implementatie is dan ook van belang.

Meer informatie

Terug naar boven

Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase

De belasting van mantelzorgers in de palliatieve zorg thuis is groot. De aandacht voor overbelasting is in de zorg nog geen vanzelfsprekendheid. Het Formulier Mantelzorg is ontwikkeld om met mantelzorgers in gesprek te komen over de zorg die zij verlenen. Het is een vragenlijst die een mantelzorger invult als leidraad voor een gesprek. De antwoorden leveren een score op die duidelijk maakt of de mantelzorger overbelast is of overbelast dreigt te raken. Meer informatie over mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase op Palliaweb.

Lees ook over de Signaleringsbox op de pagina .

Terug naar boven

De PaTz-methodiek

Palliatieve zorg thuis PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond palliatieve zorg thuis te verbeteren. Het is bedoeld voor huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en consulenten palliatieve zorg. Zij komen elke twee maanden bij elkaar. Het gaat hierbij om:
 • Tijdig: het vroegtijdig identificeren van mensen met palliatieve zorgbehoeften met Advance Care Planning (wensen van de patiënt in kaart brengen) en proactieve zorgplanning (anticiperen op benodigde zorg) met behulp van een Register Palliatieve Zorg.
 • Deskundig: vergroten van deskundigheid door gezamenlijk een casus te bespreken onder begeleiding van een consulent palliatieve zorg en het evalueren van de geboden zorg.
 • Samen: verbeteren van de samenwerking in de eerstelijn, korte lijnen, onderlinge steun bij emotioneel beladen casuïstiek.
Meer informatie over PaTz-methodiek lees je op Palliaweb.

Terug naar boven

Een onafhankelijke commissie met experts, voortkomend uit het verbeterprogramma Palliatieve Zorg selecteerde goede voorbeelden. Dit verbeterprogramma is in 2011 gestart door ZonMw. Bekijk Goede Voorbeelden in de Palliatieve Zorg op de website Palliaweb.

Wil je weten hoe je een goed voorbeeld in jouw organisatie kan implementeren? Lees er meer over het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg op de website van ZonMw.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.