Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer
Home Thema's Dementie Praktijk Diagnose bij dementie

Dementie

Diagnose bij dementie

Voor diagnose

De fase voor de diagnose is de periode dat mensen zich zorgen maken over vergeetachtigheid of het veranderende gedrag van zichzelf, partner of familielid, maar nog geen diagnose 'dementie' hebben. In deze periode speelt vooral het 'niet-pluis' gevoel. Voor meer informatie zie het onderdeel

Waar kan iemand terecht? Bij de huisarts en/of bij een casemanager dementie. Elke regio heeft een dementienetwerk. In dit netwerk zijn casemanager werkzaam. Casemanagers kunnen ondersteunen in deze fase, door met iemand in gesprek te gaan en de zorgbehoefte in kaart te brengen. Kijk op ketenzorgdementie.nl voor de regionale dementienetwerken.

Tijdens Diagnose

Een tijdige diagnose is belangrijk, omdat de klachten ook veroorzaakt kunnen worden door een ziekte die wel behandelbaar is. Diagnostiek bij het vermoeden van dementie begint met de anamnese en vooral ook met een goede heteroanamnese. Iedere cliënt dient een algemeen lichamelijk onderzoek en een psychiatrisch en neurologisch onderzoek te ondergaan. Daarbij dient de aandacht vooral uit te gaan naar de onderdelen die informatief zijn voor de aard en ernst van de stoornissen in cognitieve functies, stemming of gedrag.

De diagnostiek, bij het vermoeden van dementie, bestaat uit de volgende onderdelen: (hetero)anamnese, psychiatrisch onderzoek, lichamelijk onderzoek, toetsen bevindingen bij familieleden en/of verpleegkundige/ verzorgenden, MMSE, laboratoriumonderzoek, inventarisatie van medicatie en van eventuele intoxicaties. Ziekte- en zorgdiagnostiek horen bij elkaar in een diagnostisch traject. Het is van belang dat er ook gekeken wordt naar wat de persoon met dementie nog zelf kan en waar de persoon met dementie en zijn/haar omgeving tegen aan lopen.

Het heeft de voorkeur om de dementie screening uit te voeren in een vertrouwde omgeving van de cliënt. In de thuissituatie kan dit door de huisarts of Specialist Ouderengeneeskunde gedaan worden Ook een Praktijk Ondersteuner van de huisarts kan testen afnemen. Soms is aanvullend onderzoek nodig door de psycholoog, geriater of neuroloog. Deze onderzoeken vinden thuis, op de poli en/of in het ziekenhuis plaats. Het streven is om de diagnostiek binnen een week af te ronden.

Een tijdige diagnose geeft tijd aan betrokkenen om zich voor te bereiden op de komende emotionele en praktische veranderingen. In de eerste fase kunnen veel belangrijke beslissingen worden genomen over juridische, financiële, regelzaken en over de medische zorg. (Bron: Zorgstandaard Dementie, 2013)

Instrumenten voor screening van dementie:

Instrumenten voor screening zelfredzaamheid:

Video: bespreking diagnose met cliënt

In onderstaande YouTube-video bespreekt de arts de diagnose met de cliënt:

https://youtu.be/eJAool8cw9U

Na diagnose

Na de diagnose is vaststelling van de zorgbehoefte van de cliënt, de zorgbelasting en draagkracht van de omgeving (mantelzorgers) van groot belang. De meeste cliënten willen zolang mogelijk thuis blijven met behoud van kwaliteit van leven. Het in kaart brengen van de zorgbehoefte van de cliënt en het cliëntsysteem maakt deel uit van de diagnostiek. In feite gaat het erom, een volledig beeld te krijgen van de gehele zorgsituatie. Hierbij kunnen de volgende aspecten worden onderscheiden:

  1. Het in kaart brengen van de functionele gevolgen van het dementiesyndroom voor de cliënt.
  2. Het maken van een inschatting van de mogelijkheden en beperkingen van het cliëntsysteem (balans tussen draagkracht/draaglast) en de behoefte aan psychosociale begeleiding.
  3. Het inventariseren van problemen en knelpunten bij andere betrokken zorgverleners.
  4. Het inschatten van de mate van complexiteit van de gehele zorgsituatie. Het verdient sterk de voorkeur om de uitgangssituatie in maat en getal vast te leggen.

Ondanks dat dementie het dagelijks functioneren beïnvloedt, is het belangrijk voor de eigenwaarde en zelfrespect uit te gaan van wat iemand nog wél zelf kan doen en dat te benadrukken. Ook dat is onderdeel van het in kaart brengen van de zorgbehoefte.

Bronnen

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Tara Koenders

mail | meer info

t.koenders@vilans.nl

Lees meer

NieuwsDementie

Meer nieuws

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven