Dementie

Richtlijnen zorg dementie

Richtlijnen voor zorgverlening aan cliënten met dementie.

Ga direct naar:

Zorgstandaard Dementie

De Zorgstandaard Dementie beschrijft de normen waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Het geeft een beschrijving van het complete zorgcontinuüm: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten. De beschrijving is functioneel. Dit wil zeggen: op welke wijze de zorg wordt georganiseerd en wanneer. Maar niet wie deze uitvoert of waar dit gebeurt. Download de Zorgstandaard Dementie (pdf, juli 2013) of de Samenvatting van de Zorgstandaard (pdf).

Gelijktijdig met de Zorgstandaard voor professionals er ook een publieksversie van de Zorgstandaard Dementie uitgebracht. In de publieksversie staan tien voorwaarden voor goede dementiezorg beschreven. Deze geeft mensen met dementie en hun naasten inzicht in wat ze mogen verwachten van zorgprofessionals. En ook in wat ze zelf kunnen doen. Publieksversie Zorgstandaard Dementie (pdf)

Terug naar boven

8 kernelementen: omgaan met onbegrepen gedrag

Deze 8 kernelementen geven de essentie weer van bestaande richtlijnen en methoden bij het omgaan met onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst op deze 8 kernelementen. Lees de 

Terug naar boven

Inventarisatielijst regionaal Zorgprogramma

Het is de bedoeling de Zorgstandaard Dementie om te zetten in een regionaal zorgprogramma. Een zorgprogramma beschrijft de dementiezorg die wordt geboden in de betreffende regio. Het betekent dat er goede regionale afspraken zijn. Zo ontstaat de samenhang die noodzakelijk is bij deze complexe en progressieve ziekte. Goede ondersteuning zorgt er daarnaast ook voor dat de mantelzorger de zorg thuis langer vol kan houden. Download de Inventarisatielijst van Zorgstandaard naar Zorgprogramma Dementie (pdf) voor een goede aanpak.

Terug naar boven

Het begeleiden van mensen met dementie die apathisch zijn (NIVEL)

Een richtlijn voor verzorgenden in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, waarin kort de relatie tussen dementie en apathisch gedrag wordt beschreven. Daarnaast wordt de belevingsgerichte werkhouding en de zorgcyclus toegelicht. Aan het einde van de richtlijn wordt de Zintuigactiverings-Methode uitgelegd. Download de Richtlijn Het begeleiden van mensen met dementie die apathisch zijn (pdf) op de website van Nivel.

Terug naar boven

Het begeleiden van mensen met dementie met een depressie (NIVEL)

Een richtlijn voor verzorgenden in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, waarin kort de relatie tussen dementie en depressieve klachten wordt beschreven. Daarnaast wordt de belevingsgerichte werkhouding en de zorgcyclus toegelicht. Aan het einde van de richtlijn wordt de Plezierige-Activiteiten-Methode uitgelegd. Download de Richtlijn Het begeleiden van mensen met dementie met een depressie (pdf) op de website van Nivel.

Terug naar boven

Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie (V&VN )

Een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. Deze richtlijn moet bijdragen aan het hanteerbaar maken (verminderen, oplossen, accepteren) van gedragsproblemen van mensen met dementie. Meer specifiek richt de richtlijn zich op de volgende gedragingen: agitatie, angst, apathie, depressie, hallucinaties en wanen, ontremming, slapeloosheid, gedragsproblemen in het algemeen. Download de richtlijn Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie (pdf)

Terug naar boven

Richtlijn Dementie van het IKNL

Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft samen met UMC St. Radboud VU medisch centrum en EMGO Instituut een richtlijn geschreven over met name de palliatieve fase bij mensen met dementie. Richtlijn Dementie op de website van Oncoline.

Terug naar boven

Leidraad ketenzorg dementie

Deze leidraad voor regio’s is bedoeld als stimulans en hulpmiddel voor de bij de inkoop en levering van dementiezorg betrokken partijen. De leidraad geeft zorgaanbieders, zorginkopers en cliëntorganisaties (concrete) handvatten over hoe te komen tot samenhangende zorg die aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met dementie en hun naasten. De eerste versie van deze leidraad is in maart 2008 tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen Zorgverzekeraars Nederland, Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS, ondersteund door Vilans en experts uit het Landelijk Dementie Programma (LDP). Download de Leidraad Ketenzorg Dementie (pdf)

Terug naar boven

Richtlijn probleemgedrag van UMC St Radboud

De richtlijn ‘Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie (niet-medicamenteuze aanbevelingen van UMC St Radboud’ is opgesteld voor verpleegkundigen en verzorgenden. Om verpleegkundigen en verzorgenden handvatten en handelingsmogelijkheden te kunnen aanreiken in de omgang met deze patiënten is kennis (‘evidence-baced’) verzameld en getoetst aan, en eventueel aangevuld met, ervaringen of suggesties van de leden van de werkgroep ‘Omgaan met gedragsproblemen bij dementie’ over werkzame interventies. Deze zijn gebundeld in deze richtlijn.

Download de richtlijn Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie (pdf) op de website van V&VN.

Terug naar boven

Stappenplan multidisciplinair werken aan probleemgedrag

De Multidisciplinaire Handreiking bij de NVVA-richtlijn probleembedrag bevat een stappenplan en teamevaluatie (deel B). Dit is een praktisch instrument voor verzorgende teams onder leiding van afdelingshoofd en/of psycholoog. Download de handreiking met stappenplan en teamevaluatie (Verenso, 2008)

Terug naar boven

Handreiking Psychologische Hulpverlening bij Gedragsproblemen

Handreiking van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze handreiking werd speciaal geschreven voor psychologen in de ouderenzorg. De sectie Psychologen in de Ouderenzorg (SPO) van het NIP verwacht met de handreiking een bijdrage te leveren aan de verbetering van de psychologische hulpverlening bij gedragsproblemen bij dementie. Download de Handreiking Psychologische Hulpverlening bij Gedragsproblemen (pdf) op de website van Innovatiekring Dementie.

Terug naar boven

Handreiking euthanasie bij dementie

Deze handreiking van het ministerie van VWS over euthanasie gaat ook in op de regelgeving rond dementie. Dementie is op zichzelf geen reden om een euthanasieverzoek in te willigen. De patiënt zal duidelijk moeten maken wat het lijden ondraaglijk maakt. Duidelijk wordt dat de afweging van zorgvuldigheidseisen bij euthanasieverzoeken van patiënten met gevorderde dementie zeer complex is. Van de handreiking is een publieksversie en een artsenversie te vinden op rijksoverheid.nl.
Artsenfederatie KNMG sprak zich eerder uit over levensbeëindiging bij gevorderde dementie, onder andere in een uitzending van Zembla op 14 februari 2013. De KNMG meent dat levensbeëindiging onverantwoord is, ook met een schriftelijke wilsverklaring. Bekijk de uitzending van Zembla via de website van KNMG.

Terug naar boven

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Tara Koenders

mail | meer info

t.koenders@vilans.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer