Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Corona

Advies: preventief gebruik mondkapje 19/10/2020

Sinds vorige week bevindt Nederland zich in een gedeeltelijke lockdown in verband met het coronavirus. In publieke ruimtes geldt het advies om een mondkapje te dragen. Beroepsorganisaties adviseren nu in verpleeghuizen, thuiszorg en wijk om ook preventief mondkapjes te dragen. Het aantal besmettingen bij ouderen stijgt snel.

Met 'preventief' gebruik wordt bedoeld dat je ook een mondkapje gebruikt bij mensen die nog geen enkele symptomen hebben van corona. Voorheen was het advies om alleen een mondkapje te gebruiken als een cliënt klachten had die op corona konden duidden. 

Advies preventief gebruik 

Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, adviseert het preventief gebruik van mondkapjes in verpleeghuizen en woonzorgcentra: 'Ga over tot het preventief gebruik van chirurgische neusmondmaskers (type II) door medewerkers en bezoekers bij patiëntencontact binnen 1,5 meter, in ieder geval bij een regionale/lokale prevalentiewaarde die overeenkomt met het predicaat ‘zorgelijk’ (zie punt 5.4.3 van behandeladvies Verenso, 6 oktober 2020). Sinds 6 oktober geldt dit voor heel Nederland, meldt het Coronadashboard.

Ook preventief mondkapje in de thuiszorg en wijk

Op 12 oktober heeft V&VN aansluitend hierop een advies voor de thuiszorg en wijk opgesteld: gebruik als verzorgende, verpleegkundige, begeleider, helpende of hulp bij het huishouden preventief een mondneusmasker, ook in de thuiszorg en in de wijk. Wijk daarvan af als je dat professioneel nodig en verantwoord vindt. Dit advies geeft V&VN gezamenlijk met de vakbonden, en wordt ondersteund door ActiZ en ZorgthuisNL.

Risicoafweging zorginstellingen

Het OMT heeft op 28 september geadviseerd om in verpleeghuizen preventief mondneusmaskers te gebruiken, vanwege de zorgelijke situatie in het hele land. In deze notitie staat hoe zorginstellingen in de langdurige zorg een goede risicoafweging kunnen maken: Notitie preventief gebruik mondneusmasker in de langdurige zorg (12 okt. 2020) van het RIVM. De zorginstelling is verantwoordelijk voor het infectiepreventiebeleid in de instelling, inclusief het al dan niet preventief gebruiken van mondneusmaskers. 

Voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen

Het is belangrijk dat medewerkers over voldoende beschermingsmiddelen kunnen beschikken. Bij de eerste golf was dit niet het geval. Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS laat zien dat de voorraden en de aanvoer van veelgebruikte beschermingsmiddelen voldoende is voor een tweede en eventuele volgende golf, in elk geval tot begin 2021. Zie: Factsheet voldoende PBM beschikbaar (12 okt 2020) op website Rijksoverheid.nl.

Beroepenlijst: met voorrang testen

De Rijksoverheid heeft een beroepenlijst gepubliceerd van beroepen die in aanmerking komen om zich met voorrang te laten testen op corona. Lees meer over testen van zorgmedewerkers bij: Zelf besmet? 

Nieuwe handreiking contactonderzoek 

Het RIVM heeft een nieuwe handreiking gepubliceerd over bron- en contactonderzoek en maatregelen om verspreiding van Covid-19 in zorginstellingen tegen te gaan, indien een of meer bewoners, medewerkers of bezoekers van de instelling positief getest zijn op corona. 

Snelle toename besmettingen in verpleeghuizen

De cijfers van het RIVM en Verenso laten zien dat ook in de verpleeghuizen het aantal bewoners met een vastgestelde Covid-19 besmetting snel toeneemt. De afgelopen twee weken is het aantal besmettingen in verpleeghuizen verdubbeld. Verenso meldt dat er op 13 oktober een toename is van 723 patiënten in vergelijking tot de week ervoor. Dit zijn 427 patiënten met een verdenking op Covid-19 en 296 patiënten waarbij Covid-19 middels een test is vastgesteld (Bron: Kamerbrief Stand van zaken Covid-19). 

Het RIVM schat dat op 16 oktober bij ongeveer 334 verpleeghuislocaties (13,6% van alle verpleeghuislocaties) sprake is van een vastgestelde Covid-19 besmetting. Dit getal is een schatting op basis van het aantal verpleeghuislocaties waar in de afgelopen 28 dagen sprake is van tenminste één vastgestelde Covid-19 besmetting op basis van een positieve test. Dit aantal is vergelijkbaar met aantal locaties aan het begin van de eerste golf medio maart jl. Zie aantal besmette locaties op het Coronadashboard. 

Verpleeghuizen nemen, wanneer zij te maken hebben met besmettingen, maatregelen die passen bij hun specifieke situatie. Hiervoor is een Handreiking bezoek en sociaal contact in verpleeghuizen opgesteld door ActiZ.

Verschil met eerste golf

Zorgaanbieders geven aan dat de situatie in verpleeghuizen anders is dan tijdens de eerste golf, schrijft minister De Jonge in de brief aan de Tweede Kamer: 
  • Er is meer bekend over het virus waardoor mogelijk besmette bewoners eerder worden herkend;
  • Er wordt snel en veelvuldig getest, waardoor uitbraken sneller in beeld zijn en kunnen worden beheerst o.a. door middel van cohorten;
  • Zorgaanbieders zetten preventief persoonlijke beschermtingsmiddelen in, zowel voor zorgverleners als voor bezoekers, zodat de kans op besmetting kleiner wordt. 
  • In geval van een uitbraak wordt de mogelijkheden voor bezoek beperkt voor het deel van de locatie waar de uitbraak zich voordoet. Bovendien worden dan, in lijn met het OMT-advies worden bewoners en zorgverleners veelvuldig getest om zo goed zicht te hebben op de uitbraak en de uitbraak te kunnen indammen.
De voornaamste zorg is het beschikbaar hebben van voldoende zorgverleners. Tijdens de eerste golf waren meer zorgverleners beschikbaar, bijvoorbeeld omdat de dagbesteding en andere activiteiten waren afgeschaald, terwijl nu juist enorm wordt ingezet om deze door te laten gaan. Daarnaast speelt dat veel van de zorgverleners, die zich hebben ingespannen tijdens de eerste golf, daarvan nog niet geheel zijn hersteld.

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.