Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Verloop van dementie

Mensen met dementie leven gemiddeld 8 jaar met de ziekte. De diagnose wordt gemiddeld na zo’n 14 maanden gesteld. Gedurende het ziekteproces neemt zowel het aantal klachten als de ernst van de klachten toe. Hoewel dit ziekteproces per persoon verschilt, zijn er grofweg drie fasen van dementie: de vroege fase, de middenfase en de late fase. Deze fase kunnen elkaar ook overlappen. Niet iedereen krijgt alle symptomen. Het kan ook zijn dat verschijnselen veranderen of weer verdwijnen.
 

Vroege fase

Dementie begint vaak met kleine veranderingen in het gedrag of functioneren. De diagnose dementie ligt daarbij vaak niet direct voor de hand. Verschijnselen worden vaak toegeschreven aan stress of ouderdom. Herkenbare eerste tekenen zijn:
 • Dezelfde vraag of zin herhalen
 • Recente gebeurtenissen of gesprekken vergeten
 • Trager begrip van nieuwe dingen
 • De draad van een verhaal kwijtraken
 • In de war zijn
 • Minder vloeiend spreken
 • Moeite met beslissingen nemen
 • Weinig belangstelling voor andere mensen en activiteiten

Middenfase

In de middenfase worden de veranderingen duidelijker en meer zichtbaar. De persoon met dementie wordt meer afhankelijk van anderen en heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij dagelijkse dingen zoals eten, wassen, aankleden en toiletbezoek. Andere signalen hierbij zijn: 
 • In de war zijn over tijd, plaats en datum
 • Weglopen en de weg kwijtraken
 • Moeite met het herkennen van mensen
 • Een verstoord dag- en nachtritme
 • Wantrouwen en achterdocht
 • Gevaarlijke situaties, zoals het gas openzetten zonder het aan te steken
 • Vreemd gedrag zoals in haar nachtjapon de straat op gaan
 • Waandenkbeelden en hallucinaties

Late fase

De late fase van Alzheimer kenmerkt zich door volledige afhankelijkheid. Het geheugenverlies is groot. Daarnaast gaat iemand ook lichamelijk achteruit. Het lopen gaat moeizaam en schuifelend of lukt helemaal niet meer. Uiteindelijk wordt iemand bedlegerig en heeft hij of zij volledige verzorging nodig. Andere mogelijke kenmerken zijn: 
 • Veel eten en toch veel gewicht verliezen
 • Moeite hebben met kauwen en slikken
 • Incontinentie
 • Spraakverlies, soms kent iemand nog een paar woorden die ze steeds herhaalt
 • Onrustig gedrag, schreeuwen of zoeken naar iets of iemand
 • Verdrietig of boos, zelfs agressief gedrag vertonen, vooral als iemand zich bedreigd voelt
 • Woede-uitbarstingen tijdens de lichamelijke verzorging, door onbegrip
 • Moeite met uiten

Verschillen mannen en vrouwen

Het verloop van dementie lijkt te verschillen bij mannen en vrouwen. Bij vrouwen lijken depressiviteit, teruggetrokken gedrag, emotionele labiliteit en waanbeelden vaker dan gemiddeld voor te komen. Bij mannen lijken symptomen als lusteloosheid, agitatie, gewelddadigheid en sociaal ongepast gedrag vaker voor te komen, als gevolg van de ziekte. Bij vrouwen lijken gedragsveranderingen vaker voor te komen en ernstiger te zijn dan bij mannen. Vrouwen gaan gemiddeld sneller achteruit dan mannen. De reden hiervoor is onbekend.

Lees hier een onderzoek over verschillen bij mannen en vrouwen met Alzheimer. 

Verhalen en tips

Wanneer iemand de diagnose dementie heeft gekregen, komt er veel op hem of haar af. Er zijn veel manieren hoe mensen hier mee om gaan. Op het platform van Alzheimer Nederland Ik leef met dementie staan een aantal verhalen en tips van mensen met dementie zelf.Deze tips zijn niet specifiek gericht op professionals, maar zeker zo relevant. Bekijk ook de video: 

https://youtu.be/q9BvrBhhyxM

Zorg laten aansluiten bij de fase

Bij de zorg en ondersteuning van mensen met dementie is het van belang om aan te sluiten bij de fase waarin iemand zich bevindt. Bij belevingsgerichte zorg wordt er uitgegaan van de ik-beleving: hoe ervaart iemand zichzelf en de wereld om hem heen. Hieronder vind je meer informatie over de vier fasen die binnen deze methodiek beschreven worden (C. van der Kooij, 2002). Bij iedere fase staat ook een casus ter illustratie van belevingsgerichte zorg. De casus kan gebruikt worden in het onderwijs, of ter bespreking in een teamoverleg om beter te leren omgaan met dementie.

Fase: het bedreigde ik

De cliënt wordt geconfronteerd met verlies van mogelijkheden als gevolg van cognitieve stoornissen (met name geheugen- en oriëntatiestoornissen).

Wat moet je doen?

Proberen het gevoel van angst en onveiligheid te verminderen. Daarnaast: beroep doen op vaardigheden die niet achteruit zijn gegaan, de cliënt informeren over de concrete werkelijkheid om hem heen (realiteits oriëntatie).
Casus 1 uit de praktijk: 'het bedreigde ik' (pdf)
Casus 2 uit de praktijk: 'het bedreigde ik' (pdf)

Fase: het verdwaalde ik

De cliënt raakt steeds meer gedesoriënteerd en verdwaalt in de wereld en het eigen verleden.

Wat moet je doen?

Houvast bieden, de dagelijkse leefomgeving structureren. Verder: zoveel mogelijk aansluiten bij de interesses en behoeften van de cliënt.
Casus uit de praktijk: 'het verdwaalde ik' (pdf)

Fase: het verborgen ik

De cliënt verdwijnt in de eigen innerlijke wereld en heeft geen tijdsbesef meer. Het contact met de omgeving gaat verloren.

Wat moet je doen?

Aanbod aansluiten op de directe zintuiglijke behoeften (warmte, rust, prettige sfeer) en beleving (warm/koud, honger/dorst, pijn) van de cliënt. Verder: rustige, prikkelarme leefomgeving creëren.
Casus uit de praktijk: 'het verborgen ik' (pdf)

Fase: het verzonken ik

Het besef van zichzelf en de leefomgeving gaat helemaal verloren. Er is nauwelijks nog sprake van zichtbare emoties. De beleving van de dingen is grotendeel zintuiglijk. Communicatie is niet meer mogelijk.

Wat moet je doen?

Inspelen op de lichamelijke behoeften, lichamelijk contact maken (koesteren), praten (zacht, rustig - de woorden zijn niet belangrijk), prettige zintuiglijke prikkels aanbieden.
Casus uit de praktijk: 'het verzonken ik' (pdf)

Bron

 • Fasen belevingsgerichte zorg: Cora van der Kooij, 'Gewoon lief zijn? Het maieutisch zorgconcept en het verzorgen van mensen met dementie' (Boom 2002).

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.