Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 15.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie denk je vaak meteen aan geheugenproblemen, maar op jonge leeftijd leidt dementie vooral tot aanpassingen in het gedrag. 

De eerste symptomen bij jonge mensen zijn vaak geen aanleiding om direct aan dementie te denken. Het gaat bijvoorbeeld mis op het werk, het huishouden wordt een probleem, of de naasten merken veranderingen op, zoals in het gedrag of met de taal. Veelal worden deze klachten toegeschreven aan overspannenheid, depressie of relatieproblemen.

Wat zijn de signalen?

De eerste symptomen van dementie op jonge leeftijd worden dus vaak niet herkend. Het gaat onder andere om de volgende klachten: 

  • vergeten van afspraken
  • moeilijker concentreren
  • meer tijd nodig om werk af te krijgen
  • meer moeite om gesprekken te volgen, zowel op het werk als thuis
  • meer moeite met plannen en organiseren 

Video: Dementie op jonge leeftijd: 10 signalen

https://youtu.be/L88up-m_1B0

Download ook de poster 'Herken dementie op jonge leeftijd: 8 mogelijke signalen' (pdf) van Dementiezorg voor Elkaar.

Diagnose stellen

Bij mensen onder 65 jaar duurt het gemiddeld maar liefst vierenhalf jaar voordat zij de diagnose dementie krijgen. De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt. Als hij dementie vermoedt, zal hij waarschijnlijk doorverwijzen voor specialistisch onderzoek. Dit kan in een geheugenpoli, op de afdeling neurologie van een ziekenhuis, de afdeling ouderen van een Riagg of GGZ-instelling, of in een psychiatrisch centrum.
Gespecialiseerde Alzheimer Centra vind je in Amsterdam (VUmc Alzheimercentrum), Rotterdam (Alzheimercentrum zuidwest Nederland), Nijmegen (Radboud Alzheimer Centrum) en Maastricht (Alzheimercentrum Limburg).  

Meer informatie

Zorg en ondersteuning na de diagnose

De huidige zorg- en ondersteuningsmogelijkheden zijn voornamelijk gericht op ouderen met dementie. Maar jonge mensen met dementie hebben andere wensen en behoeftes. Deze groep zit meestal in de fase van werken, het opvoeden van kinderen, het organiseren van een huishouden, en hebben vaak nog een actief sociaal leven. De zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie is vastgesteld in de Zorgstandaard jonge mensen met dementie.  

Zorgtraject dementie op jonge leeftijd

Om de zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten goed te organiseren is het adviesdocument Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd verschenen. In het adviesdocument staan concrete aanbevelingen en het beschrijft een minimum eisenset voor goede zorg. Het document is opgesteld door organisaties die gespecialiseerd zijn in dementie op jonge leeftijd, in samenwerking met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Dementiezorg voor Elkaar.

Download het Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd (pdf, 2018)

Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd

Bij dementie op jonge leeftijd bevinden mensen zich in een andere levensfase dan bij dementie op latere leeftijd. Dat betekent dat er meer en andere partijen bij betrokken zijn. Deze kennisbundel biedt zorgprofessionals informatie, tips en materialen om passende zorg en ondersteuning in de regio te organiseren voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Meer informatie

Bronnen

  • Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd
  • Alzheimer Nederland
  • Dementie.nl

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.