Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Wat is PRIL?

Het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) is een platform voor het duurzaam ondersteunen van thuiswonende ouderen bij zingeving en levensvragen. Het gaat daarbij om zowel vitale ouderen als (zeer) kwetsbare ouderen.

PRIL is een platform van organisaties en personen die vanuit een netwerk of samenwerkingsverband werken. De initiatieven organiseren individuele en/of groepsactiviteiten, gericht op alledaagse en existentiële zingeving. Onder alledaagse zingeving verstaan we signalering en aandacht voor levensvragen in het gewone contact en bij lopende activiteiten. Existentiële zingeving is specifiek gericht op (intensieve) ondersteuning bij levensvragen en zingevingsvraagstukken. 

Bekijk het overzicht van regionale initiatieven

Jaarlijkse bijeenkomsten

PRIL organiseert twee keer per jaar een platformbijeenkomst, waarop starters en initiatieven met meer ervaring van elkaar kunnen leren, elkaar stimuleren en samen vraagstukken uitwerken. Al deze initiatiefnemers hebben veel te ontdekken. Vragen waar zij zich voor gesteld zien zijn:  

  • Hoe organiseer ik het?
  • Hoe kunnen we met formele en informele ondersteuners samen werken?
  • Hoe school ik vrijwilligers?
  • Waar haal ik financiële middelen vandaan?
  • Hoe maak ik mezelf bekend? 

Landelijke aanpak geestelijke verzorging

De bijeenkomsten zijn een goed moment om netwerken te vormen en uit te breiden. Zeker nu er vanuit de overheid een plan van aanpak ligt en een subsidieregeling voor geestelijke verzorging en levensbegeleiding thuis. Minsiter Hugo de Jonge schrijft daarover in een kamerbrief: 'Het is de bedoeling dat netwerken (nog meer) de verbinding zoeken met gemeenten en andere actoren in het sociale domein. Ik wil dat de netwerken vraag en aanbod gaan matchen en dat er vanuit deze impuls een olievlekwerking ontstaat. Zodat uiteindelijk alle groepen die geestelijke verzorging nodig hebben, die ook kunnen krijgen.' 

Lees meer over de subsidieregeling geestelijke verzorging thuis op Zorg voor Beter
Bekijk de kamerbrief Aanpak geestelijke verzorging/levensbegeleiding (2018)

4 tips voor het opzetten van een initiatief

1. Zet de cliënt centraal

Zet de mensen die ondersteuning nodig hebben centraal. Wat hebben zij voor wensen en behoeften? Wat zou diegene het beste kunnen ondersteunen? Is verwijzing in dit specifieke geval behulpzaam of verdere toerusting van de mensen waar ze toch al contact mee hebben? Ook al heb je nog zo’n mooi aanbod, zorg ervoor dat steeds de behoeften van de cliënt en zijn naasten centraal staan. 

2. Benoem vormen van zingevingsondersteuning

Het is goed om te benoemen wat de toegevoegde waarde is van verschillende vormen van zingevingsondersteuning, bijvoorbeeld aan de hand van casuïstiek. Denk aan: (A) het geven van Aandacht, (B)  inzet bij Begeleiding en (C) crisisinterventie en begeleiding van Complexe situaties.

3. Maak kennis met verschillende achtergronden

Tip: door als begeleiders met verschillende achtergronden een keer mee te lopen met elkaar, of deel te nemen aan elkaars activiteit, ervaar je de verschillende manieren van ondersteuning aan den lijve. Dat zorgt voor begrip en een betere samenwerking. Het kan veel woorden tijdens vergaderingen overbodig maken!

4. Verdiep je in de regionale organisatie

In iedere gemeente is het sociaal domein net weer even anders georganiseerd. Zo kun je binnen een regio met meerdere gemeentes en meerdere organisatievormen en aanspreekpunten van het sociaal werk te maken hebben.  

Groeiboek regionaal initiatief

Het Groeiboek regionaal initiatief (pdf) is een handreiking die PRIL in de loop der jaren heeft verzameld en gebundeld om initiatieven vorm en inhoud te geven. Het geeft informatie, ervaringen en tips voor het opzetten en uitwerken van een initiatief. Het Groeiboek biedt een mooi inkijkje in de elementen die meespelen bij het opzetten én laten slagen van een initiatief op het gebied van zingeving en levensvragen.

Werkboek geestelijke verzorging thuis

Gezondheidscentrum Levinas uit Rotterdam maakte het werkboek 'Een goed gesprek' voor geestelijke verzorging in de thuissituatie met inzet van vrijwilligers. In dit werkboek worden inzichten en ervaringen beschreven over het inbedden van geestelijke verzorging in de thuissituatie. Het werkboek is beschikbaar voor iedereen die zich bezighoudt met geestelijke verzorging bij ouderen thuis.

Download het werkboek 'Een goed gesprek' (pdf)

Groei en ontwikkeling van PRIL

In 2009 is het Platform Regionale Initiatieven Levensvragen (PRIL) opgericht door de leden van het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen. Vanuit het expertisenetwerk heeft eerst Vilans het PRIL gefaciliteerd, daarna Reliëf en vanaf 2020 trekt Agora de kar.

Deel je ervaringen 

Ben jij enthousiast over jouw intitiatief en wil jij ervaringen delen met andere PRIL-deelnemers? Stuur een mail naar Joep van de Geer van Agora: jvandegeer@agora.nl

Meer informatie over PRIL

Wil je meer weten over PRIL en de bijeenkomsten? Neem dan contact op met Joep van de Geer van Agora: jvandegeer@agora.nl

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]