Naar hoofdinhoud Naar footer

Een goede samenwerking vormgeven

Hoe pak je als zorgorganisatie op een structurele manier een betere samenwerking met de informele zorg aan?

Voor een duurzame aanpak helpt het om je te richten op drie niveaus: strategisch, organisatorisch en operationeel. 

STRATEGISCH: VISIE EN BELEID

Denk bij de start van het traject na over de richting en de aanpak. Het helpt om antwoord te geven op de volgende vragen: 

  • Wat is je visie?
  • Wat zijn de ambities en waarom?
  • Wat is het beleid? Denk bijvoorbeeld aan afspraken over verantwoordelijkheden en taakverdeling. Maar ook hoe je zorgdraagt voor de besluitvorming in de organisatie.  

ORGANISATIEGERICHT: WERKPROCESSEN

Nadat de visie en het beleid is vastgelegd, kijk je naar de werkprocessen. Onderstaande vragen kunnen hierbij helpen: 

  • Hoe pak je het aan en welke werkwijzen zet je in?
  • Hoe richt je het project in?
  • Wie betrek je erbij en op welke manier?
  • Ga je kleinschalig aan de slag met pilots of betrek je direct de gehele organisatie erbij?
  • Beschikken medewerkers over de benodigde competenties? Misschien ligt hier nog een taak voor de afdeling die over opleidingen en coaching gaat.
  • Denk tot slot ook aan geschikte werkmaterialen zoals formulieren, richtlijnen en afspraken.  

OPERATIONEEL: OP DE WERKVLOER

En nu aan de slag! Als er is gekozen voor de SOFA-methode of COUP-methode, kijk dan hoe je zorgt voor toepassing en verspreiding. Vergeet ook niet te onderzoeken wat de beste manieren zijn om het proces te versterken en te sturen. 

Hou het proces in de gaten
Zorg ervoor dat de aandacht niet verslapt. Zet de samenwerking met informele zorg regelmatig op de agenda van het werkoverleg en van het overleg met familieleden. Kijk of alles nog loopt zoals afgesproken en los eventuele problemen op. Stel zo nodig een speciale coördinator informele zorg aan die een vinger aan de pols houdt.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden