Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Stappenplan samenwerking formele en informele zorg

Formele zorg wordt geboden door professionals die daarvoor opgeleid zijn en betaald worden. Informele zorg door mantelzorgers en vrijwilligers. Wil je in jouw organisatie toewerken naar een betere samenwerking met de familie van de cliënt?

Voor organisaties die hiermee aan de slag willen, is het goed eerst na te denken over drie sleutelbegrippen:

  • Richten - inrichten - verrichtenRichten: Wat is je visie en beleid, waarom wil je het en wat zijn je ambities? Denk bij de start van het traject na over de richting en de aanpak. Welke competenties hebben medewerkers nodig, wie kunnen deze bieden en hoe structureer je de besluitvorming in je organisatie? Daarnaast is het goed te weten welke cultuur er in de organisatie heerst.
  • Inrichten: hoe pak je het traject aan, welke werkwijzen zet je in? Hoe richt je het project in? Wie betrek je erbij en op welke manier? Ga je aan de slag met pilots of in de gehele organisatie?
  • Verrichten: hoe zorg je voor implementatie, borging en verspreiding? Hoe monitor je het proces? Hoe versterk, stimuleer en stuur je het proces?

Acht stappen voor goede samenwerking

Vilans heeft een stappenplan opgesteld voor organisaties en teams die de samenwerking tussen formele en informele zorg willen versterken.

Stap 1. Vorm een klein projectteam

Trek als team de kar, maak successen zichtbaar en hou bij wat de resultaten zijn.

Stap 2. Zorg voor een visie

Formuleer een brede visie op samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers waarin iedereen zich herkent. Betrek daarbij waar mogelijk koplopers in de organisatie/het team. Dat vergroot het draagvlak.

Stap 3. Maak een plan van aanpak

Beschrijf concreet hoe de organisatie de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers gaat versterken. Focus op verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve vaardigheden van medewerkers (zoals conflicthantering), en technische oplossingen (zoals digitale communicatiesystemen). Stel elkaar kritische vragen. Zijn er misschien ook nadelen aan de nieuwe werkwijze en hoe zijn die op te lossen? Hoe gaan we deze werkwijze eerst op kleine schaal uitproberen?

Stap 4. Outilleer de mensen

Zorg er als management voor dat medewerkers in staat zijn om te handelen. Denk aan voldoende tijd, taken die helder zijn en de mogelijkheid tot scholing.

Stap 5. Communiceer en enthousiasmeer

Laat zien wat de plannen zijn. Neem mensen daarin mee - ook degenen die twijfelen. Besteed aandacht aan eventuele weerstanden. Zorg voor goed voorlichtingsmateriaal over wat een goede samenwerking met mantelzorgers voor cliënten, mantelzorgers en professionals en de organisatie kan betekenen. Ervaringsverhalen zijn een belangrijke inspiratiebron. Zet medewerkers en mantelzorgers in als ambassadeur.

Stap 6. Zorg voor succes

Zorg ervoor om met kleine stappen op korte termijn successen te boeken. Vier de successen.

Stap 7. Evalueer

Kijk of dat wat de organisatie/het team voor ogen stond, inderdaad is gehaald. Doe dat ook tussentijds. Stuur eventueel bij. Bedenk van tevoren wat en hoe dat gemeten wordt. Belangrijke vragen zijn: heeft de actie geleid tot verbetering? Wat ging goed? Wat ging niet goed? Wat kunnen we daarvan leren? Willen we de verandering opnemen in het dagelijks handelen van alle medewerkers? Zijn er kleine aanpassingen nodig?

Stap 8. Veranker de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorg

Zorg ervoor dat de aandacht niet verslapt. Beschrijf altijd in het zorg-/behandelplan wat de rol van de familie is en welke afspraken daarover zijn gemaakt. Zet de samenwerking met informele zorg regelmatig op de agenda van het overleg tussen de professional en in het overleg met familieleden. Kijk of alles nog loopt zoals afgesproken en los eventuele problemen op. Stel eventueel een speciale coördinator mantelzorg aan die expliciet de vinger aan de pols houdt.

Toolkit familieparticipatieToolkit familieparticipatie

De acht stappen zijn afkomstig van de Toolkit Familieparticipatie (pdf) van In voor Zorg, een meerjarig programma gericht op verbetering van de langdurige zorg.

Wil jij familieparticipatie versterken in jouw organisatie? Vilans biedt adviestrajecten waarin professionals leren de samenwerking met familieleden van de cliënt te verbeteren. Kijk voor deze adviestrajecten op Vilans.nl.

Digitaal werkboek samenwerking mantelzorgers

In het digitale werkboek ‘Verder in samenwerking’ zijn de ervaringen en instrumenten gebundeld van 80 zorgorganisaties die in het project In voor Mantelzorg (2014-2015) werkten aan een betere samenwerking met mantelzorgers. Met filmpjes, tips en voorbeelden.

Download het werkboek Verder in samenwerking (pdf)
 

werkboek mantelzorg

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.