Naar hoofdinhoud Naar footer

Vrijwilligersbeleid

Mensen blijven tegenwoordig langer thuis wonen, hierdoor zijn zorgorganisaties steeds vaker afhankelijk van vrijwilligers. Ook worden de hulpvragen die vrijwilligers op zich nemen steeds complexer. Hoe ga je daar als organisatie mee om? Een vrijwilligersbeleid schept duidelijkheid, voor de organisatie en de vrijwilligers.

Werken met vrijwilligers betekent aandacht hebben voor mensen die zich onbetaald inzetten voor een organisatie en haar cliënten. Daar horen een welkom gevoel, een prettige werksfeer, goede begeleiding en een passende werkplek bij. Goede en heldere afspraken op papier helpt hierbij.

Wat staat er in een vrijwilligersbeleid?

Kort gezegd bestaat een vrijwilligersbeleid uit vier onderdelen: waar richt het beleid zich op, hoe is de organisatie ingericht, hoe vind en bind je vrijwilligers en hoe verloopt het beleidsproces. 

Per onderdeel wordt er antwoord gegeven op onderstaande vragen. 

Richten

  • Wie zijn de vrijwilligers in de organisatie, wat doen ze en waarom?
  • Wat betekenen vrijwilligers voor de organisatie en omgekeerd?

Inrichten

  • Hoe ziet de organisatie en de coördinatie eruit?
  • Wat zijn de voorwaarden, zodat vrijwilligers hun werk goed en verantwoord kunnen doen?

Verrichten

  • Hoe vindt en bindt de zorgorganisatie vrijwilligers? 

Beleidsproces

  • Hoe wordt het beleid vastgesteld, geëvalueerd en eventueel bijgesteld?

Er zijn ook steeds meer organisaties die gaan werken met een integrale visie op Informele zorg. Dus geen apart beleid voor vrijwilligers, maar een beleid of visie waar aandacht is voor de samenwerking met mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers.

Tools over vrijwilligersbeleid

Er zijn geen kennisproducten.

Tips over vrijwilligersbeleid

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van vrijwilligersbeleid

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden