Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Dementie

Aandacht voor dementie in de organisatie

Dementie is een progressieve ziekte die voor de persoon en diens omgeving ingrijpende gevolgen met zich mee brengt. Belangrijk is om hier continue aandacht voor te hebben binnen de eigen organisatie zodat iedereen weet hoe je dementie herkent, hoe je er op een goede manier mee om gaat en hoe je blijvend aandacht hebt voor de naasten.

Blijvende aandacht

Als zorgprofessional kom je vaak of minder vaak in contact met mensen met dementie. Voor een thuiszorgmedewerker is het bijvoorbeeld erg belangrijk om aandacht te hebben voor de signalen van dementie en hier tijdig iets mee te doen. Als je dagelijks met mensen met dementie werkt, is het omgaan met onbegrepen gedrag een van de uitdagingen. Je kunt hier met elkaar bij stilstaan. Door het gesprek met elkaar aan te gaan en bijvoorbeeld casussen te bespreken in een teamoverleg zorg je dat je aandacht hebt en houdt voor dementie. Je kunt elkaar ook coachen, posters ophangen of nieuwe inzichten delen.

Aandacht voor herkennen van dementie

Het is niet altijd even duidelijk of er sprake is van vergeetachtigheid of dat er meer aan de hand is. Voor zorgprofessionals is het belangrijk om de signalen van dementie en te herkennen en bij een vermoeden van dementie hier het gesprek met de persoon zelf of zijn naasten aan te gaan. Hieronder vind je materialen die hierbij kunnen helpen:

Meer informatie over signalen van dementie vind je bij Hoe herken ik dementie.

Aandacht hoe met dementie om te gaan

Wanneer iemand dementie heeft is het als professional belangrijk om hier goed mee om te gaan. Een extra uitdaging hierbij is als je het gedrag van iemand met dementie niet goed kunt begrijpen. Hieronder staan een aantal materialen die je kan inzetten om meer inzicht te krijgen hoe om te gaan met mensen met dementie en binnen je eigen organisatie kan inzetten om het gesprek met je collega’s hierover aan te gaan.

Meer informatie over omgaan met dementie vind je bij:

Aandacht voor de omgeving van iemand met dementie

Dementie is van grote invloed op de persoon zelf, maar ook op zijn naasten. Voor zorgprofessionals is het dan ook van groot belang dat zij aandacht hebben voor de omgeving van de persoon van dementie, met name voor de mantelzorger.

Meer informatie over mantelzorgers vind je bij Samenwerken met mantelzorgers

Landelijk programma: Deltaplan Dementie

Deltaplan DementieVoorkomen en genezen van dementie, betere dementiezorg én een dementievriendelijke samenleving. Dat is in het kort de forse ambitie van het Deltaplan Dementie dat in april 2013 van start is gegaan. Overheid, bedrijfsleven, patiëntenorganisaties,  wetenschappers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars werken hiervoor samen aan een meerjarig nationaal actieprogramma. Het Deltaplan Dementie duurt acht jaar. 

https://youtu.be/uAWwTLBQM94

Drie pijlers van Deltaplan Dementie

1) Dementie voorkomen en genezen

Om dementie daadwerkelijk te kunnen voorkomen of genezen is wetenschappelijk onderzoek nodig. Vandaar dat het onderzoeksprogramma Memorabel is opgezet. Meer informatie over de pijler Dementie voorkomen en genezen

2) Praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor elkaar.

dementiezorg voor elkaarDeze pijler heeft als doel de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten verbeteren door de zorg en ondersteuning meer af te stemmen op de persoonlijke leefwereld, over de grenzen van wonen, zorg en welzijn heen. Bekijk de webstie Dementiezorgvoorelkaar.nl of lees meer over het programma

3) Dementievriendelijke samenleving

Samen dementievriendelijk biedt Nederlanders handvatten om goed om te gaan met dementie.  Dit doen ze onder andere aan de hand van gratis trainingen gericht op specifieke doelgroepen (zoals thuiszorg).

Anne-Mei The: sociale benadering van dementie

Anne Mei The dementie

Anne-Mei The pleit voor een sociale benadering van dementie. In het publieke debat heeft zij met succes meer aandacht gevraagd voor de psychologische en sociale gevolgen van de diagnose dementie. Zij vindt dat hier meer geld voor vrijgemaakt moet worden in plaats van voor medisch onderzoek. Meer informatie over de sociale benadering van dementie is te vinden op website van Tao of care. Bekijk ook de website van Anne-Mei The.

In Leeuwarden draaide in 2017-2018 de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. In deze Proeftuin werden een aantal interventies volgens de Sociale Benadering Dementie uitgeprobeerd, met als resultaat een verbeterde kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zes van de zeven ontwikkelde interventies zijn in 2018 positief geëvalueerd.

Meer informatie

Op de website Dementiezorg voor elkaar staat een uitgebreid overzicht van landelijke en regionale ontwikkelingen rondom de dementiezorg.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.