Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Casemanagement dementie

De weg vinden in alle wetten, regels en zorgmogelijkheden rondom dementie is best ingewikkeld voor iemand met dementie en zijn naasten. Een casemanager dementie of dementieverpleegkundige kan hierbij helpen.

In de Zorgstandaard Dementie (2020) wordt casemanagement dementie als volgt beschreven: 

  • Het systematisch aanbieden van gecoördineerde begeleiding, zorg en ondersteuning als deel van de behandeling door een vaste professional.
  • Deze professional maakt deel uit van een (multidisciplinair) samenwerkingsverband gericht op thuiswonende personen met dementie en hun mantelzorgers.
  • De casemanager is betrokken vanaf de start van het diagnostisch traject, zo snel mogelijk als de persoon met dementie wil, zonder onnodige wachttijden of wachtlijsten.
  • Het streven is om casemanagement in te schakelen op geleide van de individuele behoefte van de mens met dementie en mantelzorger(s). Deze behoefte kan in tijd variëren.
  • Casemanagement dementie eindigt na opname in een woonvorm voor mensen met dementie (zoals een verpleeghuis) door middel van warme overdracht.
  • De casemanager biedt desgewenst nazorg aan de mantelzorger(s) na overlijden van de persoon met dementie.

Casemanagement valt onder de aanspraak ‘wijkverpleging’ binnen de ZVW. 

Varianten van casemanagement

Casemanagement wordt op verschillende manieren binnen Nederland worden uitgevoerd. Het verschil zit hem vooral in de persoon die het casemanagement dementie uitvoert. Bijvoorbeeld een  wijkverpleegkundige, casemanager dementie of een POH-er (praktijkondersteuner huisarts).

Uit het Actieplan casemanagement dementie bleek dat er in Nederland vier hoofdmodellen van casemanagement dementiezorg te onderscheiden zijn. Daarbij horen 14 verschillende subvarianten. Deze subvarianten ontstaan als verschillende soorten professionals het casemanagement doen. De varianten bestaan naast elkaar. Landelijk, maar ook binnen een keten of regio. 

Expertiseprofiel dementieverpleegkundige en casemanager dementie

In 2017 actualiseerde de V&VN-vakgroep Casemanagers Dementie (nu vakgroep dementieverpleegkundigen) het competentieprofiel van de casemanager dementie. De V&VN beschreef het expertisegebied vanuit een verpleegkundige invalshoek en koos voor de naam dementieverpleegkundige. 

De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) heeft een nieuw expertiseprofiel ontwikkeld voor de casemanager dementie. Het nieuwe ‘Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg’ beschrijft de competenties van de casemanager dementie. 

Competentieontwikkeling

In het ZonMw-project ‘Casemanagement dementie’ zijn vier lesmodules en een toolbox ontwikkeld die aansluiten bij de 25 aanbevelingen van de zorgstandaard dementie. Het leert casemanagers en/of docenten om het denken in mogelijkheden voor mensen met dementie, maar ook om hun naasten te stimuleren. Door middel van creatieve technieken en aandacht voor zowel oudere als jonge mensen met dementie. 

Download de toolbox en lesmodules

Meer informatie

  • Informatie over casemanagement voor mantelzorgers en personen met dementie is te vinden op Dementie.nl

Bronnen

  • Dementiezorg voor Elkaar
  • V&VN
  • BPSW

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Berthe Volbeda 31/10/2022

Mooi artikel over casemanagement Dementie. Is er ook een internationale case manager, iemand die ervaren is om vanuit het buitenland iemand met dementie naar een verpleeghuis in Nederland te verplaatsen?