Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Dementienetwerken: indicatoren

Om de ontwikkeling van dementienetwerken in kaart te brengen zijn indicatoren opgesteld. Hiermee kan de omvang van de zorgvraag en het aanbod van de dementiezorg gemeten worden.

Indicatoren kunnen helpen om inzicht te krijgen in een dementie netwerk. Denk bijvoorbeeld aan inzichten als:  waar staan de netwerken dementie in hun ontwikkeling? Hebben zij inzicht in de omvang en (zorg)vraag van de doelgroep? Welke zorgkosten worden er in de regio gemaakt? Wat hebben zij aan aanbod voor mensen met dementie en hun naasten?

Netwerkindicatoren dementie

Door middel van een tweejaarlijkse vragenlijst en rapportage kunnen dementienetwerken zien hoeverre zij werken rondom de zorgstandaard dementie. De laatste rapportage is uit 2016. Rapportage Netwerkindicatoren dementie 2016 (pdf)

Op dit moment worden vanwege de herziening van de zorgstandaard (verwacht najaar 2019) de netwerkindicatoren niet uitgevraagd.

(Uitkomsten)sturing van netwerken

Er is veel verschil in organisatievorm van bestaande dementienetwerken zonder dat helder is of dit invloed heeft op de kwaliteit van de zorg. Het project ‘Samen op Weg’ van Zorgverzekeraars Nederland is in het leven geroepen om twee doelen te bereiken:

  1. Inzicht krijgen in slaag- en faalfactoren van samenwerkingsmodellen
  2. Beschikken over bouwstenen voor inkoop van dementiezorg

In dit project is als kapstok gebruik gemaakt van vijf sleutelfactoren structuur, spelregels, inhoud, ontwikkelingsperspectief en financiering. Meer informatie over uitkomstensturing van netwerken voor dementiezorg op de website van Deltaplan Dementie of in het onderstaand filmpje (duur 10 minuten):

https://youtu.be/wFLI7pVGLOg

Bekijk meer instrumenten die je als netwerk meer inzicht kunnen geven bij Hoe organiseer je dementiezorg?

Zorggebruik indicatoren dementienetwerken

Er zijn grote verschillen tussen dementienetwerken in het zorggebruik van mensen met dementie, blijkt uit onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Lees meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.