Naar hoofdinhoud Naar footer

Aandachtsvelders bij infectiepreventie

Gepubliceerd op: 08-04-2024

Zorgprofessionals die de rol als aandachtsvelder infectiepreventie hebben voelen zich vaak een politieagent tegenover collega’s. Hoe zorg je ervoor dat collega’s elkáár meer aanspreken, in plaats van dat jij dat steeds moet doen? Hoe maak je infectiepreventie tot een gedeelde verantwoordelijkheid?

Wat is een aandachtsvelder infectiepreventie? 

Aandachtsvelders infectiepreventie zijn zorgprofessionals die als extra aandachtspunt binnen hun team infectiepreventie en hygiënisch werken hebben. Die rol valt vervolgens uiteen in een reeks subrollen, bijvoorbeeld coach, kwaliteitsbewaker, informatiebron, inspirator. Naast je gewone werk al die rollen van aandachtsvelder waarmaken is een behoorlijke opgave.

Aanspreken van collega’s

Het is moeilijk om als aandachtsvelder anderen te motiveren en op de juiste toon aan te spreken, om die strenge politieagent te spelen. Bijvoorbeeld een collega aanspreken op het dragen van een trouwring of in een werkoverleg, als meerdere teamleden samen een soort houding hebben van “wat overdreven”. Dan moeten zij daartegenop boksen.

Voldoende ondersteuning

Goede infectiepreventie op de langere termijn komt vooral aan op succesvol samenwerken. Daarom is het heel belangrijk dat de aandachtsvelders goed worden ondersteund om de rol zo goed en gemotiveerd mogelijk te kunnen vervullen. Denk aan daadwerkelijk uren krijgen voor het extra werk en goede scholing.