Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Probleemgedrag

Video's omgaan met probleemgedrag

Probleemgedrag vraagt om een multidisciplinaire en methodische aanpak, gericht op de onderliggende problematiek.

Omgaan met probleemgedrag

In dit filmpje vertelt Inge van der Stelt, expert probleemgedrag van Zorg voor Beter, hoe je in de ouderenzorg beter kunt omgaan met probleemgedrag. Het is belangrijk om de oorzaken van het probleemgedrag te achterhalen en methodisch te werk te gaan. Lees meer over het stappenplan

https://vimeo.com/362297336

Zowel in de Wet zorg en dwang als de Richtlijn probleemgedrag staat dat je bij probleemgedrag de achtergronden van dit gedrag breed moet onderzoeken. Het CCE doet dat ook altijd als ze komen helpen bij vastgelopen situaties in de zorg. Bij hen kun je terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag. In dit animatiefilmpje zie je hoe dat 'brede onderzoeken' werkt.

https://vimeo.com/271823159

Stappenplan probleemgedrag

De film 'Stappenplan probleemgedrag' laat zien hoe een team in de praktijk werkt met het stappenplan. Door in de les samen deze film te bekijken, zien studenten wat het zetten van methodische stappen bijdraagt aan betere zorg en kwaliteit van leven. 

https://vimeo.com/23534545

  • Lees meer over het .
  • Bij  en vind je verschillende materialen om binnen je organisatie met het stappenplan te gaan werken.

Verminder psychofarmaca (kalmerende medicijnen)

Uit de pilot die Vilans deed met vier organisaties bleek dat het afbouwen van psychofarmaca (kalmerende medicijnen) bij probleembedrag bij dementie vaak minder problemen oplevert dan van te voren verwacht. En dat het enorm veel kan opleveren voor de kwaliteit van leven van een cliënt. Eén mevrouw kon na afbouw zelfs weer gewoon lopen, iets wat daarvoor niet mogelijk was door verkrampte spieren. Bekijk de  bij het thema Vrijheidsbeperking.

https://vimeo.com/152679806

Aanpak van De Oleander

De Oleander van de Brabantse zorggroep Elde is een gespecialiseerde afdeling voor cliënten met dementie en gedragsproblematiek. Hier is een methodiek ontwikkeld om meer cliëntgericht met onbegrepen gedrag om te gaan. Het doel is maximale bewegingsvrijheid voor de cliënt en de medicatie zoveel mogelijk afbouwen. De resultaten zijn positief. Bewoners ervaren rust en ruimte om zichzelf te zijn, ook naasten zijn enthousiast over de aanpak. Lees meer over deze aanpak op de website van Waardigheid en Trots.

https://youtu.be/DKP3qMI-Xc8

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Inge van der Stelt 16/10/2018

Dank voor je reactie!
Als zorgverlener en als team reflecteren op het eigen handelen en de eigen attitude is essentieel. Probleemgedrag kan ontstaan door heel veel factoren. Ook gedrag van zorgverleners (maar ook de totale ‘inrichting en organisatie’ van een instelling) kan bepaald gedrag van een bewoner uitlokken. Via het Stappenplan Probleemgedrag kun je met elkaar achterhalen welke factoren een rol spelen. Het filmpje van de heer Van Vliet is bedoeld om het gebruik van het Stappenplan duidelijk te maken en te bevorderen. Daarnaast zijn er andere producten ontwikkeld zoals bijvoorbeeld een ‘teamevaluatie’. Deze laatste is bedoeld om de teamvaardigheden voor het deskundig omgaan met probleemgedrag in beeld te krijgen. Reflectieve vaardigheden zijn in dit verband erg belangrijk.

Je kunt een en ander terug vinden in de handreiking Multidisciplinair werken aan probleemgedrag, via deze site te downloaden.


Y Bak-Eilander 29/9/2018

wat ik mis dat er geen zelf reflectie is van de zorgverlener in het verhaal van dhr v Vliet. het probleem ligt bij dhr en niet bij de zorg. dat klopt mijns inziens niet. meer belevingsgericht met dhr omgaan. iedereen heeft zelf regie en mag deze houden ook wanneer iemand dementie krijgt.


Kaat 26/3/2018

Meneer Van Vliet zelf als bron (oorsprong) van zijn onbegrepen gedrag? De eerste stap in het stappenplan verbaast mij ten zeerste. Dat zou moeten zijn zelfreflectie van de zorgverlener. Algemeen bekend is dat gedrag mede bepaald wordt door de interactie. Ook Vilans (hét kenniscentrum voor langdurige zorg) schrijft o.a. in het inspiratieboekje dat het bij probleemgedrag gaat om de wisselwerking van de cliënt in zijn omgeving. Duidelijker wordt het door de opmerking dat de omgeving vaak medebepalend is voor het ontstaan of het in stand houden van probleemgedrag. De zorgverlener valt in deze onder de noemer ‘de omgeving’ en zou vanuit die visie moeten reflecteren op eigen gedrag en handelen. Pas ergens bij stap X meldt de psycholoog dat meneer Van Vliet recht heeft op rustig wakker worden. Mijn idee is dat meneer Van Vliet recht heeft op aandachtige zorg. In jullie voorlichting mis ik een directere manier van feedback op professionals zelf. Eerder zie ik juist dat houding en gedrag van de betreffende professional als het ware onbesproken blijft.


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer