Dementie

Aandacht voor dementie

Deltaplan Dementie

Deltaplan DementieVoorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving. Dat is in het kort de forse ambitie van het Deltaplan Dementie dat in april 2013 van start is gegaan. Overheid, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties,  wetenschappers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken hiervoor samen aan een meerjarig nationaal actieprogramma. Het Deltaplan Dementie duurt acht jaar. De ambitie is om 200 miljoen euro bijeen te brengen om de drie pijlers te kunnen realiseren. Uiteindelijk levert het ook besparingen op: naar schatting  3 miljard euro in 2020.

Meer begrip

Het Deltaplan Dementie is gericht op wetenschappelijke onderzoek naar de oorzaken van dementie en de mogelijkheden om de ziekte te voorkomen of te genezen. Daarnaast gaat er geld en aandacht naar verbetering van de dementiezorg en sociale innovaties gericht op een dementievriendelijke samenleving. ZonMw heeft bijvoorbeeld voor het Deltaplan Dementie het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel ontwikkeld, een breed opgezet programma met zowel  fundamenteel onderzoek, om het ontstaan van dementie te begrijpen, als toegepast onderzoek voor de benutting van kennis in de praktijk. Voor het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie wordt onder andere gewerkt aan het implementeren van de Zorgstandaard Dementie. Daarnaast krijgt het vergroten van het begrip voor mensen met dementie in de samenleving aandacht.
Voor meer informatie ga naar de website van Deltaplan Dementie

Verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar

dementiezorg voor elkaarHet verbeterprogramma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ is een vierjarig programma dat onderdeel is van het Deltaplan Dementie. Het heeft als doel de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten verbeteren door de zorg en ondersteuning (nog meer) af te stemmen op de persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen.

‘Dementiezorg voor Elkaar’ ondersteunt ketens en netwerken dementie en samenwerkingsverbanden die hieraan willen werken. Per fase van de ziekte biedt Dementiezorg voor Elkaar kennis, praktijkvoorbeelden en praktische tools. Bekijk het kaartje met alle dementienetwerken in Nederland en de vragen uit de praktijk waar Dementiezorg voor Elkaar bij ondersteunt. Het programma wordt uitgevoerd door Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans. Meer informatie? Ga naar de de website van Dementiezorg voor Elkaar

Samen dementievriendelijk

Samen dementievriendelijkIn 2016 is het vijfjarig programma 'Samen dementievriendelijk' van start gegaan. Het programma wordt uitgevoerd door Alzheimer Nederland en pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM in samenwerking met het ministerie van VWS. Ook Albert Heijn, Connexxion Taxi Services en de gemeente Amsterdam ondersteunen de campagne. Samen dementievriendelijk biedt Nederlanders handvatten om goed om te gaan met dementie. Het doel is om tot 2020 minstens één miljoen mensen te bereiken en ruim 300.000 van hen te bewegen zich op de website samen dementievriendelijk als ‘dementievriendelijk’ aan te melden. 

Online training GOED omgaan met dementie

In de online training ‘Dementievriendelijk? Doe GOED’ van 'Samen dementievriendelijk' leer je omgaan met mensen met dementie. GOED staat voor:

  • Geruststellen
  • Oogcontact maken
  • Even meedenken
  • Dankjewel

Je krijgt 4 situaties te zien waarin iemand met dementie jouw hulp goed kan gebruiken. Met elke vraag kun je 0, 1 of 2 punten verdienen. Afhankelijk van jouw reactie wordt de situatie beter, slechter of blijft deze gelijk. 

Doe de online training op website Samendementievriendelijk.nl. 

Doe de online training Doe GOED

Training in de Thuiszorg

Als thuiszorgmedewerker ontmoet je vaak mensen met (beginnende) dementie. Door verschillende signalen en ontwikkelingen is het soms lastig om dementie in praktijksituaties te (h)erkennen. In de gratis online training 'In de thuiszorg' leer je door middel van praktijksituaties om contact te maken met dementie bij cliënten, zodat je nog beter met hen om kunt gaan. Elk onderdeel, volgens de GOED-methode, bevat drie vragen. Wanneer je de training meerdere keren doet, verschijnen er steeds andere vragen en komen er verschillende praktijkvoorbeelden voorbij.

‘Op weg naar een dementievriendelijke samenleving’

Mensen zíjn niet dement, maar mensen hebben dementie. En mensen met dementie hebben mogelijkheden. Daar moet de omgeving zich van bewust worden. Het rapport ‘Op weg naar een dementievriendelijke samenleving’ (pdf), geschreven in opdracht van staatssecretaris Van Rijn, zet op een rij wat deze andere kijk op dementie voor de samenleving betekent. Niet de ziekte maar de mens zou meer centraal moeten staan. Voorgesteld wordt een publiekscampagne te starten om de beeldvorming van mensen met dementie te veranderen. Daarnaast zou voorlichting en ontmoeting via het onderwijs (middelbaar onderwijs, mogelijk ook mbo en hbo) het beeld bij jongeren moeten veranderen. De werkgroep die het rapport schreef, bestond uit 16 experts, lectoren, bestuurders en mantelzorgers van verschillende organisaties. In het voorjaar van 2016 komt Van Rijn met een plan voor de campagne ‘Dementievrienden’.

Dementievriendelijk ontwerpen

Doordat er steeds meer kwetsbare huurders zijn die langer thuis willen wonen, is het steeds belangrijker om te kijken of bestaande woningen nog wel geschikt zijn. Huurders weten vaak weinig over aanpassingen in een woning of hoe mensen met dementie de woonomgeving ervaren. Corporaties kunnen een rol spelen in de bewustwording van (potentieel) kwetsbare huurders en hen hierbij ondersteunen. ‘Over mogelijke zorgbehoeften hebben wij bij onze verhuizing totaal niet nagedacht, we waren toen nog kerngezond. Pas toen mijn man ziek werd, zagen we de tekortkomingen in onze woning’, vertelt de partner van iemand met dementie. Lees meer over dementievriendelijk ontwerpen op de website van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Ook op dezelfde website: verschillende nieuwe woonvormen voor mensen met dementie.

Anne-Mei The: sociale benadering van dementie

Anne Mei The dementie

Anne-Mei The pleit voor een sociale benadering van dementie. In het publieke debat heeft zij met succes meer aandacht gevraagd voor de psychologische en sociale gevolgen van de diagnose dementie. Zij vindt dat hier meer geld voor vrijgemaakt moet worden in plaats van voor medisch onderzoek. In 2015 nam ze het initiatief tot de Proeftuin Dementie Friesland om de sociale benadering in praktijk te brengen. Hier werden 6 interventies ontwikkeld die positief geëvalueerd werden. Vanaf 2018 zullen in acht regio’s de proeftuinen verder geïmplementeerd worden. In Amsterdam, Rotterdam, Den Bosch en Amstelveen zijn deze ‘Social trials’ al gestart. Het ministerie van VWS trekt in totaal twee miljoen euro uit voor deze initiatieven.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer