Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Zorg en dwang

Trainingen omgaan met probleemgedrag

Trainingen en educatie is meer dan leren alleen. Het gaat vaak ook om bewustwording en gedragsverandering. Dát biedt handvatten om probleemgedrag tijdig te signaleren en te zoeken naar andere oplossingen. Hoe ontstaat dat onrustig, agressief of angstig gedrag? Wanneer spreek je over probleemgedrag? En welke aanpak helpt? Klinische lessen, trainingen en video-opnames kunnen helpen om dat beter te doorgronden.
Daarnaast moeten medewerkers op de hoogte zijn van de verschillende medicijngroepen en de mogelijke (nadelige) effecten. Als je die effecten kent, denk je eerder na over alternatieve oplossingen en ben je beter in staat om de naasten goed te informeren.

Trainingen Omgaan met probleemgedrag

Leren over dementie

E-learning waarin de volgende vragen centraal staan: Hoe zorg je er als zorgmedewerker voor dat iemand met dementie zich prettig voelt? Hoe kun je onbegrepen gedrag bij mensen met dementie voorkomen? En hoe ga je ermee om als dit gedrag toch ontstaat? Deze training is bedoeld voor verzorgenden ouderenzorg en leerling helpenden en verzorgenden (niveau 2 en 3) op ROC’s. Te vinden op de website Leren over dementie van het Trimbos-instituut.

ROC lespakket ‘Omgaan met probleemgedrag’

Dit lespakket voor het mbo-onderwijs over de dementiezorg gaat over probleemgedrag. Het pakket bevat een docentenhandleiding en casuïstiek en is bedoeld voor docenten en zorgprofessionals in ouderenzorg. Op de website van de Hogeschool Rotterdam is het pakket te downloaden.

Alzheimer Experience

Film waarin de kijker vanuit verschillende perspectieven beleeft wat dementie inhoudt. De film is gemaakt voor zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers en eigenlijk iedereen die meer wil weten over de ziekte Alzheimer. Op de site van Alzheimer Nederland is deze film te bekijken.

Power Course Dementie

E-learning met uitleg over de werken van de hersenen en de ontwikkeling van het geheugen en de persoonlijkheid. De e-learning maakt duidelijk wat de impact is van dementie op de omgeving en hoe we er beter mee om kunnen gaan. Geschikt voor zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers. Op de website van Martha Flora zijn deze lessen te vinden.

Lespakket Zorg zelf voor beter 

De kennis en ervaringen uit het Verbetertraject Probleemgedrag (2012) zijn verwerkt in een omvangrijk lespakket ‘Zorg zelf voor beter, Lesmodule Stappenplan Probleemgedrag’. De lesmodule bevat een theoretische achtergrond over het stappenplan en een lesmodule van vier sessies waarin het gehele stappenplan wordt doorlopen, evenals de mogelijkheid om ervaringen te meten. In de bijbehorende film (zie onder) is te zien hoe een team in de praktijk werkt met het Stappenplan probleemgedrag.
Download de Lesmodule Stappenplan Omgaan met probleemgedrag (pdf).

Film Stappenplan omgaan met probleemgedrag

De film 'Stappenplan probleemgedrag' laat zien hoe een team in de praktijk werkt met dit stappenplan. Door in de les samen deze film te bekijken, zien studenten wat het zetten van methodische stappen bijdraagt aan betere zorg en kwaliteit van leven. Daarnaast bevordert het bespreken van de film onderlinge uitwisseling over hoe om te gaan met probleemgedrag en kan er op verschillende wijzen aandacht besteed worden aan dit thema. Lees meer over het

https://vimeo.com/23534545

STAR training (Skills Training And Re-skilling)

Online modules op verschillende niveaus en in verschillende talen (waaronder Nederlands) om de zorg voor mensen met dementie thuis te verbeteren. De modules zijn geschikt voor zowel zorgprofessionals, mantelzorgers als vrijwilligers in ouderenzorg. Ze zijn te vinden op de website van STAR

Trainingen Belevingsgerichte zorg

Passiviteiten Dagelijks Leven (PDL)

PDL (Passiviteiten Dagelijks Leven) is een training om met een multidisciplinair team vaardigheden aan te leren voor de aanpak van passiviteitproblemen van cliënten. Het gaat om een interdisciplinaire aanpak voor teams in de ouderen- of gehandicaptenzorg. Op de site van de stichting PDL is informatie te vinden over de trainingen.

Herinneringen ophalen

‘Herinneringen ophalen’ is een workshop waarin zorgprofessionals leren positieve herinneringen op te halen met mensen met dementie met behulp van het voorleesboek ‘Een hart vol verhalen’. Dit reminisceren kan ontspannend werken, afleiden, de dementerende ouderen terug brengen naar een periode die zij zich wel herinneren en hen weer in contact brengen met wie zij vroeger waren. Dit kan hun identiteit en gevoel van eigenwaarde versterken. Meer informatie op de website dementie-winkel.nl

Meer e-learnings en trainingen vind je bij: Thema Probleemgedrag>Bijscholing en lesmodules

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.