Dementie

Ketenzorg meten

Steeds meer wordt gekeken naar doelgroepspecifieke zorg. Recent zijn ketenindicatoren dementie beschikbaar gekomen. De ervaring opgedaan met deze ketenindicatoren dementie levert inzicht in de mogelijkheden van dergelijke indicatoren voor de verdere ontwikkeling van doelgroepspecifieke meetinstrumenten.

De dementieketen dient de resultaten en kwaliteit van de dementieketen te monitoren. Daartoe is in het Programma Ketenzorg Dementie een set van tien netwerkindicatoren ontwikkeld met betrokkenen (CBO, Inspectie, kernteam Programma Ketenzorg Dementie, Plexus en aangepast en uitgevoerd door Vilans in 2010 en 2012). De indicatoren bestaan uit:

  • Uitkomstindicatoren.
  • Structuurindicatoren.
  • Procesindicatoren.

De indicatoren gaan niet alleen over de kwaliteit van de ketenzorg, maar ook over de kwaliteit van de communicatie. En over de prijs-kwaliteitverhouding, die van belang is bij de inkoop van zorg. De indicatoren kunnen gebruikt worden als benchmark voor de ketens en in de metingen wordt de zorgstandaard dementie gebruikt als analysekader. Daarmee worden de indicatoren geïntegreerd en is het mogelijk om de mate van voldoen aan de zorgstandaard per keten in kaart te brengen en verbeterpunten te benoemen.

Dementieketens ontwikkelen zich

De dementieketens hebben in 2013 positieve ontwikkelingen doorgemaakt op vrijwel alle domeinen van de Zorgstandaard Dementie, ten opzichte van de situatie in 2011. Dit blijkt uit het rapport ‘Ketens dementie goed op koers, met de Zorgstandaard Dementie als kompas' (2014). De dementieketens geven zelf aan zich in twee jaar verder ontwikkeld te hebben. Dit betekent een verschuiving van de experiment- en uitvoeringsfase naar de uitbouw- en monitoringsfase. Verdere groei is zeker mogelijk en ook gewenst. De betrokkenheid van gemeenten, zorgkantoren/zorgverzekeraars en vrijwilligersorganisaties is ook gegroeid. Elke keten heeft een individuele rapportage van 2013 ontvangen en hierdoor kunnen ze hun eigen functioneren spiegelen aan de landelijke uitkomsten. Zo kan men zelf bepalen op welke gebieden men zich in de toekomst nog verder kan ontwikkelen. 68 van de 85 dementienetwerken hebben meegedaan aan de meting. Een achterblijvend domein is het cliëntperspectief. Aanbevelingen in dit kader zijn:

  • De resultaten van de Dementiemonitor Mantelzorg moeten nog vertaald worden naar concrete acties.
  • Organiseer structurele monitoring van de belasting van mantelzorgers.
  • Maak afspraken over het meten van de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Lees meer

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer