Naar hoofdinhoud Naar footer

ProbleemgedragVideo's over probleemgedrag

Probleemgedrag vraagt om een multidisciplinaire en methodische aanpak, gericht op de onderliggende problematiek. De film 'Stappenplan probleemgedrag' laat zien hoe een team in de praktijk werkt methet stappenplan. Door in de les samen deze film te bekijken, zien studenten wat het zetten van methodische stappen bijdraagt aan betere zorg en kwaliteit van leven.

De film ‘Stappenplan probleemgedrag’

De stappen

  • Stap 1 - Voorbereiding: afspraken maken
  • Stap 2 - De probleemsituatie in kaart brengen: informatie verzamelen
  • Stap 3 - De probleemsituatie multidisciplinair in kaart brengen: resultaten
  • Stap 4 - Begrijpen van het gedrag (Begrijpen)
  • Stap 5 - Wat wil je bereiken (Doelen)
  • Stap 6 - Bedenk wat je gaat doen
  • Stap 7 - Uitvoeren
  • Stap 8 - Bekijken van resultaten, ervaringen delen
  • Stap 9 - Trek conclusies

In de Handreiking Multidisciplinair werken aan probleemgedrag staat dit stappenplan uitgebreider beschreven (zie: Deel B).

Verminder psychofarmaca (kalmerende medicijnen)

Uit de pilot die Vilans deed met vier organisaties bleek dat het afbouwen van psychofarmaca (kalmerende medicijnen) bij probleembedrag bij dementie vaak minder problemen oplevert dan van te voren verwacht. En dat het enorm veel kan opleveren voor de kwaliteit van leven van een cliënt. Eén mevrouw kon na afbouw zelfs weer gewoon lopen, iets wat daarvoor niet mogelijk was door verkrampte spieren. Bekijk de Toolkit: bewust gebruik van psychofarmaca bij thema Zorg en Dwang.

Aanpak van De Oleander

De Oleander van de Brabantse zorggroep Elde is een gespecialiseerde afdeling voor cliënten met dementie en gedragsproblematiek. Hier is een methodiek ontwikkeld om meer cliëntgericht met onbegrepen gedrag om te gaan. Het doel is maximale bewegingsvrijheid voor de cliënt en de medicatie zoveel mogelijk afbouwen. De resultaten zijn positief. Bewoners ervaren rust en ruimte om zichzelf te zijn, ook naasten zijn enthousiast over de aanpak. Lees meer over deze aanpak op de website van Waardigheid en trots.

YouTube video thumbnail

Onbegrepen gedrag

Tara Koenders, expert dementie op Zorg voor Beter, geeft in dit filmpje uitleg over onbegrepen gedrag. 

YouTube video thumbnail

Beter omgaan met probleemgedrag in ouderenzor

In dit filmpje vertelt Inge van der Stelt, expert probleemgedrag van Zorg voor Beter, hoe je in de ouderenzorg beter kunt omgaan met probleemgedrag. Het is belangrijk om de oorzaken van het probleemgedrag te achterhalen en methodisch te werk te gaan. 

YouTube video thumbnail

Lees meer