Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Samenwerking met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn inzetbaar voor het uitvoeren van tal van activiteiten die bijdragen aan het welbevinden van individuele of groepen mensen met dementie. Vrijwilligers in de zorg voeren onbetaald en onverplicht werkzaamheden uit. Zij zijn van grote waarde voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger die hierdoor wat tijd voor zichzelf heeft.

De ondersteuning die vrijwilligers kunnen bieden aan mensen met dementie en hun mantelzorgers is maatwerk en per situatie verschillend. Er zijn bijvoorbeeld bezoekdiensten, maatjesprojecten en nachtvrijwilligers voor thuiswonende mensen met dementie. Over de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie is nog weinig bekend. Wel blijkt het dat mantelzorgers het erg lastig vinden om vrijwilligers in te zetten. Niemand kent de persoon met dementie immers zo goed als zijzelf. 

Mantelzorgers vragen niet om vrijwilligers

Mantelzorgers zullen dan ook niet zo snel vragen om de inzet van een vrijwilliger. Zorgprofessionals hebben een belangrijke rol in het signaleren, bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger overbelast dreigt te raken. Een vrijwilliger kan dan zeker van toegevoegde waarde zijn. Als zorgverlener moet je weten welke vormen van vrijwilligerswerk er in jouw gemeente bekend zijn.

Hoe ga je het gesprek met een mantelzorger aan over de inzet van een vrijwilliger? Drie tips:

 1. Tijd: de ervaring leert dat mantelzorgers pas open staan voor hulp als ze eerst de ziekte hebben erkend en onder ogen zien dat ondersteuning nodig is. Aan de andere kant is het ook belangrijk om op tijd de mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger aan te dragen, want hoe meer de mantelzorger overbelast is, hoe minder hij of zij vaak openstaat voor informele hulp.
 2. Vertrouwen wekken: mensen laten niet zomaar een vreemde in huis. Een professional kan helpen door zijn vertrouwen uit te spreken over bijvoorbeeld de organisatie waar de vrijwilligers bij zijn aangesloten. Het helpt als een huisarts of verpleegkundige een vrijwilligersorganisatie aanraadt, omdat ze daar goede ervaringen mee hebben. Of als een thuisorganisatie aangeeft dat mensen uit de straat altijd kunnen bellen als er iets is en toezeggen dat ze dan langskomen om te ondersteunen.
 3. Schuldgevoelens wegnemen: mantelzorgers voelen zich vaak schuldig als ze hulp inroepen van anderen. Ze willen niet dat hun partner/familielid ervaart dat zij de mantelzorger tot last zijn en ze hebben het gevoel dat ze nog niet genoeg zelf doen. Ook hier kun je bijdragen door te benadrukken dat het absoluut geen schande is om de hulp van een vrijwilligers en buren in te schakelen.

Samenwerken met vrijwilligers

Vrijwilligers kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het is nog onduidelijk hoeveel vrijwilligers mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen in de thuissituatie. Als er vrijwilligers bij mensen met dementie thuiskomen dan is het belangrijk dat er ook met de verschillende professionals goed wordt afgestemd en samengewerkt. Bijvoorbeeld over de taakverdeling.

Goed voorbeeld

U Centraal heeft een bezoekdienst waarin mensen op bezoek gaan bij iemand met dementie. In dit filmpje zie je wat de bezoeken van een vrijwilliger (Daan) betekenen voor de persoon met dementie (Jan) en de mantelzorger (Anneke).

 • Bekijk de video
  • Inzet vrijwilligers bij woonvoorzieningen

   Vrijwilligers inzetten bij woonvoorzieningen biedt belangrijke kansen om goede dementiezorg te realiseren. Maar ook tegen de inzet van vrijwilligers kijken woonvoorzieningen verschillend aan: sommige huizen hebben geen enkele moeite om vrijwilligers te werven en zetten hen op grote schaal in; in andere gevallen kost het grote moeite om vrijwilligers binnen te halen en zijn woonvoorzieningen terughoudend of zien zij inzet van vrijwilligers als een ‘extraatje’. Gezien de groeiende aandacht voor de bijdrage van informele zorgverleners, niet alleen mantelzorgers, maar ook vrijwilligers, zal de inzet van vrijwilligers in woonverzieningen waarschijnlijk verder toenemen. 

   Vrijwilligersbeleid

   Bijna iedere zorgorganisatie heeft een zogenaamd vrijwilligersbeleid. Voor een organisatie is dit beleid de basis wat haar visie is op vrijwilligers in relatie tot de zorg en ondersteuning die ze biedt. Meer informatie over hoe een vrijwilligersbeleid eruit kan zien vind je op deze pagina.

   Meer informatie

   Bronnen

   Reageer op deze pagina

   Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.