Naar hoofdinhoud Naar footer

Omgangsregels en gedragscode voor vrijwilligers

In iedere organisatie gelden formele en informele regels. Maar in hoeverre zijn deze ook van toepassing op vrijwilligers? Zij voeren hun taak onbetaald en vrijwillig uit, en daarom kan het lastig zijn hen op hun gedrag aan te spreken. Het opstellen van omgangsregels en een gedragscode kan hierbij helpen.

Omgangsregels

Omgangsregels zijn de huisregels van een organisatie. De regels worden vaak gezamenlijk opgesteld en gelden voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan: 

  • op tijd zijn
  • (niet) roken
  • het gebruik van ruimtes

Gedragscode

Een gedragscode bestaat meer uit formele richtlijnen. Het beschrijft wat er van een vrijwilliger wordt verwacht en helpt bij het bespreekbaar maken van lastige situaties. In de gedragscode kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen: 

  • ongewenst gedrag, zoals seksuele intimidatie, agressie, discriminatie, alcohol- en drugsgebruik
  • arbeidsomstandigheden op de werkvloer
  • omgangsvormen
  • privacy bewaken van cliënten en familie

Diverse zorgorganisaties hebben een gedragscode voor beroepskrachten. De vraag is in hoeverre deze ook op vrijwilligers toepasbaar kan zijn. Vaak lijkt het lastig vrijwilligers op hun gedrag aan te spreken, omdat ze ‘met de beste intenties’ hun taak uitvoeren. Daarom kan een gedragscode helpen te verduidelijken wat er van een vrijwilliger wordt verwacht.

Modelgedragscodes van Vereniging NOV

De NOV heeft twee modelgedragscodes ontwikkeld, een versie is uitsluitend gericht op seksuele intimidatie, de ander kan breder worden ingezet. Beide zijn officiële documenten voor zowel vrijwilligers als zorgprofessionals.

Tools over omgangsregels en gedragscode

Er zijn geen kennisproducten.

Tips over omgangsregels en gedragscode

Er zijn geen tips.

Praktijkvoorbeelden van omgangsregels en gedragscode

Er zijn geen verhalen.

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden