Naar hoofdinhoud Naar footer

De rol van cliënten in de informele zorg

Cliënten weten zelf vaak het beste welke zorg aansluit op hun situatie en wensen en willen hier graag over meebeslissen. Naasten kunnen die wensen verwoorden als de cliënt dit zelf niet goed meer kan. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en denken mee met de zorgverlener over de ondersteuning en zorg op maat.

De mens met al zijn mogelijkheden staat steeds meer centraal in de langdurige zorg. Niet zijn ziekte of beperking. De zorgverlener ondersteunt de cliënt in zijn eigen regie en zelfredzaamheid en is daardoor steeds meer coach. Dit betekent: uitzoeken wat iemand kan en wil, wat hij daarvoor nodig heeft en hoe je daar als zorgmedewerker op in kan spelen. Een goede samenwerking tussen cliënten, hun naasten en de zorgmedewerker is hierin essentieel. 

Persoonsgerichte zorg

Zorg en ondersteuning op maat noemen we persoonsgerichte zorg. Het is zorg die is afgestemd op iemands leven, wensen en voorkeuren. Om dit goed vorm te geven, is het belangrijk om cliënten en naasten te betrekken en op een gelijkwaardige manier met elkaar samen te werken.

Samen beslissen

Samen met elkaar kijken naar de juiste zorg vergroot ieders tevredenheid. Onderzoek toont aan dat het allerlei positieve effecten heeft: 

  • meer cliënttevredenheid
  • beter geïnformeerde cliënt en hierdoor vaak minder angstig
  • hogere therapietrouw
  • betere relatie tussen zorgprofessional, cliënt en naasten
  • gevoel van ouderen dat hun autonomie wordt gerespecteerd
  • aandacht voor onderwerpen en problemen die er echt toe doen
  • ervaring van zorgprofessionals dat ze zorg leveren die de kwaliteit van leven verbetert, en dat ze meer van betekenis zijn in hun werk

Hulp nodig bij het gesprek?

Maar om samen te kunnen beslissen, moet je elkaar leren kennen. Dit doe je door met elkaar in gesprek te gaan. Zo kom je erachter wat ieders wensen zijn en waar elkaars grenzen, verwachtingen en verantwoordelijkheden liggen. 

Bekijk hieronder het overzicht van tools voor een gelijkwaardige samenwerking met cliënten met daarop hulpmiddelen om dit gesprek aan te gaan.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Ook in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is persoonsgerichte zorg en de samenwerking met de familie erg belangrijk. Het beschrijft wat we gezamenlijk onder goede zorg verstaan en hoe daaraan wordt gewerkt in verpleeghuizen. Het kwaliteitskader heeft meerdere doelen, maar laat op de eerste plaats zien wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Tips over rol cliënt

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van rol cliënt

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden