Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Dementie

Aandacht voor dementie

Deltaplan Dementie

Voorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving. Dat is in het kort de forse ambitie van het Deltaplan Dementie dat in april 2013 van start is gegaan. Overheid, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties,  wetenschappers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken hiervoor samen aan een meerjarig nationaal actieprogramma. Het Deltaplan Dementie duurt acht jaar. De ambitie is om 200 miljoen euro bijeen te brengen om de drie pijlers te kunnen realiseren. Uiteindelijk levert het ook besparingen op: naar schatting  3 miljard euro in 2020.

Meer begrip

Het Deltaplan Dementie is gericht op wetenschappelijke onderzoek naar de oorzaken van dementie en de mogelijkheden om de ziekte te voorkomen of te genezen. Daarnaast gaat er geld en aandacht naar verbetering van de dementiezorg en sociale innovaties gericht op een dementievriendelijke samenleving. ZonMw heeft bijvoorbeeld voor het Deltaplan Dementie het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel ontwikkeld, een breed opgezet programma met zowel  fundamenteel onderzoek, om het ontstaan van dementie te begrijpen, als toegepast onderzoek voor de benutting van kennis in de praktijk. Voor het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie wordt onder andere gewerkt aan het implementeren van de Zorgstandaard Dementie. Daarnaast krijgt het vergroten van het begrip voor mensen met dementie in de samenleving aandacht.
Voor meer informatie ga naar de website van Deltaplan Dementie

GOED omgaan met dementie

GOED staat voor:

  • Geruststellen
  • Oogcontact maken
  • Even meedenken
  • Dankjewel

In de online training ‘Dementievriendelijk? Doe GOED’ leer je omgaan met mensen met dementie. Je krijgt 4 situaties te zien waarin iemand met dementie jouw hulp goed kan gebruiken. Met elke vraag kun je 0, 1 of 2 punten verdienen. Afhankelijk van jouw reactie wordt de situatie beter, slechter of blijft deze gelijk.

Doe de online training Doe GOED

Doe nu de online training (eerst inloggen) op website Samendementievriendelijk.nl.

De training is onderdeel van de landelijke campagne Samen dementievriendelijk. Deze campagne wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland en PGGM. Ook Albert Heijn, Connexxion Taxi Services en de gemeente Amsterdam ondersteunen de campagne.

Training: in de Thuiszorg

Als thuiszorgmedewerker ontmoet je vaak mensen met (beginnende) dementie. Door verschillende signalen en ontwikkelingen is het soms lastig om dementie in praktijksituaties te (h)erkennen. In de gratis online training 'In de thuiszorg' leer je door middel van praktijksituaties om contact te maken met dementie bij cliënten, zodat je nog beter met hen om kunt gaan. Elk onderdeel, volgens de GOED-methode, bevat drie vragen. Wanneer je de training meerdere keren doet, verschijnen er steeds andere vragen en komen er verschillende praktijkvoorbeelden voorbij.

Rapport ‘Op weg naar een dementievriendelijke samenleving’

Mensen zíjn niet dement, maar mensen hebben dementie. En mensen met dementie hebben mogelijkheden. Daar moet de omgeving zich van bewust worden. Het rapport ‘Op weg naar een dementievriendelijke samenleving’, geschreven in opdracht van staatssecretaris Van Rijn, zet op een rij wat deze andere kijk op dementie voor de samenleving betekent. Niet de ziekte maar de mens zou meer centraal moeten staan. Voorgesteld wordt een publiekscampagne te starten om de beeldvorming van mensen met dementie te veranderen. Daarnaast zou voorlichting en ontmoeting via het onderwijs (middelbaar onderwijs, mogelijk ook mbo en hbo) het beeld bij jongeren moeten veranderen. De werkgroep die het rapport schreef, bestond uit 16 experts, lectoren, bestuurders en mantelzorgers van verschillende organisaties. In het voorjaar van 2016 komt Van Rijn met een plan voor de campagne ‘Dementievrienden’.

Anne-Mei The: sociale benadering van dementie

Anne Mei The dementie

Anne-Mei The pleit voor een sociale benadering van dementie: ‘Dementie wordt nog te veel beschouwd als een ziekte waartegen gestreden moet worden, en als een hoge maatschappelijke kostenpost. Deze eenzijdige benadering sluit niet aan bij de behoeften van mensen met dementie en hun naasten. Voor hen gaat het vooral om wat dementie in het dagelijkse leven betekent: om de vraag hoe ze met hun dementie om moeten gaan, en hoe de omgeving dit doet.’

Centraal zou moeten staan: hoe kun je het beste je dagelijkse leven inrichten met dementie. Dit geldt bij uitstek voor de periode thuis. Deze periode thuis, met alle twijfels, problemen, veranderingen en dilemma’s van mantelzorgers, neemt ook een veel langere tijd in beslag dan de periode in het verpleeghuis. Voordat het thuis niet meer gaat, voordat de mantelzorgers overbelast raken, is ondersteuning nodig. Anne-Mei The meent dat we hier nog te weinig van weten en dat hiervoor meer middelen vrijgemaakt zou moeten worden, in plaats van voor medisch onderzoek.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]