Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 15.000 mensen dementie die jonger zijn dan 65 jaar. Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar. Bij het woord dementie denk je vaak meteen aan geheugenproblemen, maar op jonge leeftijd uit dementie zich vooral in veranderingen in het gedrag meer.

De eerste symptomen van dementie op jonge leeftijd zijn vaak geen aanleiding om direct aan dementie te denken. Het gaat bijvoorbeeld mis op het werk. Het huishouden wordt een probleem. Of iemands naasten merken veranderingen op, zoals in het gedrag of met de taal. Veelal worden deze klachten geweten aan overspannenheid, depressie of relatieproblemen.

Wat zijn de signalen?

De eerste symptomen van dementie op jonge leeftijd worden dus vaak niet herkend. Het gaat om onder andere de volgende klachten: 

  • Vergeten van afspraken
  • Moeilijker concentreren
  • Meer tijd nodig om werkt af te krijgen
  • Meer moeite om gesprekken op werk en thuis te volgen
  • Meer moeite met plannen en organiseren 

Onderstaand filmpje toont 10 signalen voor dementie bij jonge mensen.

https://youtu.be/L88up-m_1B0

Diagnose stellen

Voor mensen onder de 65 jaar duurt het gemiddeld maar liefst vierenhalf jaar voordat zij de diagnose dementie krijgen. De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt. Als hij dementie vermoedt, zal hij waarschijnlijk doorverwijzen voor specialistisch onderzoek. Dit kan gebeuren in een geheugenpoli, een afdeling neurologie van een ziekenhuis, een afdeling ouderen van een Riagg of GGZ-instelling, of een psychiatrisch centrum. Gespecialiseerde Alzheimer Centra zitten in Amsterdam (VUmc Alzheimercentrum), Rotterdam (Alzheimercentrum zuidwest Nederland), Nijmegen (Radboud Alzheimer Centrum) en Maastricht (Alzheimercentrum Limburg).  

Zorg en ondersteuning na de diagnose

De huidige zorg- en ondersteuningsmogelijkheden zijn grotendeels ingericht op oudere personen met dementie. Jonge mensen met dementie hebben andere wensen en behoeftes. Deze groep zit vaak nog in de fase van werk, opvoeden van kinderen, het organiseren van een huishouden en een actief sociaal leven. De zorg en ondersteuning voor jonge mensen met dementie is vastgesteld in de zorgstandaard jonge mensen met dementie.  

Zorgtraject dementie op jonge leeftijd

Om de zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten eenduidig te organiseren is het adviesdocument ‘Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd’ verschenen met aanbevelingen voor goede zorg. Het zorgtraject beschrijft een minimum eisenset voor goede zorg en is opgesteld door in dementie op jonge leeftijd gespecialiseerde organisaties in samenwerking met het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en Dementiezorg voor Elkaar.

Download het Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd (pdf)

Kennisbundel Samenwerking Dementie op jonge leeftijd

Bij dementie op jonge leeftijd bevinden mensen zich in een andere levensfase dan bij dementie op latere leeftijd. Dat betekent dat er meer en andere partijen bij betrokken zijn. Deze kennisbundel biedt zorgprofessionals informatie, tips en materialen om passende zorg en ondersteuning in de regio te organiseren voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

Meer informatie

Bronnen

  • Kenniscentrum dementie op jonge leeftijd
  • Alzheimer Nederland
  • Dementie.nl

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.