Dementie

Richtlijnen zorg dementie

Voor het leveren van goede dementiezorg en -ondersteuning bestaan diverse richtlijnen en indicatoren. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste.

Ga direct naar:

Zorgstandaard Dementie

De Zorgstandaard Dementie beschrijft de normen waaraan goede dementiezorg moet voldoen. Het geeft een beschrijving van het complete zorgcontinuüm: van vroegsignalering en preventie tot diagnostiek, casemanagement, behandeling, begeleiding en steun en levering van zorg en diensten. De beschrijving is functioneel. Dit wil zeggen: op welke wijze de zorg wordt georganiseerd en wanneer. Maar niet wie deze uitvoert of waar dit gebeurt. 

Terug naar boven

Zorgprogramma dementie

Het is de bedoeling de Zorgstandaard Dementie om te zetten in een regionaal zorgprogramma. Een zorgprogramma beschrijft de dementiezorg die wordt geboden in de betreffende regio. Het betekent dat er goede regionale afspraken zijn. Zo ontstaat de samenhang die noodzakelijk is bij deze complexe en progressieve ziekte. Goede ondersteuning zorgt er daarnaast ook voor dat de mantelzorger de zorg thuis langer vol kan houden. 

Terug naar boven

NHG-Standaard Dementie

De NHG-Standaard Dementie geeft huisartsen richtlijnen voor het signaleren van dementie, de diagnostiek bij vermoeden van dementie en de begeleiding en behandeling van patiënten met dementie en hun naasten. Terug naar boven  

Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie 

In deze richtlijn wordt een multidisciplinaire en methodische aanpak beschreven van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. De nadruk ligt op een persoonsgerichte benadering. Psychosociale en psychologische interventies, én het gebruik van medicijnen wordt beschreven en beoordeeld. De richtlijn is breed toepasbaar, zowel in het verpleeghuis als in de thuissituatie.

De richtlijn is ontwikkeld door Verenso (vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en een herziening van de richtlijn uit 2008.

Terug naar boven

Het begeleiden van mensen met dementie met een depressie (NIVEL)

Een richtlijn voor verzorgenden in verpleeghuizen en verzorgingshuizen, waarin kort de relatie tussen dementie en depressieve klachten wordt beschreven. Daarnaast wordt de belevingsgerichte werkhouding en de zorgcyclus toegelicht. Aan het einde van de richtlijn wordt de Plezierige-Activiteiten-Methode uitgelegd. Download de Richtlijn Het begeleiden van mensen met dementie met een depressie (pdf) op de website van Nivel.

Terug naar boven

Richtlijn Dementie van het IKNL

Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft samen met UMC St. Radboud VU medisch centrum en EMGO Instituut een richtlijn geschreven over met name de palliatieve fase bij mensen met dementie. Richtlijn Dementie op de website van Oncoline.

Terug naar boven

Leidraad ketenzorg dementie

Deze leidraad voor regio’s is bedoeld als stimulans en hulpmiddel voor de bij de inkoop en levering van dementiezorg betrokken partijen. De leidraad geeft zorgaanbieders, zorginkopers en cliëntorganisaties (concrete) handvatten over hoe te komen tot samenhangende zorg die aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met dementie en hun naasten. De eerste versie van deze leidraad is in maart 2008 tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen Zorgverzekeraars Nederland, Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS, ondersteund door Vilans en experts uit het Landelijk Dementie Programma (LDP). Download de Leidraad Ketenzorg Dementie (pdf)

Terug naar boven

Handreiking Psychologische Hulpverlening bij Gedragsproblemen

Handreiking van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze handreiking werd speciaal geschreven voor psychologen in de ouderenzorg. De sectie Psychologen in de Ouderenzorg (SPO) van het NIP verwacht met de handreiking een bijdrage te leveren aan de verbetering van de psychologische hulpverlening bij gedragsproblemen bij dementie. Download de Handreiking Psychologische Hulpverlening bij Gedragsproblemen (pdf) op de website van Innovatiekring Dementie.

Terug naar boven

Handreiking euthanasie bij dementie

Deze handreiking van het ministerie van VWS over euthanasie gaat ook in op de regelgeving rond dementie. Dementie is op zichzelf geen reden om een euthanasieverzoek in te willigen. De patiënt zal duidelijk moeten maken wat het lijden ondraaglijk maakt. Duidelijk wordt dat de afweging van zorgvuldigheidseisen bij euthanasieverzoeken van patiënten met gevorderde dementie zeer complex is. Van de handreiking is een publieksversie en een artsenversie te vinden op rijksoverheid.nl.
Artsenfederatie KNMG sprak zich eerder uit over levensbeëindiging bij gevorderde dementie, onder andere in een uitzending van Zembla op 14 februari 2013. De KNMG meent dat levensbeëindiging onverantwoord is, ook met een schriftelijke wilsverklaring. Bekijk de uitzending van Zembla via de website van KNMG.

Terug naar boven

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Tara Koenders

mail | meer info

t.koenders@vilans.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer