Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Begeleiding bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Wat zijn goede behandelings- en begeleidingsmogelijkheden voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)? Hoe kun je hierbij samenwerken en aansluiten bij wat er al is? Je kunt je laten inspireren door goede voorbeelden uit heel Nederland. Op deze pagina staan er verschillende uitgelicht. Nog veel meer goede voorbeelden zijn te vinden op het kennisplein Gehandicaptensector. U kunt in dat overzicht filteren naar 'ouderenzorg'.

Ga direct naar:

Signaleringslijsten CVA en/of NAH
Regionale hersenletselteams
Methodiek ‘Voorbijganger, zoeker en klant’
Methodiek 'Hooi op je vork'
Hersenz-behandeling bij NAH
NAH-PrikkelS
Lesbrief niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Zorgstandaard voor volwassenen met traumatisch hersenletsel
Zorgstandaard voor volwassenen met een CVA/TIA
Signaleren en doorverwijzen NAH in de eerstelijnszorg

Signaleringslijsten CVA en/of NAH

Hoe kun je niet-aangeboren hersenletsel signaleren? Waar moet je op letten? De signaleringslijst voor volwassenen met NAH helpt je mogelijke gevolgen van NAH in kaart te brengen. Heeft jouw cliënt een hersenbloeding of -infarct gehad? Gebruik dan de signaleringslijst voor volwassenen met een CVA.

Signaleringslijst voor volwassenen met CVA

Binnen de CVA-ketenzorg is een signaleringslijst ontwikkeld door van Heugten et al., de zogenoemde Checklist for Cognitive and Emotional Consequence of Stroke (CLCE-24). Doel van deze lijst: professionals helpen beter zicht te krijgen op de cognitieve, emotionele en gedragsmatige gevolgen van een CVA zodat zij gerichter kunnen doorverwijzen. De lijst is gevalideerd binnen een groep CVA-patiënten. Het bleek een bruikbaar instrument om objectief het cognitief functioneren te meten en te voorspellen hoe dit na zes maanden zou zijn. Download de Signaleringslijst voor volwassenen met CVA (pdf)

Signaleringslijst voor volwassenen met NAH

Deze signaleringslijst is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met CVA. Daar bleek het een bruikbaar instrument om objectief het cognitief functioneren in kaart te brengen. Bovendien voorspelde de signaleringslijst ook het cognitief functioneren zes maanden later. Na verzoeken uit de praktijk is de lijst geschikt gemaakt voor mensen met NAH. De lijst is bedoeld om inzicht te krijgen in de cognitieve, emotionele en gedragsmatige aspecten van NAH. De lijst kan gebruikt worden door medewerkers van MEE en thuiszorg, neuroverpleegkundigen en (praktijkondersteuners bij) de huisarts. Download de Signaleringslijst voor volwassenen met NAH (pdf).

Signaleringslijst voor kinderen en jongeren

Voor kinderen en jongeren kun je gebruik maken van de 'Signaleringslijst (Brain Injury Alert) voor kinderen en jongeren met hersenletsel', via het Kennisplein Gehandicaptensector.

Regionale hersenletselteams

Heb je vragen over een casus of over de beschikbare hersenletselzorg in jouw regio? Het regionale hersenletselteam staat klaar om jouw vragen te beantwoorden. Ook cliënten met hersenletsel en hun naasten kunnen met hun vragen bij het team terecht. Meer informatie over de hersenletselteams vind je op de website www.hersenletselteams.nl

Methodiek ‘Voorbijganger, zoeker en klant’

Boek 'Heb ik een probleem dan?'Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) ervaren zelf vaak geen problemen met hun aandoening, de omgeving wel. Om met deze problematiek als hulpverlener om te gaan, is de methodiek ‘Voorbijganger, zoeker en klant’ ontwikkeld. De methodiek gaat in op drie typen: de voorbijganger zonder hulpvraag, de zoeker met een vage hulpvraag en de klant met een duidelijke hulpvraag. Het uitgangspunt bij de voorbijganger is aansluiten bij de belevingswereld van deze mensen met hersenletsel. De hulpverlener inventariseert hoe zijn leven eruit ziet zonder te oordelen. Bij de zoeker is het uitgangspunt: het ordenen van wat er speelt rond een cliënt. De zoeker heeft behoefte om verbanden te leggen tussen hoe zijn leven er nu uit ziet en welke rol de stoornissen door het hersenletsel daarbij spelen. Bij de klant kan de hulpverlener met oplossingen komen. De klant staat open voor aanwijzingen om zijn gedrag te veranderen.

De methode is beschreven in het boek 'Heb ik een probleem dan? Ziektebesef en interventies bij hersenletsel', geschreven door Arno Prinsen. Het ISBN is: 97-8909-0236-124.

Methodiek 'Hooi op je vork'

Het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel roept veel vragen op. Hoe help je de persoon zijn leven weer op orde te krijgen? Wat wil hij bereiken en wat kan er nog? Hoe kom je hierover met elkaar in gesprek? Hoe kan je begeleiden zonder de regie over te nemen?

Hooi op je vork is ontwikkeld als handreiking bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Hooi is een model voor het ondersteunen van mensen met niet-aangeboren hersenletsel, zowel ambulant als op woonlocaties. Hooi op je vork is is samen met mensen met NAH, hun naasten en professionals ontwikkeld. Het model is bij uitstek geschikt om vraaggericht werken in de praktijk vorm te geven. Voor de methodiek zijn verschillende producten ontwikkeld waaronder een boek, routekaart en video

De werkwijze wordt toegepast in tientallen organisaties in verschillende zorgsector, maar ook door mantelzorgers thuis.

Hersenz-behandeling bij NAH

Hersenz is een behandelprogramma voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel dat wordt aangeboden door dertien zorgorganisaties in Nederland. Mensen met hersenletsel vallen vaak in een gat na ziekenhuisopname en revalidatie. Eenmaal thuis moeten zij hun leven zien op te pakken en ondervinden zij in volle omvang de gevolgen van het hersenletsel. 

De behandeling van Hersenz richt zich op belangrijke gebieden waarop mensen met hersenletsel problemen ervaren: vermoeidheid, denken en handelen, emoties en gedrag, beweging, communicatie en de relaties met hun naasten. De behandeling is gericht op het omgaan met de beperkingen, het verbeteren van het functioneren, het verwerken van de veranderingen en het vinden van een nieuwe balans in het leven. Naasten worden nauw betrokken. De behandeling kan zich ook alleen op de naasten richten.

NAH-PrikkelS

Lang niet alle mensen met NAH krijgen de juiste zorg. Maar wat vinden zij belangrijk? En hoe kun je daar als zorgverlener bij aansluiten? Gebruik de NAH-PrikkelS van het Kennisplein Gehandicaptensector en ga het gesprek aan.

Zorgstandaard voor volwassenen met traumatisch hersenletsel

De Zorgstandaard Traumatisch Hersenletsel is in juni 2014 gepubliceerd. De zorgstandaard beschrijft vanuit patiëntenperspectief waar kwalitatief goede zorg aan mensen met traumatisch hersenletsel moet voldoen. De zorgstandaard is een leidraad voor de zorgverlener, zorgverzekeraar en zorgvrager. Van de zorgstandaard is een gebruikersversie gepubliceerd speciaal voor mensen met traumatisch hersenletsel en hun naasten. In deze verkorte versie is onder meer beschreven welke behandeling en begeleiding de patiënt van zorgverleners mag verwachten.

Lesbrief niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Oorzaken, gevolgen, signalen en zorg: in deze lesbrief staat alle benodigde basisinformatie over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De lesbrief is bedoeld voor aankomende wijkprofessionals en zorgverleners. Door de deskundigheid van studenten op het gebied van NAH te bevorderen, kan de kwaliteit van zorg voor mensen met NAH en hun naasten verbeteren. De lesbrief is ontwikkeld door Hogeschool Windesheim Flevoland in een werkplaats van Kennisplein Gehandicaptensector.

