Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over hygiëne

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Hygiëne
Hygiëne > Ontsmetting douche-wc's bij noro-virus infectie
View modes: 
User avatar
Guest
C.H.A. Kuijten - 6-9-2017 13:34:23
   
Ontsmetting douche-wc's bij noro-virus infectie
Ik kom een (voor mij) onoplosbaar probleem tegen, n.l. i.v.m levensloopbestendig/levenslang thuis wonen worden steeds meer douche-wc's geplaatst bij mensen thuis. De aangewezen ontsmettings-methode bij een noro-virus infectie is een 1% sterke chloor-oplossing in water. Echter, bij navraag bij de belangrijkste leveranciers van dergelijke douche-wc's (o.a. Geberit/Grohe) blijkt dat dit middel (aangewezen in de RIVM-voorschriften) NIET GEBRUIKT MAG WORDEN IN DEZE CONCENTRATIE. Reden: aantasting van onderdelen! (> geen garantieaanspraak). Mijns inziens is dit een belangrijk vraagstuk in de huidige tijd. Heeft u hiervoor oplossings-richtingen? In afwachting van uw berichten, verblijf ik,hoogachtend, C.H.A. Kuijten. Tel.: 030-6921390.

User avatar
Guest
Charlotte Michels-Breukers - 6-9-2017 13:35:41
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Ontsmetting douche-wc's bij noro-virus infectie
Bij het norovirus is het belangrijk om vooral goed te reinigen. Wanneer dit goed gebeurt, kun je ook zonder desinfectie voldoende reductie van de besmettingsgraad verkrijgen. Mijn advies is dan in dit geval ook niet te desinfecteren maar alleen goed te reinigen.
[Charlotte Michels-Breukers, deskundige infectiepreventie, CareB4]