Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Probleemgedrag

Video's omgaan met moeilijk te begrijpen gedrag

Moeilijk te begrijpen gedrag vraagt om een multidisciplinaire en methodische aanpak. De aanpak richt zich op de onderliggende problematiek. Op deze pagina vind je video’s over de aanpak van onbegrepen gedrag en het stappenplan.

Omgaan met probleemgedrag

In dit filmpje vertelt Inge van der Stelt, expert probleemgedrag, hoe je in de ouderenzorg beter kunt omgaan met dit moeilijk te hanteren gedrag. Het is belangrijk om de oorzaken te achterhalen en methodisch te werk te gaan.

https://vimeo.com/362297336

Zowel in de Wet zorg en dwang als de Richtlijn probleemgedrag staat dat je bij probleemgedrag de achtergronden van dit gedrag breed moet onderzoeken. De medewerkers van het CCE doen dat ook altijd als ze komen helpen bij vastgelopen situaties in de zorg. Je kunt bij het CCE terecht voor expertise over ernstig probleemgedrag.

Stappenplan probleemgedrag

De film ‘Stappenplan probleemgedrag’ laat een team zien dat in de praktijk werkt met het stappenplan. Door in de les samen deze film te bekijken, zien studenten wat het zetten van methodische stappen bijdraagt aan betere zorg en kwaliteit van leven. 

https://vimeo.com/23534545

  • Lees meer over het stappenplan op Zorg voor Beter.
  • Verder op dit kennisplein vind je bij materialen en scholing verschillende hulpmiddelen om binnen je organisatie met het stappenplan te gaan werken.

Verminder psychofarmaca (kalmerende medicijnen)

Uit een pilot die Vilans deed bij vier organisaties bleek dat het afbouwen van psychofarmaca (kalmerende medicijnen) bij moeilijk te begrijpen gedrag bij dementie vaak minder problemen oplevert dan van tevoren verwacht. En dat het enorm veel kan opleveren voor de kwaliteit van leven van een cliënt. Eén mevrouw kon na afbouw zelfs weer gewoon lopen, iets dat daarvoor niet mogelijk was door verkrampte spieren. Bekijk de toolkit over bewust gebruik van psychofarmaca op dit kennisplein.

https://vimeo.com/152679806

Voorbeeld van De Oleander

De Oleander van de Brabantse zorggroep Elde is een gespecialiseerde afdeling voor cliënten met dementie en gedragsproblematiek. Zij hebben een methodiek ontwikkeld om meer cliëntgericht met onbegrepen gedrag om te gaan. Het doel? Maximale bewegingsvrijheid voor de cliënt en de medicatie zoveel mogelijk afbouwen. De resultaten zijn positief. Bewoners ervaren rust en ruimte om zichzelf te zijn, ook naasten zijn enthousiast over de aanpak. Bekijk de video hieronder en lees meer over deze aanpak van probleemgedrag op de website van Waardigheid en trots.

https://youtu.be/DKP3qMI-Xc8

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Inge van der Stelt 16/10/2018

Dank voor je reactie!
Als zorgverlener en als team reflecteren op het eigen handelen en de eigen attitude is essentieel. Probleemgedrag kan ontstaan door heel veel factoren. Ook gedrag van zorgverleners (maar ook de totale ‘inrichting en organisatie’ van een instelling) kan bepaald gedrag van een bewoner uitlokken. Via het Stappenplan Probleemgedrag kun je met elkaar achterhalen welke factoren een rol spelen. Het filmpje van de heer Van Vliet is bedoeld om het gebruik van het Stappenplan duidelijk te maken en te bevorderen. Daarnaast zijn er andere producten ontwikkeld zoals bijvoorbeeld een ‘teamevaluatie’. Deze laatste is bedoeld om de teamvaardigheden voor het deskundig omgaan met probleemgedrag in beeld te krijgen. Reflectieve vaardigheden zijn in dit verband erg belangrijk.

Je kunt een en ander terug vinden in de handreiking Multidisciplinair werken aan probleemgedrag, via deze site te downloaden.


Y Bak-Eilander 29/9/2018

wat ik mis dat er geen zelf reflectie is van de zorgverlener in het verhaal van dhr v Vliet. het probleem ligt bij dhr en niet bij de zorg. dat klopt mijns inziens niet. meer belevingsgericht met dhr omgaan. iedereen heeft zelf regie en mag deze houden ook wanneer iemand dementie krijgt.


Kaat 26/3/2018

Meneer Van Vliet zelf als bron (oorsprong) van zijn onbegrepen gedrag? De eerste stap in het stappenplan verbaast mij ten zeerste. Dat zou moeten zijn zelfreflectie van de zorgverlener. Algemeen bekend is dat gedrag mede bepaald wordt door de interactie. Ook Vilans (hét kenniscentrum voor langdurige zorg) schrijft o.a. in het inspiratieboekje dat het bij probleemgedrag gaat om de wisselwerking van de cliënt in zijn omgeving. Duidelijker wordt het door de opmerking dat de omgeving vaak medebepalend is voor het ontstaan of het in stand houden van probleemgedrag. De zorgverlener valt in deze onder de noemer ‘de omgeving’ en zou vanuit die visie moeten reflecteren op eigen gedrag en handelen. Pas ergens bij stap X meldt de psycholoog dat meneer Van Vliet recht heeft op rustig wakker worden. Mijn idee is dat meneer Van Vliet recht heeft op aandachtige zorg. In jullie voorlichting mis ik een directere manier van feedback op professionals zelf. Eerder zie ik juist dat houding en gedrag van de betreffende professional als het ware onbesproken blijft.