Zorgstandaard voor volwassenen met een CVA/TIA

De Zorgstandaard CVA/TIA is in 2012 gepubliceerd. De Zorgstandaard beschrijft de norm voor goede CVA zorg vanuit patiëntenperspectief. De zorgstandaard is gebaseerd op meer dan 20 richtlijnen en samenwerkingsafspraken en op ‘best practice’ elementen. De zorgstandaard geeft richting aan de samenwerking van professionals in de CVA zorgketens, waarbij de zorg afgestemd wordt op de wensen en behoeften van mensen die een CVA of TIA hebben doorgemaakt en hun naasten.

Signaleren NAH in de eerstelijnszorg

Kaartje traumatisch hersenletsel voor huisartsen

De Hersenstichting Nederland heeft op basis van de zorgstandaard een handzaam kaartje ‘Traumatisch hersenletsel’ gemaakt dat een overzicht geeft van de gevolgen en verwijzingsmogelijkheden voor verdere diagnostiek, behandeling en ondersteuning. Het kaartje is bedoeld voor huisartsen en andere hulpverleners, om in de dagelijkse praktijk te gebruiken.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

jose van haastrecht 7/2/2023

er is niet gecontroleerd of de links nog actueel zijn......

Verder mis ik de verwijzing naar :
hersenletsel-uitleg.nl
overprikkeling.com
en vooral ook
https://www.overprikkeling.com/uitleg-voor-hulp-en-zorgverleners-en-direct-betrokkenen


Butcher 11/8/2015

Het volgende wilde ik even delen: www.aapnl.nl. Een website van een arts acupuncturist in Tilburg die mij ontzettend heeft geholpen met mijn NAH
Nu, ruim 5 weken na de mri-scan, heb ik 12 acupunctuurbehandelingen gehad. De Tilburgse acupunctuur-arts drs. T. Soey - van den Broek behandelde me in afnemende frequentie: 2 weken 3x, 2 weken 2x, 2 weken 1x. Behandeltechniek: Chinese lichaamsacupunctuur ondersteund door Chinese ooracupunctuur, steeds ook quasha en massage; incidenteel werd ook van de lasertechniek gebruik gemaakt; de laatste 3 behandelingen eindigden met oefeningen aan apparaten ter versterking van de lage rugspieren. De ‘basis’-behandelingen zijn nu afgerond en normaal gesproken zullen er de komende 4 a 5 weken geen behandelingen nodig zijn; daarna zullen er om de zoveel tijd wel ‘revisie-/onderhouds’-behandelingen moeten gaan volgen.De resultaten van de acupunctuurbehandelingen kwamen heel geleidelijk aan tot stand: vanaf de eerste behandeling nam de pijn niet meer toe maar werd juist draaglijker, een hogere dosering oxycontin bleek niet nodig, en ik kreeg daarmee de tijd om me goed te informeren over een eventuele hernia-operatie. Heel geleidelijk aan werd ik ook steeds mobieler: van de hele dag zoveel mogelijk alleen maar op de linkerzij liggen naar ook eens even zitten en korte stukjes (superkrom) lopen. En inmiddels loop ik rechtop zoals ik dat voorheen ook deed, weliswaar nog bepaald geen grote afstanden maar het betert dagelijks. Fietsen gaat nagenoeg pijnvrij en een rondje van circa 10 km is momenteel goed te doen. Zitten gaat na enige tijd nog wel gepaard met een zeurend pijntje in mijn bil maar is een tijdlang goed vol te houden. Dagelijks ga ik enkele keren een uurtje liggen, het ontspant en ik ben dan enige tijd vrij van pijn.Dankzij de acupunctuur is een zekere hernia-operatie voorkomen, is er dus ook geen sprake van een of meerdere vervolgoperaties noodzakelijk vanwege de vorming van litttekenweefsel. Tevens wordt de herstelperiode bekort en daarmee ook de uitval uit het arbeidsproces. Met als gevolg ongekend veel gunstiger declaratiebedragen die de verzekeringsmaatschappijen moeten uitkeren. Het is bijvoorbeeld gemakkelijk aan te tonen dat de kosten van de hiervoor beschreven serie acupunctuurbehandelingen nog niet 10% bedragen van de kosten van een enkele hernia-operatie. En dit op zich al geringe percentage neemt nog eens drastisch af als je ook de vervolgoperaties in ogenschouw neemt.