Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Hoe organiseer je dementiezorg?

Goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten vraagt om goede samenwerking op verschillende niveaus. Tussen zorgprofessionals rondom de persoon, maar ook tussen partijen op regionaal en op landelijke niveau.

Ga direct naar:

Samenwerking op regionaal en lokaal niveau

Dementienetwerken

Overzichtskaart dementienetwerkenIn Nederland zijn ongeveer 60 regionale dementienetwerken actief. In deze samenwerkingsverbanden werken professionals met elkaar aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Op de website van het verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar vind je een handige overzichtskaart van de dementienetwerken in Nederland. Als je klikt op een netwerk of regio, dan zie je in welke gemeenten het dementienetwerk actief is, wie de netwerkcoördinator of ketenregisseur is en hoe je deze persoon kunt bereiken.

Naast de dementienetwerken zijn er ook andere netwerken die zich bezig houden met dementie, bijvoorbeeld die voor kwetsbare ouderen en palliatieve zorg. Wanneer in dezelfde regio meerdere netwerken aanwezig zijn, is een goede samenwerking tussen de netwerken nodig. 

Informatie op Dementiezorg voor Elkaar

Dementiezorg migrantenOp Dementiezorg voor Elkaar vind je kennisproducten, tools en materialen over de genoemde actie- en knelpunten voor betere dementiezorg. Neem een kijkje bij:

Terug naar boven

Samenwerking met gemeentes

Dementie heeft impact op allerlei levensterreinen. Het gaat bijvoorbeeld ook om het sociale netwerk en over de samenwerking tussen professionals in het sociale domein. De meeste mensen willen langer thuis wonen. Passende ondersteuning is hierbij van cruciaal belang voor mensen met dementie én hun naasten. Daarnaast heeft de gemeente ook een rol als medefinancierder van de dementiezorg en -ondersteuning. Dit maakt de positie van gemeentes belangrijk.

Alzheimer Nederland vraagt in hun focusbrief voor gemeenten (pdf, 2019) aandacht voor gericht dementiebeleid. In deze brief staan tien punten benoemd waardoor mensen met dementie veiliger en langer thuis kunnen meedoen. Al meer dan 160 gemeenten zijn aan de slag met dementievriendelijke activiteiten.

Mensen krijgen moeite met hun dagelijkse handelingen thuis en hun sociale omgeving. Naast de medische opgave, is het vooral een sociale opgave. Relaties en sociale contacten komen onder druk te staan, met mogelijk sociaal isolement tot gevolg. Dit heeft invloed op hoe we met elkaar samenleven in de wijk. Hoe kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk meedoen en hun leven leiden zoals zij wensen?

In de handreiking lees je meer over dementie, recente ontwikkelingen en een dementievriendelijke gemeente. Daarnaast vind je er ook vij relevante vragen voor adviesraden en gemeente. Deze handreiking is speciaal voor de koepel adviesraden sociaal domein opgesteld door Vilans in samenwerking met Movisie, maar is nuttig voor iedereen die zich bezighoudt met dementie in de gemeente. 
 

Samenwerking binnen een netwerk

Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen is belangrijk om ervoor te zorgen dat de persoon met dementie en zijn naasten de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Dementiezorg voor elkaar heeft een aantal tools verzameld om meer inzicht te krijgen in de samenwerking: 

Samenwerken met andere organisaties buiten de zorg

Dementie is een maatschappelijk probleem. Doordat steeds meer mensen met dementie thuis wonen is het ook belangrijk om ook samen te werken met andere organisaties zoals woningcorporaties, onderwijs en winkels. Meer informatie over dementievriendelijke omgeving is te vinden de website Samendementievrienlijk.nl

Terug naar boven

Samenwerking rondom een persoon

Samenwerking tussen professionals

Om als professionals rondom een persoon met dementie goed samen te werken is het nodig om elkaar te kennen en te weten wat je van elkaar kan verwachten. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen een POH'er, wijkverpleegkundige en sociaal medewerker in deze video

 • Download ook  'Wie is wie bij dementie' (pdf). Deze infographic laat in één oogopslag wie er betrokken zijn bij de cliënt met dementie. De casemanager, de psycholoog, de huisarts, de poh, het wijkteam, maar ook de tandarts, de specialist ouderengeneeskunde en de levensbeschouwelijk werker.  

Om te weten wat er in de regio qua aanbod is, kan het helpen om met elkaar een zogenaamde sociale kaart te maken. Hierop zet je alles wat er in een regio te vinden is rondom zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Twee voorbeelden hiervan zijn: 

Het kan ook helpen om met de betrokken professionals gezamenlijk het proces van dementie in kaart te brengen. Zo kun je voor iedereen duidelijk maken wie welke rol heeft. Het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek heeft een stroomschema ontwikkeld voor (vroeg)signalering, diagnostiek en verwijzing. 

Bij dementie zijn zowel professionals uit het medisch als sociaal domein betrokken. Vilans.nl deelt een aantal tips over een goede samenwerking tussen de professionals uit beide domeinen. Hier vind je ook de link naar de uitgebreide publicatie (spilfunctie in de wijk) en een poster.

Tot slot zijn er verschillende ondersteuningssystemen om de samenwerking tussen professionals te vergemakkelijken. Een voorbeeld is DementieNet. DementieNet heeft als doel zorgprofessionals te verbinden en zo de zorg voor alle betrokkenen te verbeteren. Dat doen zij door de zorg te organiseren in een lokaal netwerk rond patiënten, waarin o.a. de huisarts, (wijk)verpleegkundige, welzijnswerker en mantelzorger met elkaar samenwerken.

 • Meer informatie over hoe de samenwerking vorm gegeven kan worden is te vinden in de zorgstandaard dementie. 
 • Radboudumc formuleerde naar aanleiding van onderzoek aanbevelingen voor de samenwerking tussen zorgprofessionals om een crisis te voorkomen of de impact van een crisis zo beperkt mogelijk te houden. Bekijk de aanbevelingen (pdf) of download de tips voor mantelzorgers (pdf).

Landelijke samenwerking

Ook op landelijk niveau gebeurt veel rondom dementie. Onder Aandacht voor dementie vind je een aantal projecten waarbij verschillende organisaties op landelijk niveau de handen in een slaan.

Terug naar boven

Meer informatie

Terug naar boven

Bronnen

 • Dementiezorg voor elkaar
 • Dementie Twente
 • Dementienet
 • Kennisnetwerk kwetsbare ouderen
 • Trimbos
 • Dementienetwerken Nederland
 • Vilans
 • Samen dementievriendelijk
 • Integraal werken in de wijk

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.