Naar hoofdinhoud Naar footer

De rol van vrijwilligers in de informele zorg

Vrijwilligers zijn goud waard in de zorg. Ze doen hun werk uit vrije wil en onbetaald, voor mensen die hun zorg en ondersteuning hard nodig hebben. Vrijwilligers zijn ook heel waardevol voor mantelzorgers. Want niet alleen in zorgorganisaties, maar ook thuis nemen ze werk uit handen.

Oudere en chronisch zieke mensen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk thuis wonen. Het informele zorgnetwerk is daarom onmisbaar. Belangrijk dus om dit netwerk te verbreden. Naast partners en kinderen zijn ook andere informele hulpverleners nodig, denk aan familieleden, kennissen, mensen uit de buurt, en zeker ook vrijwilligers.

Downloads:

De toegevoegde waarde van de vrijwilliger

Vrijwilligers hebben een grote impact op de kwaliteit van de zorg en het leven van de cliënt. Maar ook voor de zorgprofessional is de vrijwilliger belangrijk. Het geeft hun meer tijd voor zorgtaken en de zorg van andere cliënten. 

  • Zorgprofessionals hebben meer tijd voor cliënten.
  • Er is meer aandacht voor de cliënt als mens.
  • Cliënten kunnen vaak langer gezonder en gelukkiger thuiswonen.
  • Professionals ervaren minder werkdruk en meer werkplezier.
  • Mantelzorgers en familieleden van cliënten voelen zich meer gesteund.
  • Dankzij vrijwilligers leven we een meer betrokken en gezondere samenleving. 

Download de inspiratiesheet voor vrijwilligerscoördinatoren (zie Downloads) voor handige tips en tools.

Samenwerken volgens het WIFA-model

Het WIFA-model kan helpen bij een meer gelijkwaardige samenwerking met vrijwilligers. Hiervoor zijn heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk essentieel. Kortom: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen (WIFA).

Analyse van je netwerk

Meer afstemming tussen vrijwilligersorganisaties, steunpunten Mantelzorg, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten draagt bij aan een goede samenwerking; de rol van de vrijwilliger wordt zo beter zichtbaar, het versterkt de band en cliënten en hun naasten kunnen de voordelen van vrijwillige zorg beter benutten.

Om tot die betere afstemming te komen, is het belangrijk de tijd te nemen om in gesprek te gaan met andere organisaties en te netwerken. Gebruik de netwerkanalyse om je netwerk in kaart te brengen.

Het Hospital Elder Life Program (HELP)

Als kwetsbare ouderen in het ziekenhuis belanden, lopen ze het risico een delier te krijgen: acute, tijdelijke verwardheid. Een delier is voor de patiënt en zijn omgeving een nare en soms angstige ervaring. Het leidt veelal tot een langere opnameduur.

In Amerika werd een programma ontwikkeld dat het risico op een delier verkleint: het Hospital Elder Life Program (HELP). Hierbij worden geschoolde vrijwilligers ingezet om kwetsbare ouderen te begeleiden.

Het programma is getest in een aantal Nederlandse ziekenhuizen. Na positieve ervaringen wordt het programma in tientallen ziekenhuizen ingezet in het kader van goede zorg voor kwetsbare ouderen. Veel ziekenhuizen zetten nu vrijwilligers in bij het ondersteunen van de zorg voor kwetsbare ouderen. Die vrijwilligers werken nog steeds op dezelfde vier terreinen als tijdens de proef werd getest:

  • Oriëntatie op de omgeving
  • Activiteiten
  • Beweging
  • Voeding

Meer weten over het programma en de implementatie hiervan in het ziekenhuis? Neem dan contact op met Erna Oosterveen via 06-28059186 of per mail via info@woord-werk.nl. Zij is vanaf het begin van de introductie van het HELP-programma betrokken geweest bij de scholing van vrijwilligers. Ook is het mogelijk om via haar toegang te krijgen tot cursusmaterialen, zoals het handige zakboekje en de certificaten voor vrijwilligers die de training hebben doorlopen.

Downloads

Praktijkvoorbeelden van rol vrijwilliger

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden