Naar hoofdinhoud Naar footer

Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO)

Gepubliceerd op: 16-04-2024

Steeds vaker worden zorginstellingen geconfronteerd met cliënten die infecties hebben of drager zijn geworden van Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). Deze micro-organismen zijn resistent geworden voor antibiotica die vaak gebruikt worden. Verpleeghuizen en ziekenhuizen zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van BRMO. Cliënten kunnen deze bacteriën ook meenemen van de ene naar de andere zorginstelling.

Eisen van de inspectie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is in september 2017 gestart met thematisch toezicht op infectiepreventie en het antibioticabeleid in verpleeghuizen. Het toetsingskader dat de Inspectie daarbij gebruikt is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Lees meer over de eisen van de inspectie (IGZ) op Zorg voor Beter.

BRMO-protocol van organisatie

Iedere zorgorganisatie is verplicht om de landelijke WIP-richtlijn over BRMO te vertalen naar een protocol van de organisatie. In dat protocol staat precies wat de medewerker moet doen bij een cliënt met een BRMO en hoe dat in het verpleeghuis precies uitgevoerd moet worden. Deze informatie moet kort en krachtig zijn, zodat iedereen direct weet wat te doen zonder veel tekst te hoeven lezen. In het protocol staat bijvoorbeeld of de medewerker altijd handschoenen of een schort moet dragen bij zorghandelingen bij de cliënt, en of de cliënt moet beschikken over een eigen toilet. Het is bijna nooit zo dat een cliënt met een BRMO niet mee mag doen met gezamenlijke activiteiten. Ook hoeft de cliënt als drager van een BRMO bijna nooit op zijn kamer te blijven.

Isolatiemaatregelen opheffen

Cliënten kunnen een BRMO vanzelf weer kwijtraken. Maar in een behoorlijk aantal gevallen zal de cliënt blijvend drager zijn en zullen de maatregelen altijd nodig blijven. Toch is het belangrijk bij iedere cliënt te kijken of de isolatiemaatregelen opgeheven kunnen worden, en zo ja wanneer. Vaak is ook dat nog niet (voldoende) in de organisatie ingevoerd.

Melden van een BRMO-uitbraak

In het geval van een BRMO-uitbraak binnen jouw organisatie, moet dit gemeld worden bij het Signaleringsoverleg. Lees meer over het melden van een BRMO-uitbraak op deze website

Andere websites over antibioticaresistentie 

Tips over BRMO

Er zijn geen tips.