Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Wat is PRIL?

Het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) is een platform voor het duurzaam ondersteunen van thuiswonende ouderen bij zingeving en levensvragen. Het gaat daarbij om zowel vitale als kwetsbare ouderen.

PRIL is een platform van organisaties en personen die vanuit een netwerk of samenwerkingsverband werken. De initiatieven organiseren individuele en groepsactiviteiten, gericht op alledaagse en existentiële zingeving. Onder alledaagse zingeving verstaan we signaleren van en aandacht voor levensvragen in het gewone contact en bij lopende activiteiten. Existentiële zingeving is specifiek gericht op (intensieve) ondersteuning bij levensvragen en zingevingsvraagstukken. 

Bekijk het overzicht van regionale initiatieven

Jaarlijkse bijeenkomsten

PRIL organiseert twee keer per jaar een platformbijeenkomst, waarop starters en initiatieven met meer ervaring van elkaar leren, elkaar stimuleren en samen vraagstukken uitwerken. Al deze initiatiefnemers hebben veel te ontdekken. Vragen waar zij zich voor gesteld zien zijn:  

  • Hoe organiseer ik het?
  • Hoe kunnen we met formele en informele ondersteuners samenwerken?
  • Hoe school ik vrijwilligers?
  • Waar haal ik financiële middelen vandaan?
  • Hoe maak ik mezelf bekend? 

Landelijke aanpak geestelijke verzorging

De bijeenkomsten zijn een goed moment om netwerken te vormen en uit te breiden. Zeker nu er vanuit de overheid een plan van aanpak ligt en een subsidieregeling voor geestelijke verzorging en levensbegeleiding thuis. Toenmalig minister Hugo de Jonge schrijft daarover in een kamerbrief: 'Het is de bedoeling dat netwerken (nog meer) de verbinding zoeken met gemeenten en andere actoren in het sociale domein. Ik wil dat de netwerken vraag en aanbod gaan matchen en dat er vanuit deze impuls een olievlekwerking ontstaat. Zodat uiteindelijk alle groepen die geestelijke verzorging nodig hebben, die ook kunnen krijgen.' 

Lees meer over de subsidieregeling geestelijke verzorging thuis op Zorg voor Beter

4 tips voor het opzetten van een initiatief

1. Zet de cliënt centraal

Zet de mensen die ondersteuning nodig hebben centraal. Wat hebben zij voor wensen en behoeften? Wat zou diegene het beste kunnen ondersteunen? Is verwijzing in dit specifieke geval behulpzaam of verdere toerusting van de mensen waar ze toch al contact mee hebben? Ook al heb je nog zo’n mooi aanbod, zorg ervoor dat steeds de behoeften van de cliënt en zijn naasten centraal staan. 

2. Benoem vormen van zingevingsondersteuning

Het is goed om te benoemen wat de toegevoegde waarde is van verschillende vormen van zingevingsondersteuning, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek. Denk aan:
A het geven van Aandacht
B inzet bij Begeleiding
C crisisinterventie en begeleiding van Complexe situaties

3. Maak kennis met verschillende achtergronden

Tip: door als begeleiders met verschillende achtergronden een keer mee te lopen met elkaar, of deel te nemen aan elkaars activiteit, ervaar je zelf verschillende manieren van ondersteuning. Dat zorgt voor begrip en een betere samenwerking. Het maakt veel woorden tijdens vergaderingen overbodig!

4. Verdiep je in de regionale organisatie

In iedere gemeente is het sociaal domein net weer even anders georganiseerd. Zo kun je binnen een regio met meerdere gemeenten en meerdere organisatievormen en aanspreekpunten van het sociaal werk te maken hebben.  

Groeiboek regionaal initiatief

In de handreiking Groeiboek regionaal initiatief (pdf) heeft PRIL initiatieven gebundeld. Het geeft informatie, ervaringen en tips voor het opzetten en uitwerken van een initiatief. Het Groeiboek biedt een mooi inkijkje in de elementen die meespelen bij het opzetten én laten slagen van een initiatief over zingeving en levensvragen.

Werkboek geestelijke verzorging thuis

Gezondheidscentrum Levinas uit Rotterdam maakte het werkboek ‘Een goed gesprek’ voor geestelijke verzorging in de thuissituatie met inzet van vrijwilligers. Dit werkboek beschrijft inzichten en ervaringen over het inbedden van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het werkboek is beschikbaar voor iedereen die zich bezighoudt met geestelijke verzorging bij ouderen thuis.

Download het werkboek ‘Een goed gesprek’ (pdf)

Groei en ontwikkeling van PRIL

In 2009 hebben de leden van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) opgericht. Vanuit het expertisenetwerk heeft eerst Vilans het PRIL gefaciliteerd, daarna Reliëf en vanaf 2020 trekt Agora de kar.

Deel je ervaringen 

Ben jij enthousiast over jouw intitiatief en wil jij ervaringen delen met andere PRIL-deelnemers? Stuur een mail naar Joep van de Geer van Agora: jvandegeer@agora.nl

Meer informatie over PRIL

Wil je meer weten over PRIL en de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Joep van de Geer van Agora: jvandegeer@agora.nl

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.