Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Richtlijnen zorg dementie

Voor het leveren van goede dementiezorg en -ondersteuning bestaan diverse richtlijnen en indicatoren. Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste.

Ga direct naar:

Zorgstandaard Dementie 2020

De vernieuwde zorgstandaard gaat uit van het mensbeeld in plaats van het ziektebeeld: zo lang mogelijk méns zijn en regie houden, met gezamenlijke besluitvorming en respect voor de eigen wensen en behoeften van de unieke persoon, ook bij gevorderde dementie. Persoonsgerichte en integrale zorg staat centraal in alle fasen van het dementietraject, van de niet-pluisfase tot en met de stervensfase en de nazorg voor mantelzorgers. Met  25 concrete aanbevelingen en 12 kwaliteitsindicatoren (niet verplicht maar dienen als hulpmiddel voor leren en verbeteren). 

Terug naar boven

Zorgprogramma dementie

Het is de bedoeling de Zorgstandaard Dementie om te zetten in een regionaal zorgprogramma. Een zorgprogramma beschrijft de dementiezorg die wordt geboden in de betreffende regio. Het betekent dat er goede regionale afspraken zijn. Zo ontstaat de samenhang die noodzakelijk is bij deze complexe en progressieve ziekte. Goede ondersteuning zorgt er daarnaast ook voor dat de mantelzorger de zorg thuis langer vol kan houden. 

Terug naar boven

NHG-Standaard Dementie

De NHG-Standaard Dementie geeft huisartsen richtlijnen voor het signaleren van dementie, de diagnostiek bij vermoeden van dementie en de begeleiding en behandeling van patiënten met dementie en hun naasten. Terug naar boven  

Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie

In deze richtlijn wordt een multidisciplinaire en methodische aanpak beschreven van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie. De nadruk ligt op een persoonsgerichte benadering. Psychosociale en psychologische interventies, én het gebruik van medicijnen wordt beschreven en beoordeeld. De richtlijn is breed toepasbaar, zowel in het verpleeghuis als in de thuissituatie.

De richtlijn is ontwikkeld door Verenso (vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en een herziening van de richtlijn uit 2008.

Terug naar boven

Richtlijn Dementie van het IKNL

Het Integraal Kankercentrum Nederland heeft samen met UMC St. Radboud VU medisch centrum en EMGO Instituut een richtlijn geschreven over met name de palliatieve fase bij mensen met dementie. Richtlijn Dementie op de website van Oncoline.

Terug naar boven

Leidraad ketenzorg dementie

Deze leidraad voor regio’s is bedoeld als stimulans en hulpmiddel voor de bij de inkoop en levering van dementiezorg betrokken partijen. De leidraad geeft zorgaanbieders, zorginkopers en cliëntorganisaties (concrete) handvatten over hoe te komen tot samenhangende zorg die aansluit bij de behoeften en wensen van mensen met dementie en hun naasten. De eerste versie van deze leidraad is in maart 2008 tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband tussen Zorgverzekeraars Nederland, Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS, ondersteund door Vilans en experts uit het Landelijk Dementie Programma (LDP). Download de Leidraad Ketenzorg Dementie (pdf)

Terug naar boven

Handreiking Psychologische Hulpverlening bij Gedragsproblemen

Handreiking van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze handreiking werd speciaal geschreven voor psychologen in de ouderenzorg. De sectie Psychologen in de Ouderenzorg (SPO) van het NIP verwacht met de handreiking een bijdrage te leveren aan de verbetering van de psychologische hulpverlening bij gedragsproblemen bij dementie. Download de Handreiking Psychologische Hulpverlening bij Gedragsproblemen (pdf) op de website van Innovatiekring Dementie.

Terug naar boven

Handreiking euthanasie bij dementie

Deze handreiking van het ministerie van VWS over euthanasie gaat ook in op de regelgeving rond dementie. Dementie is op zichzelf geen reden om een euthanasieverzoek in te willigen. De patiënt zal duidelijk moeten maken wat het lijden ondraaglijk maakt. Duidelijk wordt dat de afweging van zorgvuldigheidseisen bij euthanasieverzoeken van patiënten met gevorderde dementie zeer complex is. Van de handreiking is een publieksversie en een artsenversie te vinden op rijksoverheid.nl.

Terug naar boven

Multidisciplinaire richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen

Verenso heeft een richtlijn ontwikkeld over herkennen en behandelen van pijn bij kwetsbare ouderen waaronder ook mensen met dementie. Bekijk de Multidisciplinaire Richtlijn Pijn (pdf, herziene tekst 2016).

Terug naar boven

Richtlijn omgaan met afweergedrag bij eten en drinken

De evidence-based richtlijn Omgaan met afweergedrag bij eten en drinken van bewoners met dementie is ontwikkeld door Kenniskring Transities in Zorg van de Hogeschool Rotterdam in 2009. Zij hebben een vijfstappenplan die kan bijdragen aan het omgaan met afweergedrag. Download de samenvatting van de richtlijn inclusief  het stappenplan (pdf) of bekijk de hele richtlijn (pdf).

Terug naar boven

Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen

In de Richtlijn Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen, NVVA (nu Verenso), 2007 (pdf) zijn de volgende onderwerpen beschreven:

  • Oorzaak en gevolgen van slechte mondgezondheid.
  • Mondzorg op cliëntniveau.
  • Mondzorg binnen de zorgstructuur.
  • Scholing van zorgverleners.
  • Indicatoren voor mondzorg.
  • Aanbevelingen.

Van deze algemene richtlijn is speciaal voor verzorgenden en verpleegkundigen een samenvatting gemaakt: Mondzorg & de rol van verzorgenden en verpleegkundigen, NVVA (nu Verenso), 2007 (pdf).

Terug naar boven

Kwaliteitsstandaard: omgaan met levensvragen in de langdurige zorg voor ouderen

Deze richtlijn beschrijft wat goede zorg is voor ouderen bij het omgaan met levensvragen, niet als een apart onderwerp, maar als integraal onderdeel van de zorg. Het is een overkoepelende richtlijn voor dagelijkse en existentiële zingeving, ongeacht welke ziekte of beperking ouderen hebben. Doordat de Kwaliteitsstandaard Levensvragen in 2015 is toegelaten tot het Register van Zorginstituut Nederland (ZiN) is een goede kwaliteit van omgaan met levensvragen nu een integraal onderdeel geworden van goede kwaliteit van (ouderen)zorg. 

Terug naar boven

Richtlijn Behandeling van depressief gedrag bij mensen met dementie

Er zijn verschillende manieren om somberheid en depressie te behandelen bij een persoon met dementie. De richtlijn van Verenso (2018) geeft aanbevelingen. Bekijk de richtlijn op de website van Verenso

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.