Naar hoofdinhoud Naar footer

Wat zijn de actuele corona-adviezen?

Gepubliceerd op: 20-09-2023

De coronapandemie ligt gelukkig alweer een tijdje achter ons. Toch zijn er nog steeds adviezen. Het volgen ervan helpt om verspreiding van luchtwegvirussen te beperken. En zo ook mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen. Belangrijk, want juist kwetsbare groepen én ouderen lopen meer kans om erg ziek te worden bij een besmetting met het virus. Ook nu nog.

Vanaf 2 oktober: nieuwe ronde coronaprik 

Mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, kunnen vanaf volgende maand de coronaprik halen. Zie ook:

Wie kan de prik halen?

 • Mensen van 60 jaar en ouder. Uitnodigingsbrief van het RIVM voor het halen van de coronaprik. Afspraken maken en wijzigen kan via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.
 • Zorgmedewerkers met patiënt- en/of cliëntcontact. Geen uitnodigingsbrief nodig. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070. Dit kan vanaf half oktober.
 • Mensen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks de uitnodiging krijgen voor de griepprik. Geen uitnodigingsbrief nodig. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070.Ditkan vanaf half oktober.
 • Zwangeren. Geen uitnodigingsbrief nodig. Zelf een afspraak maken via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070. Coronaprik is het hele jaar door beschikbaar bij de GGD.
 • Volwassenen en kinderen uit medische hoog risicogroepen. Geen uitnodigingsbrief nodig. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070. Dit kan vanaf half oktober. Coronaprik is het hele jaar door beschikbaar bij de GGD op verwijzing van medisch specialist.
 • In individuele gevallen is het halen van de coronaprik ook mogelijk voor mensen die buiten deze doelgroepen vallen. Bijvoorbeeld voor mensen die een gezinslid hebben met een kwetsbare gezondheid of op advies van een behandelend arts. Geen uitnodigingsbrief nodig. Zelf een afspraak maken bij de GGD via planjeprik.nl of telefonisch via 0800-7070. Dit kan vanaf half oktober.

Let op: Het is niet nodig dat iedereen in Nederland de coronaprik krijgt. Onder de bevolking is een goede bescherming tegen corona opgebouwd. Mensen die niet tot de doelgroep behoren, hebben een kleine kans om ernstig ziek te worden door corona. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend dan eerdere varianten.

Toolkit coronacommunicatie

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren over het coronavirus, biedt de Rijksoverheid de communicatietoolkit aan. In deze toolkit vind je de materialen om jouw bewoners te informeren. Bijvoorbeeld over de coronaprik.

Meer informatie

 • Alle actuele informatie over corona en de coronaprik is te vinden op: mijnvraagovercorona.nl. Via deze website kun je ook een afspraak maken, verzetten of afzeggen.  
 • 0800-7070 voor mensen zonder DigiD die telefonisch een afspraak willen maken bij een GGD-priklocatie.
 • 0800-2077 voor mensen die thuisvaccinatie willen aanvragen.
 • 1400 voor meer informatie over corona.
 • 0800-7707707 voor een gesprek over de coronaprik met iemand van de GGD.

Deel deze pagina via: