Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Contactpersoon

Dit waren de meest populaire tools van 2023

Gepubliceerd op: 19-12-2023

In 2023 werd Zorg voor Beter door honderd duizenden gebruikers bezocht. Dit waren verzorgers, verpleegkundigen, studenten en nog veel meer. Maar welke praktische informatie vonden zij nu het meest interessant?

Zelfredzaamheidsmeter

De zelfredzaamheidsmeter is een korte vragenlijst die de zelfredzaamheid van je cliënt in beeld brengt. De zelfredzaamheidsmeter onderscheidt 10 levensgebieden. Per levensgebied check je of de cliënt zichzelf kan redden en of hij of zij zelf de regie heeft. 

Genogram maken

Een genogram is een mooie tool om samen met jouw bewoner het gesprek te voeren over zijn levensverhaal. Voor de bewoner is dit een gelegenheid om zijn of haar levensverhaal te vertellen en te ervaren dat er belangstelling voor is.

Gesprekstechnieken voor gedragsverandering

Hoe motiveer je cliënten om hun gedrag positief te veranderen? Dat is een hele kunst! Bij motiverende gespreksvoering ga je samen met de cliënt aan de slag om verandering te bereiken.

CSI-meetinstrument overbelasting mantelzorger

De CSI is een van de meeste gebruikte vragenlijsten om overbelasting te meten. De CSI is snel en makkelijk af te nemen. Het gaat om 13 vragen die met ja of nee kunnen worden beantwoord.

EDIZ, Ervaren Druk door Informele Zorg

EDIZ is speciaal voor mantelzorgers van mensen met dementie. Het geeft een globale inschatting van de zorgdruk. Door de mantelzorger regelmatig de vragenlijst in te laten vullen, krijg je hiervan een goed beeld.