Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Een delier bij mensen met dementie

Een delier is een toestand van verwardheid, die vrij plotseling ontstaat. Deze toestand kan een paar uur, maar ook dagen duren. Een delier komt vooral voor bij oudere mensen en uit zich in gedragsveranderingen en psychische problemen. Dementie is een risicofactor voor het krijgen van een delier.

Door een delier kan iemand met dementie versneld achteruitgaan. Het kan lastig zijn om een delier te herkennen bij een persoon met dementie. Zeker als er sprake is van vergevorderde dementie is het lastig te onderscheiden welke verschijnselen veroorzaakt worden door een delier of door bestaande cognitieve stoornissen en symptomen van de dementie.  

Oorzaken delier

Een delier ontstaat dus acuut. Bij de volgende situaties is het belangrijk om extra alert te zijn, deze situaties kunnen namelijk een delier veroorzaken: 

  • Een operatie
  • Blaasontsteking of andere infectie
  • Verandering in (dosering van) mediatie 
  • Een ongeluk 

Kenmerken delier

Kenmerken van een delier kunnen zijn: onrustig, wantrouwig, verdrietig, hallucinaties, angst en nauwelijks reageren op prikkels. De verschijnselen kunnen in de loop van de dag veranderen. In de avond en nacht zie je dat de verschijnselen meestal erger worden. De kenmerken lijken op de kenmerken van onbegrepen gedrag. Het is belangrijk om vast te stellen of er sprake is van een delier, als er sprake is van onbegrepen gedrag.  

Behandeling van delier 

Het is belangrijk om te weten wat de oorzaak is van het delier. Afhankelijk van de oorzaak kan de passende behandeling gezocht worden. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • Bij pijn krijgt iemand pijnstillers. 

  • Bij een ontsteking krijgt iemand antibiotica. 

  • Bij nieuwe medicatie krijgt iemand andere medicatie, of moet iemand stoppen met de medicatie. 

  • Bij een delier kan antipsychotica voorgeschreven worden, als iemand heel erg in de war of angstig is. 

Website 'Wat doe je bij delier?'

De website 'Wat doe je bij delier?' heeft verschillende onderdelen gepubliceerd die zowel naasten, familieleden, zorgprofessionals als mantelzorgers kunnen ondersteunen in het herkennen van een delier. Hoe vroeger een delier herkent wordt, hoe sneller kan worden geholpen. 

Voor zorgprofessionals en mantelzorgers

Ontdek in de e-learning 'Wat doe je bij delier?' wat je kan doen bij een delier. 

Voor familie en naasten

Voor familie en naasten heeft de website 'Wat doe je bij een delier?' een folder gepubliceerd. In de folder staat informatie over acute verwardheid dat familie en naasten kan helpen met het herkennen en begrijpen van de situatie. Bekijk de flolder 'Wat doe je bij delier?'

Video's met uitleg over delier

Op de website kan je video's met uitleg bekijken over delier

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.