Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Observatie-instrumenten

Er zijn vele manieren om een beeld te krijgen van een persoon met dementie. Als professional ga je in gesprek met de persoon met dementie en zijn of haar omgeving. Daarnaast is het ook belangrijk om de persoon met dementie te observeren. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van onrustig gedrag? En hoe komt dat?

Er zijn vele richtlijnen en meetinstrumenten beschikbaar. We noemen er hieronder een aantal.

Observatie en diagnose

  • Observatielijst voor vroege symptomen van dementie (OLD van TNO, (pdf); een instrument om vroege signalen te signaleren.
  • Gestandaardiseerde MMSE (Mini mental state examination, pdf); een veelgebruikt instrument voor het stellen van de diagnose.
  • RUDAS (pdf); een korte cognitieve screeningstest op dementie, geschikt voor analfabeten en migranten. Andere bekende diagnose-instrumenten zijn niet geschikt voor mensen die niet of niet goed kunnen lezen en schrijven. Je kunt de RUDAS ook combineren met andere screeningsinstrumenten, bijvoorbeeld onderstaande.
  • IQCODE-vragenlijst (NHG-standaard Dementie, pdf); deze test wordt afgenomen bij een naast die de patiënt minimaal 10 jaar kent.
  • Op de website van het Nederlands Huisartsen Genootschap vind je een overzicht van alle meetinstrumenten bij de NHG standaard dementie

Zorg en begeleiding

Somberheid en depressie

  • Neuropsychiatrische Vragenlijst; ontwikkeld om onder andere depressie bij mensen met dementie na te gaan. De vragen worden in een interview aan een naaste van de persoon met dementie gesteld.
  • Geriatric Depression scale; scoringsinstrument om de aanwezigheid van bepaalde kenmerken van depressie te beoordelen.   
  • PDC-dAD; diagnostische checklist voor mensen met dementie waarmee je bepaalt of de symptomen van een depressie voorkomen.

Onbegrepen gedrag

Mantelzorg

NAH en dementie

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.