Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over hygiëne

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Hygiëne
Hygiëne > Hygiënerichtlijnen voor vrijwilligers?
View modes: 
User avatar
Guest
Rimmert Brandsma - 6-9-2017 13:05:53
   
Hygiënerichtlijnen voor vrijwilligers?
Wij willen de hygiënerichtlijnen voor medewerkers van onze verpleeghuizen ook van toepassing verklaren op onze vrijwilligers. Temeer, omdat vrijwilligers steeds minder taakgericht en steeds meer cliëntgericht werken. Bijvoorbeeld. Bracht de vrijwilliger vroeger koffie en thee rond met een kar en bezorgde zij dit op de kamers van cliënten, vergezelt hij/zij nu cliënten op de gezamenlijke huiskamer en schenkt hij/zij daar de koffie of thee in. De hygiënerichtlijnen van toepassing verklaren op vrijwilligers roept bij hen in de praktijk de nodige weerstand op, omdat zij sommige richtlijnen veel te ver vinden gaan. Handen wassen (op hun manier) vinden zij nog wel normaal, dat doen ze thuis ook, maar trouwringen af doen, vinden zij veel te ver gaan. Sommigen weigeren dit dan ook pertinent en willen - als het zo moet - stoppen met het vrijwilligerswerk bij onze cliënten. Wat adviseert u ons in deze te doen? Moeten wij het afdoen van (trouw)ringen toch verplichten of kunnen we hier coulanter mee om gaan? Dezelfde vraag heb ik ook als het gaat over mantelzorgers. Thuis zouden zij de (trouw)ring niet af doen, maar als zij hun vader of moeder in het verpleeghuis willen helpen dan zouden zij de (trouw)ring wel af moeten doen. We bespreken dit vraagstuk ook intern binnen onze stichting en daarom ben ik zeer benieuwd naar uw advies. Alvast bedankt voor uw reactie.
[Rimmert Brandsma, manager Staf & Projecten, Hanzeheerd]

User avatar
Guest
Conny Moons - 6-9-2017 13:07:47
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Hygiënerichtlijnen voor vrijwilligers?
Beste meneer Brandsma.
Heel boeiend. De vraag hoe hygiëne richtlijnen toe te passen bij vrijwilligers komt steeds vaker voorbij. Vanuit de beroepsvereniging V&VN en vanuit het kennisplatform voor V&V Zorg voor Beter kan en wil ik geen ja of nee antwoorden op uw vraag.
Wel pleit ik voor een goed gesprek met elkaar; dus met bewoners, familie, vrijwilligers, professionals en de deskundige infectiepreventie aan uw instelling verbonden. De vraag wat en hoe omgaan met vrijwilligers is een vraag die ingebed is in een veel bredere context: hygiëne in de brede zin van het woord. Hoe verschillen de bewoners van nu met 10 jaar geleden? Hoe verschilt thuis met het verpleeghuis? Hoe zit het met betrekking tot bacteriën en resistentie? Wat speelt er met betrekking tot de hygiëne van de professionals? Enzovoort. Ook de discussie over huiselijkheid zal hierbij horen.
Wat is de gezamenlijke doelstelling met elkaar? Daarna, en daaruit, komt het antwoord op de vraag van welke richtlijnen vragen we ook aan vrijwilligers om toe te passen?
Tot slot: richtlijnen zijn hulpmiddelen en zijn niet bedoeld om absoluut te maken. Professionals maken een inschatting, afweging en nemen richtlijnen daarbij mee, beargumenteerd afwegen kan en mag. Het gaat echt ook over het gesprek met elkaar en `je eigen gezonde verstand` gebruiken. (Let op; ik zeg bv niet dat handen wassen niet meer hoeft!). Dat zijn we denk ik wel wat vergeten afgelopen jaren, gelukkig wil de IGZ daar ook in haar toezicht meer voor open staan.
Hoor graag van u, en hoop dat u en uw mensen vooruit kunnen,
Conny Moons, verpleegkundige, Expert Hygiëne Zorg voor Beter, V&VN, Utrecht]