Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Palliatieve Zorg

Evalueren van palliatieve zorg

Het evalueren van de afspraken met de cliënt en mantelzorger is een vast onderdeel in het zorgproces. Zo kom je erachter of de afspraken nog aansluiten bij de vragen en wensen van de cliënt en hoe de cliënt de zorg ervaart. Door regelmatig te evalueren betrek je de cliënt en de mantelzorger bij de zorg en stel je de regie van de cliënt centraal.

Tips voor evaluatie

Twee tips voor evaluatie bij een cliënt in de palliatieve fase:

  1. Evalueer met korte tussenpozen.
    De situatie rondom een cliënt in de palliatieve fase kan in korte tijd snel veranderen. Hiervoor is het nodig om er regelmatig bij stil te staan of de zorg die je levert nog wel aansluit. Daarom is het noodzakelijk om bij palliatieve zorg regelmatig met de cliënt te evalueren, met korte tussenpozen tussen de evaluaties. Dit noemen we kort cyclische evaluatie.
  2. Richt de evaluatie op alle leefdomeinen.
    De evaluatie met de cliënt in de palliatieve fase gaat over álle leefdomeinen; woon- en leefomstandigheden, participatie, mentaal welbevinden en lichamelijk welbevinden.

Lees meer over evalueren op de website van Zorg voor Beter bij Instrumenten voor evaluatie zorgleefplan.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.