Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

‘Doen bij Depressie’ en ‘Muziekkussen’ nog beter toepasbaar in het verpleeghuis

Gepubliceerd op: 24-10-2023

Onlangs zijn de interventies Doen bij Depressie en Muziekkussen her-erkend door de Erkenningscommissie Ouderenzorg van Vilans. Beide interventies zijn verbeterd en kunnen worden ingezet bij mensen in het verpleeghuis. Doen bij depressie vermindert het aantal cliënten met een depressie en apathie door systematische opsporing en behandeling. De muziekkusseninterventie heeft als doel nachtelijke onrust te verminderen bij mensen met dementie.

Beide interventies werden zo’n 6 jaar geleden voor het eerst erkend door de Erkenningscommissie Ouderenzorg van Vilans. Sindsdien hebben beide interventies meer bekendheid gekregen en zijn ze doorontwikkeld. Hierdoor zijn beide interventies nog beter toepasbaar geworden. Depressie komt bij verpleeghuisbewoners relatief vaak voor. Daarnaast worden depressies onvoldoende opgespoord en behandeld in verpleeghuizen. En dat terwijl door behandeling de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners verbeterd kan worden. Daarom heeft Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen Doen bij depressie ontwikkeld. De interventie bestaat uit een multidisciplinair zorgprogramma en bestaat uit drie fasen: 1) opsporen, 2) behandelen en 3) monitoren en evalueren.

Nu ook aandacht voor apathie

De Erkenningscommissie Ouderenzorg van Vilans heeft Doen bij Depressie eerder erkend met ‘goede aanwijzingen voor effectiviteit’. Wetenschappelijk onderzoek toont namelijk aan dat Doen bij Depressie leidt tot minder depressie op somatische afdelingen en een verhoging van kwaliteit van leven op somatische en psychogeriatrische afdelingen. Wat nieuw is, is dat de interventie nu ook aandacht heeft voor apathie. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat Doen bij depressie ook zorgt voor minder apathie op psychogeriatrische afdelingen. Ingeschat wordt dat apathie bij zo’n 50% van de verpleeghuisbewoners voorkomt. Apathie leidt tot minder sociaal contact, minder activiteit en verminderde kwaliteit van leven. Ook ligt er in de nieuwe versie meer nadruk op beweging. Er is meer aandacht voor beweging in het Plezierige Activiteiten Plan en er is een behandelmodule Psychomotorische Therapie ontwikkeld. Naast gesprekstherapie kan ook behandeling via beweging een effectieve strategie zijn om depressie aan te pakken.

Muziekkussen

Multidisciplinaire aanpak

De Erkenningscommissie Ouderenzorg van Vilans heeft Het Muziekkussen eerder erkend als goed onderbouwd. De ontwikkelaar, Annemieke de Vries heeft de aanpak van de interventie duidelijk beschreven en uitgelegd waarom de aanpak waarschijnlijk werkt. Hierbij heeft zij gebruik gemaakt van wetenschappelijke theorieën en onderzoek. Daarnaast is aangetoond dat de interventie uitvoerbaar is in de praktijk. In de aanpak wordt gebruik gemaakt van een multidisciplinaire probleemanalyse en doelbepaling. Het muziekkussen wordt ingezet bij bewoners met nachtelijke onrust om hen te ondersteunen bij het slapen. De muziek is herkenbaar, rustgevend en past bij hun smaak. Zorgmedewerkers houden vervolgens een slaapdagboek bij om te evalueren.

Betrouwbaarder muziekkussensysteem

De eerste erkenning heeft veel aandacht gegenereerd, waaronder de interesse van het bedrijf Qwiek. Zij ontwikkelden speciaal voor de interventie een nieuw muziekkussensysteem: de Qwiek.snooze. Hierdoor is het inzetten van de interventie eenvoudiger en betrouwbaarder geworden. Qwiek.snooze is een matje ónder het kussen, waarin de muziekspeler is geïntegreerd. Zorgmedewerkers drukken enkel op het play-teken, waarna de muziek speelt zolang de playlist duurt. Via de app heeft de muziektherapeut inzicht in slaapgegevens.

Veel gebruikt door muziektherapeuten

Van de muziektherapeuten die zijn aangesloten bij de werkveldgroep Verpleging & Verzorging van de Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie, heeft zo’n 80% de scholing muziekkusseninterventie gevolgd. Uit een enquête onder muziektherapeuten kwam naar voren dat 86% van de 52 respondenten de interventie inzet bij cliënten met dementie en nachtelijke onrust.

Over het erkenningstraject 

In de ouderenzorg en gehandicaptenzorg zijn veel doeltreffende interventies ontwikkeld. Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden en te vergelijken. Het erkenningstraject geeft inzicht in goed onderbouwde en effectieve interventies. Meer weten over werkende interventies? Bekijk dan onze Databank erkende interventies

Ook een interventie laten erkennen?

Heb je een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de gehandicapten- of ouderenzorg? Is jouw interventie ook interessant voor anderen? Meld het dan aan voor het erkenningstraject