Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Palliatieve zorg

Veel is hetzelfde bij palliatieve zorg aan mensen met een andere culturele achtergrond. De emoties die mensen hebben in tijden van ziekte en sterven zijn universeel. En welke culturele achtergrond je ook hebt, van zorgmedewerkers wil je graag dat ze sensitief zijn, empathisch, en dat ze begrip en respect hebben voor jou.

Verschillen tussen culturen bij palliatieve zorg

Er zijn wel grote verschillen in:

  • Rituelen bij sterven en ziekte.
  • De mate van vertrouwd zijn met palliatieve zorg, de rol van familie en de gemeenschap.
  • Gewoontes bij hygiëne, omgang met mannen of vrouwen en het tonen van emoties.
  • Opvattingen over leven en dood, goede zorg, religie en levensbeschouwing.

Openheid over diagnose

Uit onderzoek van Fuusje de Graaff uit  2012 bleek dat er vaak een discrepantie is tussen de Nederlandse opvattingen over palliatieve zorg en die van veel Turkse en Marokkaanse families. Turkse en Marokkaanse families verwachten dat een arts tot het laatst toe probeert een patiënt te genezen en hoop blijft geven. Ook bij een ongeneeslijk zieke patiënt. De familie zit vaak met het medisch oordeel ‘ongeneeslijk’ in haar maag en zal dat de patiënt vaak niet vertellen, om deze te beschermen en zijn hoop niet te ontnemen. Pijnbestrijding in de laatste fase is soms ook een heikel punt. Ze zijn bang dat morfine hen suf maakt, terwijl ze helder voor Allah willen verschijnen. Lees meer over het onderzoek op de website van NIVEL.

Denk in individuen

Toch is het belangrijk niet in stereotypen te gaan denken. Niet in alle families met een migratieachtergrond wordt hetzelfde gedacht. Actiz heeft een project uitgevoerd over interculturele palliatieve zorg, waarbij succesvolle praktijkvoorbeelden van zorg aan ernstig zieke mensen met een migratieachtergrond zijn verzameld. Belangrijke conclusie daarin was ‘denk niet in culturen, maar denk in individuen'. Meer informatie hierover in dit rapport Interculturele palliatieve zorg (pdf) van ActiZ.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.